Pro představu / Co dokáže rezonance

 • Tentokrát se ještě musíte spokojit jen s popisem situace.
 • Byl jsem v kanceláři, večer, tma, klid. Najednou slyším dunění, citím vibrace. “Kurňa co to je?”. Otvírám okno a nejsem sto identifikovat směr, odkud zvuk přichází, nebo co je jeho původcem. Znělo to jako obří ventilátor, avšak nikdy předtím jsem nic takového na daném místě neslyšel.
 • Jdu tedy ven a zjišťuji, že je to auto s běžícím motorem na parkovišti (otevřený prostor, ale také budovy a odrazy). A mělo laděný výfuk.
 • Auto stálo od kanceláře minimálně 80 – 100m a navíc na opačné straně budovy. Zvuk tedy šel přes několik místností.
 • Teď k tomu přidejte situaci GANGSTALKING a cílenou provokaci. Souběžně s tím také podsouvání informací pomocí “pozitivních entit”, že jde o jednoho z pachatelů a takto probíhají některé útoky. Což vůbec není nereálný scénář.
 • Navíc je noc a ono auto působí na parkovišti poněkud podezřele (ale samozřejmě je zároveň nespočet vysvětlení toho, proč tam stálo).
 • Tak či onak – je to ukázka toho, jak může docházet k řadě konfliktů.
 • A asi není náhodou, že ono auto stálo pod městskou kamerou a na základě toho začly provokace.
 • Vtipnou tečkou za touto situací bylo, že poté, co jsem došel k onomu autu, projelo po nedaleké hlavní cestě černé BMW a zcela bezdůvodně 2x zatroubilo – na daném místě není nic, jen cesta. (obdobné situace se poslední dobou dějí častěji). To následně často spouští mnohé matoucí informace.
 • K žádnému konfliktu samozřejmě nedošlo a zase jsem odešel. Uvádím jen jako ukázku, jakou sílu vibrace mají a co se vše může odehrávat, aniž by byla známa příčina.

Detailní informace o zneužití VF zvuku

Detaily ohledně “hlasových linek”

 • Postaveno na VF zvucích – člověk je tedy spíše neslyší, jen vnímá.
 • Část je udělána záměrně tak, aby byla slyšet, ale ne pro každého. Jde záměrný, cílený útok a je tedy zneužito buď subjektivních sluchových vad, citlivého sluchu, či jiných prvků.
 • Jsou používány metody jako – postupné zesilování / zeslabování, přeskakování na jiné tóny v závěru vět. zde často slyšitelné překrývání několika slov, zvukových iluzí či jevů, jako např vnímání zvuků o stejné frekvenci, ale jiné hlasitosti apod. (připomínám VF spektrum a tedy prakticky nemožnost identifikace konkrétního tónu = pozornost se upíná spíše na význam / informaci)
 • Co se týče překrývání – jde buď o změnu výrazu “To je chytrák” / “To je ču.ák” a nebo o změnu tónu – jedno slovo míří dolů (jako závěr věty) a překrývá jej jiné (jakoby otázka). Snaha odvést pozornost jinam.
 • Hlasitá část tedy upoutává pozornost, což samo o sobě narušuje možnost přemýšlet (zejména vpočátku).

Experimenty se zvuky

 • Značný problém také způsobuje fakt, že ne každý má možnost věnovat se studiu DAV softwaru, tzn programů na produkci hudby a experimentovat se zvuky.
 • Navíc jde samozřejmě o oblast, kterou se pachatel snaží všemožně hystericky narušovat. Je zde použita taktika, kdy se pachatel snaží navodit pocit, že je to pro něj strašná zábava otravovat někoho, kdo neví, co nejlépe funguje (což samozřejmě v případě sadistického prasete bude současně i pravda).
 • Mnohdy také pomocí fiktivních entit, nebo fragmentů pomocných informací záměrně navede oběť na nějaký postup a poté vše záměrně zamotává. Konkrétně se často opakuje postup, kdy oběť pravděpodobně míří správným směrem, to je narušeno fiktivní entitou / hlasem, kdy je doporučen postup jiný (který navíc mohl fungovat v minulosti – oběť tím spíše přistoupí na tuto možnost – avšak jde o něco diametrálně odlišného). 
 • V mém případě se také zdá, že pachatel vyloženě šílí z faktu, že jsem schopen přicházet na jednotlivé postupy. Avšak mnohdy mě zajímá zejména hudba a kdyby mě to prase neotravovalo, v podstatě bych to asi takto detailně neřešil (zde pozor – dojde k podprahovému vnucování informace, že tím pádem je vše záměrné divadlo např některého z rodičů předešlé oběti a pachatel za nic nemůže)
 • Pachatel vyvýjí nátlak tak dlouho (zejména hrou na city), až oběť případně ustoupí ze zvoleného postupu během experimentování se zvuky – což se stane zejména ve chvíli, kdy se nemůže dopracovat žádného výsledku (částečně také díky soustavnému otravování). A vzápětí začne provokovat tím, že předchozí postup byl správný, či napoví zase jinou variantu a snaží se oběť o nejvíce rozhodit. 

VF zvuky = problém

 • Samozřejmě mohu doložit mnohé zvukové ukázky. Avšak je důležité mít napaměti fakt, že je vše postaveno na takřka neslyšitelných, specifických zvucích. 
 • Což je v přímém rozporu s tím, co většina lidí čeká od nějaké ukázky. Tzn. PLAY = WOW, Tak to je masakr. To jsem nevěděl. STOP = ticho. 
 • Ačkoliv existují specifiké zvuky, kde se projevují velice zvláštní akustické jevy – jde o natolik titěrné zvuky, že je pravděpodobně ne každý bude vnímat.
 • Navíc je také možné, že nějakou dobu trvá, než si je člověk naposlouchá.
 • Nemám jistotu, že tím nedojde ke spuštění toho, co slyším já. S největší pravděpodobností nikoliv, ale člověk nikdy neví. Tak či onak, jde mnohdy o zvuky / efekty, které lze dnes slyšet v řadě písní (skoro až přebuzený efekt flanger, chorus).
 • Zde pozor – aby nedošlo ke zbytečnému konfliktu. Pointou je zejména zdůraznit fakt, že je rozdíl něco OVLÁDAT / CHÁPAT a naopak. I proto jedna reklama na efekt FLANGER zmiňuje kapely typu BEATLES jakožto MASTERS OF FLANGER. Jde totiž o jedno z tajemství hudby. Něco co v podstatě nejde slyšet, ale spíše vnímat. A právě uvědomnění tohoto faktu je něco, čemu se chci věnovat. Ono totiž klidně také může jít o prvek, kterým lidstvo zniči samo sebe. Aniž by si uvědomovalo, že šlo o toto. Teoreticky by se to tedy stát nemělo :). Každopádně asi každý chápe, jak v takové situaci vyznívá situace, kdy vás obtěžuje tupé prase a strašně ho vzrušuje, že mi brání ve zkoumání tohoto jevu a zároveň pokud na něco příjdu, tak si to ukradne.
 • Ony speifické akustické jevy se projevují tak, že lze v podstatě “slyšet” neslyšitelný zvuk. Nelze popsat jinak.
 • Dokážete přesně popsat, že se “tam” něco mění, ale jde o neslyšitelnou složku.  A zrovna tyto zvuky jsou poměrně složité a je v nich ukryto velké tajemství (v podstatě takový hypersonický efekt).
 • Samozřejmě se tím pádem musí odehrát standardní scénář, že je někdo zneužije naprosto ubohým způsobem a ukájí se tím, že může někoho otravovat způsobem, který takřka nikdo nezná (a to i na úrovni odborné veřejnosti.
 • Mnohdy na to oběť dokonce nepříjde nikdy a výsledkem jsou pak diganózy schizofrenie, slyšení hlasů atd.

