Deviantní pachatel / Toto musím zveřejnit Gangstalking.

Debra Lampshire Gangstalking.

Průběžná provokace Gangstalking.

Trapno / Lítost Gangstalking.

Přehlcení Gangstalking.

Poznatek / Zvuk, obyčejná sinusovka, rychle zaniká. Avšak stále hraje. Gangstalking.

Upozornění Gangstalking.

Pár větiček Gangstalking.

13/1 A další podrobnosti Gangstalking.

Poznatek s nepříjemnou předtuchou / Stimulace vnitřního ucha Gangstalking.

Informace / Rómové a hlasy Gangstalking.

Často se opakuje / Komentování zvuků během přemýšlení či čekání během uploadování fotky Gangstalking.

Potvrzeno / Neoprávněný přístup k městským kamerám Gangstalking.

Scénáře / Zvuky, které vyrušují hlasy Gangstalking.

Scénáře / Systém Sokrates Gangstalking.

Scénáře / Oběť má vše vyřešit Gangstalking.

Poznatek / Řeč jako hudba, melodie Gangstalking.

Scénáře / Oběť má navrch Gangstalking.

Slyšení hlasů / Podrobnější souvislosti Gangstalking.