Scénář / Zneužívání cizích nápadů

Spojeno s Gangstlaking, Hacking, Rádio hacking

Tento příspěvek opět ilustruje celý problém – složitost ve smyslu podprahové informace, složitě se vysvětluje, nikomu se nechce číst = možnost páchat ZÁVAŽNÝ TRESTNÝ ČIN, který má značný dopad na širokou veřejnost!!!

Asi nejjednodušší je uvažovat v rovině:

 • já = problém pro pachatele
 • vše veřejně sepisuji = pachatelé se snaží provokovat / zneužívají podprahové podsouvání informací
 • já však tyto informace slyším / vnímám = uvědomuji si závažnost
 • snaha mě nějak ztrapnit, donutit mě ke zveřejnění nesmyslu, udělat ze mě bláznam, oddělit mě od společnosti
 • ideálně dostat mě do nějakého konfliktu, problémové situace
 • zneužití faktu, že tomuto problému nikdo nevěnuje pozornost, nikdo nevěří, automaticky spojováno s duševním onemocněním

Stále stejný vzorec.

 • Poslech většího počtu mobilních telefonů, či počítačů (samozřejmě nelegálně)
 • Získávání informací
 • Jejich prodej lidem, kteří případně nemusí tušit, odkud tyto informace pocházejí
 • Ti, kdo vše reálně vymýšlí z toho samozřejmě nemají nic

Díky tomu

 • Být chytrý, kreativní je vlastně ta největší nevýhoda
 • O to hůř, když ještě dokáží slyšet tyto dementy

Proč tato úvaha

 • Skupina mentálů, která je pořád přilepena u nějaké radiostanice – verze 1
 • Tupé opičky, kterým vůbec nedochází, že jsou poslouchání prasatama, kteří ve výsledku slyší jen tyto opičky a jinak netuší nic – verze 2
 • Tak či onak – výsledkem je, že když dělám na počítači, po krátké době se buď ozve VF pískání, či se přidávají ve sluchátkách parazitní zvuky a zčíná tupé otravování “Popeeelkooo, slyšíš mě?” / “Popelkoooo”
 • Následuje neustále kličkování, otravování, vztekání a nadávání, když neposlouchám nějaké tupoučké dětinské příkazy (ty zm.de jeden, ty p.čo za.raná, ty d.vko jedna)

Řeším / Zajímavé myšlenky = Pozornost

 • Je naprosto zjevné, že tupé zbytečné nuly vyloženě fascinuje, když někdo dokáže uvažovat, či dokonce vymýšlet něco zajímavého
 • Mnohdy je vše postaveno tak, že entita “retardovaný chcípák” chce zamachrovat jak umí dělat hudbu, tak čumí co dělám já, aby to okopíroval
  • zde se vždy automaticky spouští podprahová informace, která má vytrestat za to, že se navážím do nějakých strašně super fajn lidiček – cigánů (všímáte si té logiky ano?)
  • dále – je záměrně podsouváno slovo “trestat” = podprahová informace, kde prase (viz výše) zkouší zalichotit opičkám a ty, protože sledují dění na počítačí budou uspokojeny, že “jsem trestán”
  • do třetice – s výše uvedeným je zákonitě spojen i scénář – můj počítač, > někdo sleduje dění na něm > zvuky slyším jen já > snaha ze mě udělat negativně vnímaného jedince > nadávky, které skutečně odpovídají situaci, jen je to trochu jinak. Jde o relativně komplikovanější schématko v případě, že vůbec nevíte oč se jedná. Zkusím později přidat vizuální nákres.
 • Fascinace experimentováním se zvuky, kterému se věnuju > avšak to často narušováno opět prasetem, nebo někým, kdo je neschopen přispustit situaci, kdy příjdu na kompletní postupy tohoto trestného činu
  • Proto opět a zase řada scénářů, které mi jsou dodatečně pouštěny: obecně – něco se někde to či ono = pozitivní entita/subjekt se rovněž dostává k dění na mém monitoru a je vždy zklamána z toho, jak se mi nic nepovedlo, či “Co to proboha dělám”, “Proč poslouchám takové zvuky? Vždyť je to hrozné”.
  • Nehledejte v tom logiku – jde o retardované debily, sociopaty (mimochodem, toto označení vnímají jako drsnou frajeřinu), sadisty a prasata
 • I přes výše napsané se právě tento debílek pomocí několika VŽDY stejných zvuků=hlasů a VŽDY stejného projevu snaží pomocí syntézy hlasu – sám číst neumí, jde o negramotnou svini – kopírovat mnou psaný text
  • A opět identická situace – hned vzápětí dochází k osvětlení situace. Nejde o negramotnou svini, ale nevidomého, který se snaží pomáhat a pachatel mi nakrátko do sluchátek pustil hlas, který tomuto nevidomému čte, v reálném čase, to co píšu (Jasně…)

K tomu přidejte klasiku

 • Toto se reálně děje
 • Málokdo uvěří, že se to děje
 • Mám detailně rozepsán každý detail
 • Přesto vám jsou někteří lidé schopni říct – měl bys jit k psychiatrovi / ne, mě se to už nechce číst = přečetli si jen nějakou část = nutnost vše sepsat tak, aby to bylo seřazene = uvědomuji si = snažím se = snaha obtěžovat
 • Ale že právě na tomto prvku celý tento zločin stojí – to jim dojde až ve chvíli, kdy buď budu ve zprávách jako ten, co inicioval odhalení, nebo dodje k další tragédii, která bude mít publicitu (a retardovaný chcípák už zase heká, mlaská atd.)

Pár scénářů podrobně

Slouží jako informace těm, kteří se potýkají s podobnou situací, či se případně nějak angažují ve snaze dopadnout pachatele.