Co způsobuje největší problémy u tohoto typu obtěžování / Detailní a konkrétní informace

Sadistické, primitivní prase. Nelze nazvat jinak. A už jen tato situace je hojně zneužívaný prvek. Pachatel spoléhá na to, že se oběť bude ostýchat vyjadřovat se takto vulgárně, či ji to bude vytknuto jako např něco, co se nehodí. Dochází tak k situaci, kdy oběť, která je konkrétním jedincem zahlcována naprosto neuvěřitelnýma nechutnostma, je nucena o této svini psát slušně. 
 

1.

 • Tento jedinec záměrně pouští co nejotravnější / nejnechutnější zvuky
 • Např zvuky u videí různých poprav (Islámský stát) apod.
 • Toto začlo poměrně nedávno (cca 14 dní zpět). Předtím šlo o ojedinělé pokusy (2-3x a ty se zdály spíše jako staré nahrávky a jejich odzkoušení – navíc s jiným efektem)
 • Cílem jsou jak ti, kteří si to neuvědomují = jde o podprahové vnímání, kde je cílem vyvolat nějakou tragédii / narušovat psychickou pohodu, aniž by si to člověk uvědomoval, tak samozřejmě i ti, kteří toto slyší / vnímají vědomě a jde o jejich cílené obtěžování.
 • Zároveň jsou neustále zahlcování množstvím matoucích scenářů, které se však už jen opakují. Podrobnosti ohledně hlavního matoucího prvku – VF zvuku – se dozvíte dále
 • Lze nalézt vždy stejné cíle: provokace, znechucení, urážení, zesměšňování.

2.

 • Celá situace je problémová také z toho důvodu, že i když si člověk uvědomí, oč jde – ne každému se chce o tom psát. Což je trochu chyba. Avšak také nikdo takový být nemusí a jde jen o fiktivní entity / různé druhy hlasů, které se používají pro různé matoucí scénáře.
 • Pravděpodobně nejsem jediný, ale nelze poznat, nakolik jsou ostatní obeznámeni s celkovou situací.
 • Navíc je tato situace použita jako jeden ze scénářů namířen proti lidem jako já – tedy aktivním řešícím. Někdo neustále čeká až vše sepíšu, neustále nadává – proč už není to či ono zveřejněno, či jsem nepodal trestní oznámení. Záměrné vytváření dialogů tak, ať každý zní jako pachatel, tzn otravný idiot.

3.

 • Je naprosto zjevné, že tento jedinec není absolutně schopný snášet jakoukoliv urážku
 • Avšak vzhledem ke své inteligenci je to prakticky to jediné, co slyší.
 • Nakolik jsou do všeho zapojení jiní případní poškození nelze odhadnout, protože se může jednat o nahrávky z jakékoliv doby. Stejně tak jako o nahrávky fiktivní (což je také často se opakující situace).
 • Navíc dochází k jevu napojování = Tzn. lze slyšet nějakou informaci (která je myšlena pozitivně). Ta skončí – ale pokračuje jakoby stejný hlas dále, což mnohdy mění význam. Ne každý je schopen zaznamenat co je původní a co doplněná informace (postupně je však stále zřetelnější rychlé a zbrklé napodobování původních hlasů)
 • Mnohé komentáře jsou však aktuální a zmiňující detaily toho, co právě dělám – proto mám důvod domnívat se, že minimálně polovina zvuků nejsou nějaké dávné nahrávky.

4.

 • Vzhledem k použití VF zvuků jde však o dosti specifickou situaci. Jednak do všeho může zasahovat tinnitus, který si např. neuvědomuji a který vyrušuje určité pomocné informace.
 • Stejně tak to může dělat a také dělá sám pachatel. Tomu by rovněž odpovídal zvuk, který zní jako svazek několika VF tónů. Nicméně jako by se pachatel nyní bál jej vysílat.
 • Lze zaznamenat jen občasné pokusy. Zpravidla doprovázené nějakým dialogem, který má upoutat (spíše tedy nasrat) – člověk se do něj má zaposlouchat a nevšimnout si nárazovitého spuštění pískání. Což vždy v člověku vyvolává otázky, zda to ten debil myslí vážně. Proto zákonitě zvuk opět utichne a následuje např. po 5 min druhý pokus, tentokrát s pozvolným nárustem hlasitosti.
 • Protože mám v kanceláři relativně klid, v uších mi nyní nepíská – jsem schopen přesně zaznamenat moment, kdy se tak stane.
 • Toto se pachatel také snaži neustále komentovat tím, že si ono pískání spouštím sám, protože experimentuji s VF zvuky. Několikrát také v minulosti došlo k vazbení mikrofonu (tedy silnému zapískání), což je pachatelem označováno jako původce a spouštěč tinnitu (a tedy vše si dělám já sám v hlavě a pachatel za nic nemůže).
 • Když už, tak bych toto přisuzoval spíše době, kdy jsem dělal party fotografa ve Fabricu.
 • Podstatné však je, že nyní žádné pískání v uších neregistruji – minimálně ne slyšitelné. Vzhledem ke zjištění, jak propastný rozdíl je mezi tím, co člověk slyší vědomě a co mozek reálně vnímá – je složité jednoznačně říct, co se odehrává ve VF spektru.
 • Navíc dalším problémem je i fakt, že se tato oblast složitě měří. Alespoň tedy na základě softwaru, který jsem doposud našel. VF spektrum logicky znamená naprosto titěrné signály a hodil by se spektrální analyzér, který umí zoomovat VF složku. Či rovnou HW.
 • Samozřejmě informace jako tyto, které jsou výhradně výsledkem mnohaletého potýkání se s tímto problémem, pachatel vždy označuje jako nadiktovaný text. Zejména, pokud se snažím ležet, přemýšlet a řešit jednotlivé detaily. To má být vždy důkaz diktování. 

5.

