Skip links

Schéma – zanášení bordelem

Děje se poměrně pravidelně. Většinou se projevuje jako zanášení zajímavých informaci bezpočtem nesmyslů. Avšak je dobré toto dotyčným dávat najevo. Pro toto bude vytvořena rubrika „sračky“ / „žumpa“ a ta bude někde v patičce a bude na ni odkazováno v rámci hlavních informací. Minimálně bude sloužit jako optické znázornění kolik času, energie, slov a kdo ví čeho se dá investovat do vytvoření NIČEHO.