Průběh #1

 • Pachatel: “Tak ať si naladí něco jiného” > snaha postavit oběť do role toho špatného. Tedy, že vysílání nějakých otravných zvuků je naprosto v pořádku a pokud to někoho nezajímá, má si zajistit vyrušení.
 • Postupně se přidávají další jedinci (ať už entity, které vytváří menší počet pachatelů, či skutečné deviantní osoby podílející se na “kyberšikaně”)
 • Různé druhy zvuků / hlasů. Více či méně slyšitelné
 • Snaha rozhodit poškozeného.
 • Neustále jej zahlcovat množstvím protichůdných situací.
 • Jedna entita / pachatel si např. hraje na někoho, kdo se snaží pomáhat, ale ve skutečnosti nikdy neporadí nic zásadního – to se stává až v případě, kdy se pachatelé snaží fanaticky udržet pozornost oběti za každou cenu.
 • Mnohdy se zdá, že docházi k záměrnému opakování dalších poškozených, kteří zkouší eventuálně pomoci, ale minimálně v mém případě nejsou slyšet
 • Je to i logické v připadě, že zásadní problém je retardovaný idiot, který je napíchnutý na větší počet mobilních telefonů a snaží se neustále podsouvat své zvuky.
 • Toto zároveň může být velký problém
 • Člověk musí znát celkovou situaci aby chápal dílčí situace.

Vyrušení

 • Lze mnohdy najít zvuk, který veškeré hlasy vyruší minimálně do té míry, že lze okamžitě celý problém ignorovat
 • Logicky se jedná pro pachatele o jednu z nejproblémovějších částí, protože není zas tak težké narazit na zvuk, který pomáhá a hlavně, dochází tak k potvrzení, že jde o uměle vytvářenou situaci
 • Pachatelé jsou natolik paranoidní, že ve všem, kde se pracuje se zvukem vidí problém a tak se snaží neustále tuto činnost narušovat. A je úplně jedno, že jde pouze o produkci hudby
 • Navíc je vše spojeno s fanatismem a situací, kdy minimálně jeden totální ubožák musí stále dokazovat svou “nadvládu” tím, že se snaží cpát do každého zvuku. Zvlášť dojde-li ke zlumení všech obtěžujících hlasů.
 • Pak se neustále chvástá, jak vymyslel zvuk, který nedokáže nikdo vypnout (přitom stačí znat konkrétní frekvenci). Jen tomuto chcípákovi nedochází, že se lidé mnohdy věnují jiné činnosti, než hledání nějaké konkrétní frekvence, aby hned vzápětí tento šašek pustil jinou. Třeba hudbě, v které tento ubožák tak rád nachází opakující se zvuky, které připomínají nějaké slovo a přidává k tomu šum tak, aby z toho vzniklo slovo např “ty ču.áku”

V těchto situacích jsou použity scénáře:

 • “Nech si to tak” – někdo kdo chce pomoci se snaží najít onen zvuk, či nějakou dobu trvá, než je možné vnímat pomocné informace
  Opět může nastat situace, kdy jsou opakovány zajímavé / přínosné informace (klidně z mnohem dřívější doby)
  Cílem samozřejmě je upoutat pozornost do takové míry, aby se dále poslouchaly hlasy a tím padem bylo možno s obětí manipulovat
 • “Neřešte se to a věnujte se práci”
 • Ten, kdo má napíchnutý telefon oběti má zisk z toho, že nabízí možnost člověka obtěžovat
 • Jakákoliv nadávka směrem na pachatele znamená snahu usměrňovat a řešení vulgárních slov
 • V mnoha situacích je pravděpodobně použít postup na specifický soubor nahrávek
 • Jednak je mnohdy snaha mámit od oběti různé zajímavé informace (ty se poté eventuelně zneužívají u jiných poškozených)
 • Rovněž probíhá soustavná snaha ponižovat jakékoliv další zůčastněné a pachatele stavět do role těch, kteří mají nad vším absolutní kontrolu.
 • Z mnoha situací je však naprosto jasné, že tomu tak zdaleka není
 • Mnoho scénářů se také týká situace, kdy pachatel mluví za obtěžovaného a dělá z něj hlupáka + vytváří skupinu např radioamatérů, kteří věří, že skutečně mluví s obětí a pomáhají ji.
 • Po celou dobu lze vždy jasně vnímat nízký intelekt pachatele
 • Snahu něco si dokazovat
 • Komplex méněcennosti, který si pachatel kompenzuje pomocí různých lží, nesmyslných, vylhaných situací, mluvením o sobě stylem “on to má tak promakané” a to pomocí jiného hlasu, který tomu má dodat důvěryhodnost.
 • Samozřejmě po dopsání / nahrání jakékoliv poznámky nastává snaha ji vyvrátit, obtěžovaného ponížit atd atd. To sis toho moc teda nenapsal, to už víme, oni mu to říkají, uděláš ze sebe blázna

Dale se často opakuje

 • “Já se tam slyším” – provokace během nacházení zvuků na vyrušení otravných “hlasů”
 • “Asi ti to nefunguje, když si to měníš….”
 • “Pokud si to změníš, přiznáváš….”
 • Mp3, šum, možnost cílení na mládež
 • Lora YANI
 • Snaha mstít se oběti pouštěním blízkých, kteří třeba již nežijí (prarodiče, rodinní příslušníci) kteří měli být rovněž obtěžování
 • Týká se většinou jen některých zvuků
 • Stejně jako určité hlasy, které lze slyšet jen v určitých šumech
 • Bizarní scénář je také neustálé mletí v každém zvuku, kde je neustále dokola opakováno, že daný zvuk je špatný a nepůjde v něm nic slyšet.