 • Dle mého názoru lze jednoduše tyto zvuky vysílat tak, aby nebyly slyšitelné. To však pachatele dostatečně nevzrušuje a tak obtěžuje vybrané cíle zvukem slyšitelným. Navíc do všeho zasahuje řada faktorů jako subjektivní vnímání, narušování pachatelem pomocí VF zvuků, vlastnosti interiéru, okolní zvuky (auta, ventilátory, lidi atd atd.)
 • Často se zdá, že řada problému plyne ze situace, kdy pouze pachatel narušuje obětem soukromí a poslouchá je např. přes zavirovaný tel, počítač, pomocí VF zvuků atd. Má tedy lepší přehled. Akorát je totální idiot.
 • Což by zároveň vysvětlovalo situace, kdy jakoby záměrně dojde k zesílení zvuku / hlasu některé jiné oběti. Buď v momentě, kdy nadává pachateli  ten si to poté nahraje a pouští opakovaně, či fragment záměrně vytržený z kontextu a doplněný jinak.
 • Klidně se ale také může dít to, že situaci, stejně jako já, někdo řeší a pachatel se snaží to, co snímá u jedné oběti pouštět další a to ideálně tak, aby vše považovala za vlastní myšlenky. Tady se trochu sám zamotávám, protože to, co píšu je výhradně na základě vlastních zkušeností. Pointou však bylo, že se pachatel může snažit docílit situace, kdy poté dvě oběti zjistí, že mají naprosto identicky sepsané texty. Upřímně řečeno, nemám potřebu dále rozvíjet tento směr myšlenek, jelikož je mi to úplně jedno. Já vím co píšu, vím proč to píšu, klidně to zopakuji pomocí jiných slov. Zároveň se taky neustále snažím jasně a nahlas dávat najevo, že nic diktovat nepotřebuju. 
 • Jde tedy spíše zejména o další scénář, který má oběť omezovat pocitem, že případní svědci vše vnímají jen jako divadlo a oběť vůbec netrpí = vše je ji diktováno. Zde upozorňuji na detail, kdy pachatel toužebně očekává, že oběť přizná, že trpí, aby vlastně bylo zřejmé, že se něco děje.
 • Stejně jako provokativní dialogy (svědci, fiktivní entity, další pachatelé) jsou pouštěny i hlasy dalších oběti, které jakoby jsou již na pokraji sil, či hystericky nadávají. Což zmiňuji prakticky již od začátku. Tím si pachatel zkouší dokazovat nějakou svou nadvládu. Přitom je to pořád jen prase.
 • Co je hlavní, postupně se tyto situace změnily v nátlak, kdy pokud se něco stane, bude to má vina (protože vše nezveřejňuji dostatečně rychle) 
 • Zde ovšem také nutno uvažovat v rovině, kdy v případě,  že by se vše povedlo = policie případ vyřeší, ale reálně se veřejnost nikdy nedozví tyto detaily. 

Debra Lampshire

Heroes in low frequency

Debra Lampshire

Úžasná řeč. Vystížná slova. To, v čem já zatím trochu pokulhávám :). Tento rok se však zkušenosti těchto lidí, naše zkušenosti, spojí a přepíší se dějiny!

Podařilo se mi kontaktovat další oběti / Výměna postřehů

 • Povedlo se mi dohledat a zkontaktovat další lidi, kteří se potýkají s tímto druhem obtěžování.
 • Proto není absolutně žádný pochyb o tom, že si cokoliv z toho vymýšlím.
 • Celý problém reálně existuje, mám o něm mnoho podrobných a detailních informací + vím o dalších poškozených u kterých vše probíhá identickým způsobem (+ lokální / osobní detaily)

UPDATE:

 • Jako vždy – po chvilce doskakují podprahové sdělení (které však díky četnosti já už normálně slyším)
 • Snaha vnutit, že:
  • Jsem si toto jen vymyslel abych zastrašil pachatele.
  • Např emaily si posílám sám 😀
  • Jde o některého z pachatelů, který chce být v kontaktu s obětí (což, mimo jiné, rovněž potvrzuje celý čin :)).
  • Jde o některou z obětí, která se mi snaží takto pomoc. Ta má zároveň přehled o veškeré komunikaci (tato část je společná i pro předchozí bod). Snaha vyvolat nepříjemný pocit v případě, že by např šlo o komunikaci pouze s jedním poškozeným (což i tak stačí).

Všímáte si těch tragických a nervóznách postupů? Navíc se stále opakuje jeden a tentýž vzorec = podprahové podsouvání informací a neschopnost pochopit, jak to, že já vše slyším a proto je výsledkem naprosto trapná snaha, kdy se dementi snaží podsouvat nějaké pocity a předpokládají, že je nelze slyšet 🙂

Další trapný scénář / Navíc zcela konkrétní a aktuální

Vytváření naprosto trapných asociací (spojeno vždy s konkrétním zvukem)

Příklad:

 • pauza na cigaretu = odchod z kanceláře
 • zvuk vstávání od počítače = rychle zahlcení myšlenek = často si zapomenu vzít klíče
 • proto jsem si na dveře přidělal hřebíček (včera, t.j. 2.1.) a klíče věším na dveře kanceláře = (a teď pozor) snaha vnutit, že pomocí městské kamery, která je naproti kanceláře na lampě dojde ke zkopírování klíče 😀

Sepsání těchto poznámek:

 • vnucování, že pachatelům potvrdím funkčnost těchto “asociací”
 • zmatené a ustrašené rozhazování “ať to nepíšu”
 • že se ztrapním, protože jde o neuvěřitelnou hloupost
 • že prý toto nevytváří pachatelé, ale ti, kteří s nima bojují a snaží se je ztrapnit
 • je trapné to psát na web, protože se neustále zaobírám něčím nepodstatným

Tyto schématka se opakují stále dokola. Ilustruje debilitu pachatelů.

Gangstalking / Odhalení

Závažný problém, který se týká každého z nás

 • Málokdo si uvědomuje o co jde
 • Ke změně může dojít pouze spojováním souvislostí a edukací a odhalováním mnoha tajemství spojených s psychologií, podvědomím, rezonancí, akustikou, elektromagnetickým vlněním
 • Pokud mi neuvěříte nyní – dřív nebo později se zde vrátíte a budete se snažit pochopit co se děje.

Řekl jsem, že v roce 2022 dojde k odhalení té největší zrůdnosti, která se v posledních letech může odehrávat. Zrůdnosti, která je ve své podstatě ten nejtrapnější zločin, jaký si lze představit. A to jen proto, že umožňuje naprostým primitivům, aby ovlivňovali životy mnoha lidí, aniž by si to tito uvědomovali.

Jsou však tací, kteří jsou (Bohužel? Bohudík?) citlivý na určité podněty a zvlášť zvukové a taky mají pravděpodobně natolik unikátně porušený sluch, že je výsledkem něco jako tinnitus, který však vědomě není slyšet. Jako třeba já. Právě tyto, možná VF, zvuky jsou jednou z příčin, proč slyším něco, co jiní ne. Proč si uvědomuji něco, co jiní ne.

A protože jsem v tomto směru “výjmečný”, o to komplikovanější je řešení. Avšak nejsem jediný a postupným zveřejňováním detailních informací dochází ke spojování mnoha souvislostí a celý problém se dere na povrch.

Problém spočívá také v tom, že je celý čin “prezentován” v několika rovinách. Samozřejmě jde především o snahu skrýt ten nejvážnější problém. Tím je podprahové a akustické ovlivňování široké veřejnosti a to skupinou naprostých ubožáků, demagogů, primitivů a především sráčů (jde zejména o podsouvání sprostých slov, automatických reakcí, nadávek atd.), ale také cílená šikana, týrání, likvidace jen tak pro zábavu. Mnohdy je důvodem jen to, že člověk “slyší” specifické zvuky (mnohdy mylně spojováno > schizofrenie, EVP, slyšení hlasů, vnitřní hlas apod.)

Proto se mnohdy a z mnoha úhlů vše jeví jako “obyčejné”, cílené obtěžování, které by měla oběť takového trestného činu řešit standardní cestou. To však zpravidla vede k prohloubení celého problému.

Dalším prvkem je snaha znepříjemnit jakékoliv řešení a pošpinit kohokoliv, kdo se celou situaci snaží řešit. Důkazem budiž ohromné množství, mnohdy nepříjemných / negativních, informací kde je navíc často problém zachovat chladnou hlavu, protože se mnohdy sbíhá jednak snaha o cílenou provokaci a zároveň vztek nad postojem široké veřejnosti – ignoranstvím.

