Vědomí Života – 2. přednáška Prof.Ing.Peter Staněk CSc.

Lehce agresivní přednes, ale podstatnější jsou informace. Víte, že máte dva mozky? Víte kolik máte senzorických systémů? Že ve vás probíhá současně přibližně milon procesů?