Schopnost vnímat emoce ve velmi nízkém rozlišení. Gangstalking. Slyšení hlasů.