Nyní vše utřizuji a jde se na věc.

Think different, Steve said.

V příspěvku Rezonance / Důležitý detail píšu o tom, , že jedna strana používá klasické mluvení jako jediný nástroj pro přenos informací.

Jenže to je právě ten problém.

Lze přemýšlet jinak. Mnohem rychleji. Najednou zjistíte´, že si vůbec nepotřebujete něco v hlavě přeříkávat. Prostě skáčete z uzlu na uzel, z vlákna na vlákno, z pocitu na pocit do chvíle, než se dostanete do bodu, který je třeba více promyslet.

Já se občas schválně v rámci některých “obecnějších” úvah zaposlouchám, kde jsou hlasy a slyším jak teprve “dobíhají” a mnohdy se ztrácí na některém z uzlů a vyžadují mou “reakci”, aby věděly kam dál. Bohužel lidská psychika, zvlášť ta netrénovaná je taková, do určíté míry tupoučká a navíc síť myšlenek tak spletitá a mnohdy společná v mnoha věcech (televize, známé události, místa, osobnosti), že zas není tak těžké někoho ztratit v jeho myšlenkách a poté jej čapnout někde jinde. Lze však procvičovat :).

A píšu-li o vibracích, rezonanci, přemýšlení jinak – dřív či později se zeptáte – “No dobře, a když je tu tedy něco / nekdo, kdo pomáhá – jak předává informace on?”.

Má odpověď je: Tu a tam zachytíš vhodně načasovanou informaci. V podstatě to zní jako slovo, ale když nad tím hloubáš, najednou si uvědomíš, že to bylo třeba jen zapípání diktafonu. Dva triangly. Píp píp. Tak tak. Chy ba. A ha.

Mnohem častěji však začínám vnímat “něco” co se nedá popsat. Informaci, kterou vidíš, ale nedokážeš ji popsat. Mnohé informace máš seskupené do nějakých množin a k tomu nějaké základní vstupy a výstupy. Trigger / spouštěč / spínač. Vůně, hudba, zvuk – slovo. A nebo něco vlastního. Třeba jako obrazec nahoře.

Pomyslíš na něj a máš základní menu….

Scénář / Je třeba se ozvat tomu či onomu

 • Opakuje se pravidelně
 • Najednou lze slyšet hysterické scény, zmatek, či nátlak, abych se okamžitě ozval tomu či onomu známému / někomu z rodiny, protože se rovněž stal cílem této formy obtěžování a já můžu pomoci.
 • Víceméně je to snaha udělat ze mě toho “divného”, co neustále někomu píše divné zprávy, řeší “nějaké hlasy” a postupně tak o mě vytvářet obraz duševně chorého jedince.
 • A přitom je zneužíváno jen faktu, že se člověk skutečně snaží pomoci. Díky osobním zkušenostem a mnoha informacím moc dobře vím, jak je celá situace komplikovaná. Zvlášť v počátcích.
 • Navíc toho opravdu vím dost na to, abych někomu výrazně pomohl. Pokud by opravdu nastala situace, že se stane cílem obdobného útoku.
 • Když tak neučiním, je neustále vyhrožováno, že se něco stane a já nic neudělal. Bude to tedy má vina :).
 • Když to vezmu kolem a kolem – dá se říct, že snaha situaci nějak řešit, někomu pomoci je tím hlavním důvodem, proč sepisuji veškeré informace na svém webu.
 • A to i za cenu toho, že to ne každý pochopí a ne každého to zajímá (byť by mělo).
 • Minimálně je příjemné slyšet, jak jsou z toho pachatelé nervózní a vymýšlí ještě větší nesmysly, jen aby tomu nějak zabránili.
 • To zásadnější příjde v momentě, kdy publikuju více podrobných popisů různých zvukových jevů včetně ukázek.

Scénář / Sepisování poznámek a jejich zveřejnění

Následující příspěvek je kompletní soupis jednoho ze schémat. Rovnou říkám, že tyto informace nelze psát normálně. Jenže to je také důvod, proč je tato šílenost tak dlouho nevyřešená. Čím víc toho vím, tím více je zřejmé, že dochází k naprosto nepochopitelné šaškárně.

 • Každé psaní poznámek = strach, hysterie, panika na straně pachatelů.
 • Okamžitě snaha zastrašovat, zesměšňovat, urážet.
 • Snaha dokázat, že je skupina negramotných opic nad věcí = pouštění stále stejných samplů.
 • Záměrné vytváření co nejotravnějších hlasů (často zjevně napodobené hlasy těch, kterým jsou poslouchány telefony, či se snaží řešit)
 • “Hej, kámo, počkej, on nám to jde psát”,
 • “Kam to píše? Já nevím kam to píše” > naprostý nesmysl, který, stejně jako vše ostatní nemá žádnou logiku,
 • “Oni mu to říkají”
 • “Kámo, ty si koleduješ”
 • “Ty nevíš do čeho se pouštíš”
 • Staré prase, co se pořád snaží podsouvat začátky vět a stále opakuje, že to dělá protože chce pomáhat
 • Úchylný hlas – “Teď si to ještě udělej pěkně tučným, taaak, taaak se mi to líbí. Teď spolu ještě napíšeme….” > na cokoliv se snaží reagovat posměšným, povýšeným hlasem “Ale, ale no tak….”. Prostě kokot. Pak je většinou ticho.
 • Zde vsuvka > v předchozí větě je vulgární výraz. Pokud čtete tento a či jiné příspěvky o Gangstalkingu, jistě mi dáte za pravdu, že je třeba nějak uvolňovat vztek. Může se totiž klidně jednat o ty stejné jedince, kteří takto utýrali několik lidí. Také je zde zaměrná snaha neustále provokovat a zneužívat toho, že “abys vypadal jako frajer, nemůžeš napsat ani jedno sprosté slovo ty z.rde. Chápeš ty č.ráku?”. Jde samozřejmě o to, abych psal příspěvky plné nenávisti, které nikdo nebude číst a vše zůstalo utajeno.
 • K tomuto zvuky jako “Ježíšmarja”, “Adame, to se na web nehodí”, “To nemůžeš psát”
 • Další častý sampl: “Prosímtě, přestaň….”
 • Vždy se v těchto situacích zesílí VF pískání – Možnost, že dochází k přenosu dat pomocí ultrazvuku.
 • Začínají se spouštět různé fiktivní rozhovory (vždy jedno a o to stejné: má se jednat o tajně pořízenou nahrávku někoho, kdo se baví o mě. A vždy je to něco špatného, negativního. Náhoda.)
 • Okamžitě jsou připomínány nedokončené resty (práce, úkoly apod.)
 • Dochází ke spouštění hlasů, které mají “simulovat” osoby v okolí (sousedy, lidi ve vedlejších kancelářích apod.). Není nic ojedinělého, kdy simulovaná osoba stojí vedle, či najednou dorazí z venku, přičemž dle zvuku měla být vedle v místnosti.
 • Poté pan šéfko začne zadávat tasky na co je třeba se ještě zaměřit, abych si to již nedovoloval.
 • Není-li jiná možnost, má se dostavit lítost, kde pan šéfko bude najednou vnímán jako vetchý stařeček, který neohroženě bojuje proti podsvětí (připomínám, že veškeré tyto prvky jsou jen výsledkem rezonance, zvuku a podprahových informací)
 • Pokud není příspěvek ihned publikován na webu (a to zejména tehdy, když je to nevhodné z důvodu nedokončených souvisejících úkonů – např rozcestník, seznam souvisejících příspěvků), zesměšňování: “Už to tam dal?” “Já to nikde nevidím” “Dívejte jak se bojí”.
 • Poté následují: staré paní, které se snaží situaci řešit (např. radistky) a jsou si jisté tím, že jsem vše napsal na web (odchytávají jakožto radistky mnou psané znaky, ale neví že je píšu do notepadu zatím). Následují pokud možno co nejtrapnější fiktivní scénky kde se paní smějí pachatelům, přičemž vzápětí vychází najevo, že příspěvek zatím není online + opět rezonance, zvuky, podprahové zprávy.
 • Další schématko: někdo komentuje tento příspěvek, či se baví mezi sebou. Vždy “Fuj, to je hnus, mě se to nechce číst”, “On to má strašně zmatené”, “Mě se nic špatného neděje, tak to nebudu číst”, “On je blázen”, “Co to je za nesmysly”, “Oni to mají tak promakané” > k tomuto hned navázán scénář, kde někdo tyto slova slyší a věří, že jsem jen nějaký hlupák

 • Poté se dostavuje vztek na straně zejména jednoho prasete, který má na svědomí značnou část těchto nesmyslů. Tzn začne sám radit, co je ještě třeba dopsat. A to skrze fiktivní entity (jiné hlasy), které navíc hned vzápětí komentuje tak, aby co bylo nejvíce znechuceno ono případné dopisování “Taaak, když teda chceš, tak si tam napiš ještě tohle ty hajzle, a tohle ty z.rde”
 • Následně dochází k popisování a zesměšňování celého příspěvku, že je to důkaz, jak je vše precizně promakané
 • Dále se spouští entita “smutný stařec”, který nabádá k tomu, abych se věnoval něčemu jinému. Že je to pořád dokola, nehodí se to, ztrapňuju se a tak. Já reaguji “Jo, takže já to smažu, to bude nej že?”. Reakce: “Ale já ho neslyším”. Najednou.
 • Poté že mnohé z “nahrávek”, které zmiňuji, jsem pochopil naprosto špatně a jde o něco úplně jiného. Reálně jde hlavně o zesměšnování a urážení těch, kdo se brání.
 • Často v souvislosti s tímto zní “Kluci ti to zremixují”
 • Pak už jen křeč ve formě rodiny, která jakože čte tento příspěvek a řeší, že jsem se pomátl atd atd. “Panebože” “Četla jsi to, co to je?” “Nemám mu zavolat sanitku?”

Tak tohle jsou některé z těch slavných “hlasů”. Toto jsou ti Gangstalkeři kterých se má každý bát a nepouštět se do žádného konfliktu.

Tak co mi ještě povíte….? 🙂

(zde možnost podprahové zprávy > předchozí věta a smajlík nebude vnímán jako výsměch ale jako křečovitá snaha být nad věcí. Ovšem právě první varianta je správně ;). Po sepsání této informace se podprahová zpráva vytrácí a text působí tak, jak jsem zamýšlel. I to je jeden z prvků, kdy dochází ke snaze ovlivňovat text. Zejména jeho délku, která je způsobena vysvětlováním každého detailu, který člověka za normálních okolností aboslutně nenapadne řešit.

Nestandardní výstup ze zvukové karty

Nestandardní výstup ze zvukové karty

Ještě než se budu věnovat zase fotkám, podíval jsem se na “dynamický rozsah” zvukové karty na soustruhu, u kterého denně sedím. Teoreticky by bílý šum měl vyplňovat rovnoměrně všechny frekvence. To, co se u mě neděje.

Aaaaaha!

balit

Zkouším proto měření opakovat na jiném počítačí. Výsledek je možná ještě o něco málo horší. A co to znamená? No docela katastrofu. Což bude nejvíce zřejmé ze zvukových ukázek, které mám připravené.

 • Nahrán identický bílý šum.
 • Není aplikován žádný filtr či EQ
 • Zdroj: Stereo Mix
 • Software Friture (Microsoft store) – FREEWARE
 • Zkusil jsem jak DAW software, tak např šum z youtube.
 • “Drážky”, tedy frekvence s nižší hlasitostí jsou vždy stejné.

Chcete-li zkusit váš počítač, stáhněte si apku (odkaz výše). Poté zvolte vlevo nahoře 2D spectogram. V nastavení zadejte jako zdroj signálu STEREO MIX (pokud není, tak mikrofon – pozor, mikrofon může vazbit – hlasitě pískat – pokud bude snímat zvuk z počítače)

Soustruh 1

Soustruh 2

26122021

Situace, kterou nelze normálně vysvětlit. Tento příspěvek píšu samozřejmě ve vzteku (zpravidla se tak neomezuju přemýšlením nad tím co si jak kdo bude vykládat. Nadávky opravím později 🙂

 • Několik let řeším bandu totálních idiotů. Viz sekce Gangstalking. A hned téma, které člověka blokuje, protože k úspěšnému řešení zjevně vede jen dohledání veškerých potřebných informací a jejich následná prezentace takovou formou, aby vůbec byli lidi ochotni akceptovat, že se něco takového děje.
 • Skutečně jde totiž o specifickou formu obtěžování, snahu s člověkem manipulovat, narušování soukromí atd atd. a to už je samo o sobě něco, co každý považuje za příznak psychické poruchy.
 • To samozřejmě člověka v mé pozici naštve ještě víc. Já totiž vím, že mám pravdu a mám k tomu dostatek důkazů (viz příspěvky).
 • Postupně zjišťuji se se mnohé točí kolem akustiky, vibrací, rezonance a VF zvuku.
 • VF zvuk je totiž zneužíván hned několika způsoby. Dalo by se říct, že se vzájemně doplňují.
  1. Komunikace / Datový přenos pomocí ultrazvuku – viz např. příspěvek Surfing attack
  2. VF signál – poměrně rozšířený problém o kterém se neví. Viz: Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie
  3. VF zvuk je zároveň zneužíván jako “nosič” pro vytváření parazitních zvuků. Dalo by se říct jedna z vrstev. Další je pak něco jako VF šum, který sám o sobě nelze slyšet. Avšak spojí-li se s jiným zvukem, vznikají slyšitelné parazitní zvuky. A není to nic jiného než ony slavné “hlasy”. A zase problém. Když toto někomu řeknete, má vás za šílence. A to i přes to, že zde je např příspěvek Hypersonický efekt (tedy jak vysoké, neslyšitelné frekvence ovlivňují ty nižší). Tím se hned dá vysvětlit celosvětový fenomén – EVP (Fenomén elektronického hlasu), slyšení hlasů, schizofrenie atd. Ale ne – šilenec je ten, kdo se to snaží lidem vysvětlit.
 • Možná někoho napadne, proč by ještě někdo používál VF zvuk jako mezivrstvu, když stačí jakýkoliv jiný, okolní zvuk jakožto “nosič”? No proč asi – protože je to zakomplexované, paranoidní prase, které chce neustále týrat, používat k tomu zvuk, na který se chtě nechtě soustředíte a vyrušovat případně jakoukoliv pomoc.
 • Samozřejmě pokud celou věc řešíte – asi vám dost času zabere přesvědčit doktora, že nejde o žádný Tinnitus, ale skutečně VF signál který je použit k tomu, co píšu. VF signál – řekněte někomu o signálu a jste za blázna.
 • A to ani nezmiňuju postup, kdy dokonce je využit Tinnitus relief jakožto jeden z “nosičů”. Mozek tinnitus vnímá jakožto zvukový signál. Na ten se příjde pomoci nekonečných tupých urážek a vnucování stále dokola se opakujících mentálních abortů od retardovaných psychopatů.
 • Věty, slova, obsah je stále stejný – avšak zvuk se mění. Na to se samozřejmě člověk nesoustředí, protože je zahlcen tupostma. A podle toho, na co reagujete lze odvodit co, jak a kde slyšíte.
 • A ani teď neřeším, že opět jde o další oblast, kterou si někdo našel a vycítil příležitost k otravování a ještě je mu napomáháno. Protože je brán jakožto hodící se loutka.
 • Do toho všeho přícházím na užasné vlastnosti akustiky, vlivu těch správných vibrací na člověka a jeho psychiku. To, jak jsem na tyto vibrace citlivý a dokážu neustále nacházet ty správné, chápat je, učit se je používat.
 • Jenže pak zase zjistím, že na světě asi neexistuje jediný člověk, který by dokázal vytvořit aplikaci na FFT analýzu zvuku. Jednu, sakra, aplikaci, která bude umět ZOOMOVAT na nějaké frekvence a půjde nastavit jakákoliv frekvence. Vždy najdete něco, co vám jen dokáže, že omezení rozhodně nespočívá v nemožnosti toto vytvořit. Dokonce to jde tak, že by si většina lidí sedla na prdel z toho, co by viděla.

Čili suma sumárum.

 • Snažím se dokázat, že je třeba naprosto změnit pohled na svět tak, jak jej známe. “To je blázen”
 • Mám vysvětlení pro schizofrenii, hlasy v hlavě, EVP apod. Dochází k naprosté šilenosti a likvidaci v podstatě citlivých lidí. “No jasné, fotograf z Ostravy bude vědět víc než odbornící ne? To je magor”
 • Do toho přicházím na naprosto šílené a užásné možnosti ukryté v akustice. Mnoho lidí by najednou přestala bolet hlava, cítili by se klidní, soustředění. A co víc, někteří by přestaly koktat, mnohem lépe by se vyjadřovali. “To je blázen, tomu tak budu věřit. Nova zprávy a Blesk FOREVER. A ještě A.C.A.B.”
 • Teďka samozřejmě do toho zamíchat ty, kteří se staví do role pachatelů. Já jsem chytrý, přicházím na různé zajímavosti, po kterých dementi, co mě otravují, vlastně baží, ale nesnesou, aby cokoliv zajímavého bylo spojováno se mnou. Proto zpravidla následuje fanatická snaha narušovat jakoukoliv práci.
 • Pak je tady také banda totálních šašků a paranodních tragédů, kteří se neustále ukájí představou, že budou řídit svět. A nebo alespoň sousedku od vedle. Ti se navíc neštítí záměrně napodobovat jiné zůčastněné strany s cílem docílit jejich negativního vnímání.
 • Tedy urputně narušovat jakoukoliv možnost setkání dvou poškozených / obětí tohoto trestného činu, kteří by si mohli např vzájemně podat svědectví. Slyšet jde zejména ty špatné a mnohé z toho jsou jen ukradené informace / nápady / nahrávky od slušných lidí ale záměrně podány v jiném kontextu + doplněné komentářem prasete. které se kochá nějakým konfliktem. Což také řeší otázku “Jak proboha někdo může vymýšlet obsah / kecat tolik let vkuse?”
 • Čili zjednodušeně – existuje nepředstavitelné množství geniálních nápadů, či geniálních detailů, které se nikdy nedostanou tam, kam by měly, protože je získává banda totálních dementů, kteří je často zneužívají jen pro budování image “My jsme ti hodní. My pořád všem radíme.”

A na závěr – jistě že zákonitě musí existovat i ta dobrá strana. Jenže, ta nechce nikoho otravovat. Nepotřebuje šikanovat, šmírovat, obtěžovat někoho zvukem. Nepotřebuje porušovat zákony, neustále někomu nadávat, likvidovat. Chápete? To je vzorec.

“Jak ze sebe dělá chytrého a ani nemá na auto”

“To je prostě blázen ten člověk

Rezonance #2 / Ten hlas znám!

A mám to potvrzené definitivně.

 • Pro zábavu jsem si upravoval jeden oblíbený track.
 • Rád používám kombinaci mnoha delayu.
 • Vlastně nevím jak to pořádně popsat, ale neskutečně mě baví poslouchat “bohatý” zvuk a ty detaily, které se postupně rodí, jak se zvuk hudny několikrát vrství přes sebe s mikroskopickým rozestupem.
 • Postupně jsem si začal všímat, že vlastně dochází ke specifickému zvuku, který člověk normálně nevnímá.
 • Tedy vědomě. Zato na něj reaguje reaguje jak hmyz na světlo v noci podvědomě.
 • Každého napadne (zejména u příspěvků spojených s Gangstalkingem), že jsem si to vlastně způsobil sám. Nikoliv
 • Hudbu tímto způsobem jsem začal dělat až během onoho problému a v podstatě jsem díky tomu zjistil vše.
 • I díky tomu jsem si uvědomil, jak neskutečně dokáže působit rezonance. A mnohdy takřka okamžitě (zejména když vyrušíte rezonanci, kterou vás někdo cíleně obtěžuje)
 • A jak doslova hodinářská práce to je.
 • Tím spíš si člověk všímá těch hnusů, které jsou všude kolem (ventilátory, různá cvakání, pískání, bzučení, ruch sem, ruch tam – a najednou člověk ví, proč mu někde není příjemně).
 • Najednou poznává mnohé z toho, co jej otravuje, aniž by si to předtím uvědomoval.

Ale zpět k tématu:

 • Najednou se v daném tracku změnil hlas zpěváka na hlas jednoho známeho. A to s takovou věrností, že jsem tomu sám nemohl uvěřit.
 • A skutečně – kombinace určitých efektů vytvoří takovou rezonanci, že se hlas změnil. Klidně bych si tipl, že by to prošlo i u nějaké oficiální rekognice :). (Samozřejmě bych byl raději, kdyby ne, ale ta věrnost je skutečně dechberoucí)
 • Už jsem o tom nedávno psal. Teď však vím naprosto jistě, že skutečně lze opravdu jednoduše vytvořit hlas kohokoliv a ten zneužít.
 • Tak, jako se děje v případu Gangstalking

A to není vše

 • Jiný den. Jiné experimenty.
 • Hraju si s hlasem a vocodérem.
 • Ladím, šteluju, najednou něco přeskočilo a můj hlas zněl jako malá holčička :D. A to v reálném čase.
 • A co víc – včetně dětského šišlání, dikce, intonace – prostě vše.
 • Lze doplnit ještě flangery, či phasery a v podstatě tak přidat i emoční složku. A to věrněji, než si myslíte.
 • Problém je, že jde takřka o umění nastavit hlas tak, aby zněl přijemně a vesele. Navíc je k tomu nejspíš zapotřebí výborný hudební sluch.
 • Zato hlas otravný, ten je na pár kliknutí.
 • Já nechápu, kdy tyto vzorce vymýšlel :/ :D.

Scénář / Psychologie #1

Cíl: Usměrnit, znejistit

Průběh:

 • Pátrání po informacích, které mohou vést k dopadení pachatelů
 • Je spuštěna entita, která vítězoslavně a se značným předstihem pachatelům s posměchem sděluje, že se poškozenému povedlo nastavit / nalézt něco, co pachatelé umlčelo.
 • Záměrně dochází ke spouštění těchto scénářu s předstihem, aby byl poškozený nervózní

Radio hacking

Hackování různých zařízení pomocí rádiových vln. Mobilní telefony, počítače, auta, garážová vrata – zkrátka cokoliv. Když zkusíte zadat do vyhledávače např. SDR / Radio hacking – narazíte na nespočet návodů, článků, podrobných informací na toto téma.

V přímém kontrastu je pak laická veřejnost, která zpravidla absolutně netuší, že je něco takového možné. A to jednoduššeji, než by se mohlo zdát (pro nějakou základní analýzu vln postačí i USB TV KARTA).

Svět rádiových vln je svět, o kterém se toho normálně příliš neví. A pravděpodobně mnozí zažijí šok z toho, co se nyní dere na povrch.

Scénář / Zneužívání cizích nápadů

Spojeno s Gangstlaking, Hacking, Rádio hacking

Tento příspěvek opět ilustruje celý problém – složitost ve smyslu podprahové informace, složitě se vysvětluje, nikomu se nechce číst = možnost páchat ZÁVAŽNÝ TRESTNÝ ČIN, který má značný dopad na širokou veřejnost!!!

Asi nejjednodušší je uvažovat v rovině:

 • já = problém pro pachatele
 • vše veřejně sepisuji = pachatelé se snaží provokovat / zneužívají podprahové podsouvání informací
 • já však tyto informace slyším / vnímám = uvědomuji si závažnost
 • snaha mě nějak ztrapnit, donutit mě ke zveřejnění nesmyslu, udělat ze mě bláznam, oddělit mě od společnosti
 • ideálně dostat mě do nějakého konfliktu, problémové situace
 • zneužití faktu, že tomuto problému nikdo nevěnuje pozornost, nikdo nevěří, automaticky spojováno s duševním onemocněním

Stále stejný vzorec.

 • Poslech většího počtu mobilních telefonů, či počítačů (samozřejmě nelegálně)
 • Získávání informací
 • Jejich prodej lidem, kteří případně nemusí tušit, odkud tyto informace pocházejí
 • Ti, kdo vše reálně vymýšlí z toho samozřejmě nemají nic

Díky tomu

 • Být chytrý, kreativní je vlastně ta největší nevýhoda
 • O to hůř, když ještě dokáží slyšet tyto dementy

Proč tato úvaha

 • Skupina mentálů, která je pořád přilepena u nějaké radiostanice – verze 1
 • Tupé opičky, kterým vůbec nedochází, že jsou poslouchání prasatama, kteří ve výsledku slyší jen tyto opičky a jinak netuší nic – verze 2
 • Tak či onak – výsledkem je, že když dělám na počítači, po krátké době se buď ozve VF pískání, či se přidávají ve sluchátkách parazitní zvuky a zčíná tupé otravování “Popeeelkooo, slyšíš mě?” / “Popelkoooo”
 • Následuje neustále kličkování, otravování, vztekání a nadávání, když neposlouchám nějaké tupoučké dětinské příkazy (ty zm.de jeden, ty p.čo za.raná, ty d.vko jedna)

Řeším / Zajímavé myšlenky = Pozornost

 • Je naprosto zjevné, že tupé zbytečné nuly vyloženě fascinuje, když někdo dokáže uvažovat, či dokonce vymýšlet něco zajímavého
 • Mnohdy je vše postaveno tak, že entita “retardovaný chcípák” chce zamachrovat jak umí dělat hudbu, tak čumí co dělám já, aby to okopíroval
  • zde se vždy automaticky spouští podprahová informace, která má vytrestat za to, že se navážím do nějakých strašně super fajn lidiček – cigánů (všímáte si té logiky ano?)
  • dále – je záměrně podsouváno slovo “trestat” = podprahová informace, kde prase (viz výše) zkouší zalichotit opičkám a ty, protože sledují dění na počítačí budou uspokojeny, že “jsem trestán”
  • do třetice – s výše uvedeným je zákonitě spojen i scénář – můj počítač, > někdo sleduje dění na něm > zvuky slyším jen já > snaha ze mě udělat negativně vnímaného jedince > nadávky, které skutečně odpovídají situaci, jen je to trochu jinak. Jde o relativně komplikovanější schématko v případě, že vůbec nevíte oč se jedná. Zkusím později přidat vizuální nákres.
 • Fascinace experimentováním se zvuky, kterému se věnuju > avšak to často narušováno opět prasetem, nebo někým, kdo je neschopen přispustit situaci, kdy příjdu na kompletní postupy tohoto trestného činu
  • Proto opět a zase řada scénářů, které mi jsou dodatečně pouštěny: obecně – něco se někde to či ono = pozitivní entita/subjekt se rovněž dostává k dění na mém monitoru a je vždy zklamána z toho, jak se mi nic nepovedlo, či “Co to proboha dělám”, “Proč poslouchám takové zvuky? Vždyť je to hrozné”.
  • Nehledejte v tom logiku – jde o retardované debily, sociopaty (mimochodem, toto označení vnímají jako drsnou frajeřinu), sadisty a prasata
 • I přes výše napsané se právě tento debílek pomocí několika VŽDY stejných zvuků=hlasů a VŽDY stejného projevu snaží pomocí syntézy hlasu – sám číst neumí, jde o negramotnou svini – kopírovat mnou psaný text
  • A opět identická situace – hned vzápětí dochází k osvětlení situace. Nejde o negramotnou svini, ale nevidomého, který se snaží pomáhat a pachatel mi nakrátko do sluchátek pustil hlas, který tomuto nevidomému čte, v reálném čase, to co píšu (Jasně…)

K tomu přidejte klasiku

 • Toto se reálně děje
 • Málokdo uvěří, že se to děje
 • Mám detailně rozepsán každý detail
 • Přesto vám jsou někteří lidé schopni říct – měl bys jit k psychiatrovi / ne, mě se to už nechce číst = přečetli si jen nějakou část = nutnost vše sepsat tak, aby to bylo seřazene = uvědomuji si = snažím se = snaha obtěžovat
 • Ale že právě na tomto prvku celý tento zločin stojí – to jim dojde až ve chvíli, kdy buď budu ve zprávách jako ten, co inicioval odhalení, nebo dodje k další tragédii, která bude mít publicitu (a retardovaný chcípák už zase heká, mlaská atd.)

Umělci

 • Tato myšlenka je spojena s případem Gangstalkingu, který dlouhodobě řeším
 • Už nějakou dobu mám pocit, že existuje určitá souvislost s typem lidí jako jsem já – tedy umělci
 • To jsou mnohdy psychopati sami o sobě, ale v dobrém slova smyslu.
 • Jsou tak nějak jiní, divní. Umí se zabavit.
 • A co je hlavní – jsou kreativní, mají zajímavé nápady a mnohdy si je nechávají pro sebe, by řekli pachatelé.
 • Jenže – mnoho lidí si absolutně nedokáže představit tu ubohou snahu jakkoliv zabránt situaci, která se děje např nyní – tedy zveřejňování takto detailních informací, či čehokoliv zajímavého.
 • Ono se totiž potom těžce “týrá / šikanuje” > na toto pachatele vždy reagují “Takže se vlastně nic neděje”

Šumy, phasery, titerné zvuky

 • Jsem z toho už znechucený. Podle toho taky vypadá tento příspěvek. Jenže když už jsem se dostal tak daleko, byla by škoda vše zahodit. Zvlášť když jde o dost závažný zločin, který se může klidně právě teď odehrávat někde jinde.
 • Mnohé se týká právě nepatrných zvuků, šumu, flangerů, chorusů, phaserů.
 • Postupně se zaměřuji na několik specifických projevů. Pokud se mi povede vytvořit správný příklad, budete si moci poslechnout, jaké to je “slyšet zvuk, který nejde slyšet”. Nepůjde o žádná slova. Jen zvuk. Je to poměrně zvláštní pocit. Nic neslyšíte, ale stejně “slyšíte” že se něco mění :).
 • Bohužel je problém to nějak adekvátně ukázat, protože principem je samozřejmě to, že jde o zvuky, které vědomě nevnímáte.
 • Ale kdo ví, třeba jejich podrobnější rozepsání a různé ukázky napomohou vyřešení.
 • Toť můj následující cíl v rámci tohoto tématu.
 • Minimálně jsem zvědav, s čím pachatelé příjdou pak.
 • Nyní je totiž jejich hlavní snahou “učit mě”, “radit”, “napovídat” to, od čeho jsem byl v minulosti soustavně rušen a tedy často se jedná o některé již hotové věci, které jsem jen nezvěřejnil.
 • Stejně tak co se zvuků týče.
 • Protože stále víc také stoupá urputná snaha postupně zametat stopy. Kromě jednoho / dvou jedinců, kteří jsou naprosto a zcela mimo realitu.

Pár scénářů podrobně

Slouží jako informace těm, kteří se potýkají s podobnou situací, či se případně nějak angažují ve snaze dopadnout pachatele.

Průběh #1

 • Pachatel: “Tak ať si naladí něco jiného” > snaha postavit oběť do role toho špatného. Tedy, že vysílání nějakých otravných zvuků je naprosto v pořádku a pokud to někoho nezajímá, má si zajistit vyrušení.
 • Postupně se přidávají další jedinci (ať už entity, které vytváří menší počet pachatelů, či skutečné deviantní osoby podílející se na “kyberšikaně”)
 • Různé druhy zvuků / hlasů. Více či méně slyšitelné
 • Snaha rozhodit poškozeného.
 • Neustále jej zahlcovat množstvím protichůdných situací.
 • Jedna entita / pachatel si např. hraje na někoho, kdo se snaží pomáhat, ale ve skutečnosti nikdy neporadí nic zásadního – to se stává až v případě, kdy se pachatelé snaží fanaticky udržet pozornost oběti za každou cenu.
 • Mnohdy se zdá, že docházi k záměrnému opakování dalších poškozených, kteří zkouší eventuálně pomoci, ale minimálně v mém případě nejsou slyšet
 • Je to i logické v připadě, že zásadní problém je retardovaný idiot, který je napíchnutý na větší počet mobilních telefonů a snaží se neustále podsouvat své zvuky.
 • Toto zároveň může být velký problém
 • Člověk musí znát celkovou situaci aby chápal dílčí situace.

Vyrušení

 • Lze mnohdy najít zvuk, který veškeré hlasy vyruší minimálně do té míry, že lze okamžitě celý problém ignorovat
 • Logicky se jedná pro pachatele o jednu z nejproblémovějších částí, protože není zas tak težké narazit na zvuk, který pomáhá a hlavně, dochází tak k potvrzení, že jde o uměle vytvářenou situaci
 • Pachatelé jsou natolik paranoidní, že ve všem, kde se pracuje se zvukem vidí problém a tak se snaží neustále tuto činnost narušovat. A je úplně jedno, že jde pouze o produkci hudby
 • Navíc je vše spojeno s fanatismem a situací, kdy minimálně jeden totální ubožák musí stále dokazovat svou “nadvládu” tím, že se snaží cpát do každého zvuku. Zvlášť dojde-li ke zlumení všech obtěžujících hlasů.
 • Pak se neustále chvástá, jak vymyslel zvuk, který nedokáže nikdo vypnout (přitom stačí znat konkrétní frekvenci). Jen tomuto chcípákovi nedochází, že se lidé mnohdy věnují jiné činnosti, než hledání nějaké konkrétní frekvence, aby hned vzápětí tento šašek pustil jinou. Třeba hudbě, v které tento ubožák tak rád nachází opakující se zvuky, které připomínají nějaké slovo a přidává k tomu šum tak, aby z toho vzniklo slovo např “ty ču.áku”

V těchto situacích jsou použity scénáře:

 • “Nech si to tak” – někdo kdo chce pomoci se snaží najít onen zvuk, či nějakou dobu trvá, než je možné vnímat pomocné informace
  Opět může nastat situace, kdy jsou opakovány zajímavé / přínosné informace (klidně z mnohem dřívější doby)
  Cílem samozřejmě je upoutat pozornost do takové míry, aby se dále poslouchaly hlasy a tím padem bylo možno s obětí manipulovat
 • “Neřešte se to a věnujte se práci”
 • Ten, kdo má napíchnutý telefon oběti má zisk z toho, že nabízí možnost člověka obtěžovat
 • Jakákoliv nadávka směrem na pachatele znamená snahu usměrňovat a řešení vulgárních slov
 • V mnoha situacích je pravděpodobně použít postup na specifický soubor nahrávek
 • Jednak je mnohdy snaha mámit od oběti různé zajímavé informace (ty se poté eventuelně zneužívají u jiných poškozených)
 • Rovněž probíhá soustavná snaha ponižovat jakékoliv další zůčastněné a pachatele stavět do role těch, kteří mají nad vším absolutní kontrolu.
 • Z mnoha situací je však naprosto jasné, že tomu tak zdaleka není
 • Mnoho scénářů se také týká situace, kdy pachatel mluví za obtěžovaného a dělá z něj hlupáka + vytváří skupinu např radioamatérů, kteří věří, že skutečně mluví s obětí a pomáhají ji.
 • Po celou dobu lze vždy jasně vnímat nízký intelekt pachatele
 • Snahu něco si dokazovat
 • Komplex méněcennosti, který si pachatel kompenzuje pomocí různých lží, nesmyslných, vylhaných situací, mluvením o sobě stylem “on to má tak promakané” a to pomocí jiného hlasu, který tomu má dodat důvěryhodnost.
 • Samozřejmě po dopsání / nahrání jakékoliv poznámky nastává snaha ji vyvrátit, obtěžovaného ponížit atd atd. To sis toho moc teda nenapsal, to už víme, oni mu to říkají, uděláš ze sebe blázna

Dale se často opakuje

 • “Já se tam slyším” – provokace během nacházení zvuků na vyrušení otravných “hlasů”
 • “Asi ti to nefunguje, když si to měníš….”
 • “Pokud si to změníš, přiznáváš….”
 • Mp3, šum, možnost cílení na mládež
 • Lora YANI
 • Snaha mstít se oběti pouštěním blízkých, kteří třeba již nežijí (prarodiče, rodinní příslušníci) kteří měli být rovněž obtěžování
 • Týká se většinou jen některých zvuků
 • Stejně jako určité hlasy, které lze slyšet jen v určitých šumech
 • Bizarní scénář je také neustálé mletí v každém zvuku, kde je neustále dokola opakováno, že daný zvuk je špatný a nepůjde v něm nic slyšet.