Skip links

Scénáře / Využití známého hlasu

V případě, že se povede utlumit otravné zvuky (např nastavením určitých frekvencí) – následuje fanatická snaha hledat jiné, které budou slyšet. Existuje rovněž možnost, že najednou bude možno slyšet hlas osoby, u které je velká pravděpodobnost citové vazby – alespoň se tak dělo u mě a to přesně v momentě, kdy jsem nastavoval frekvence, které stále více utlumovaly veškeré otravné zvuky. Podobné schéma není žádnou novinkou a zdá se, že má vyvolat zájem u poškozeného, zastavit utlumování, možná jde také o zkoušení, zda poškozený bude i tomuto hlasu nadávat – a tedy opět hledání nějaké entity, pomocí které lze manipulovat.

Nějakým způsobem se tedy tato skupina retardovaných jedinců musela dostat k hlasu konkrétní osoby. Postup, jakým lze vytvořit libovolný hlas již znám. Stačí tedy úryvek a následně vytvořit kopii. Navíc vzhledem k celkovému projevu (tedy sotva slyšitelný zvuk) nemusí být kopie hlasu zcela identická. Proto je více kladen důraz na signifikantní fráze.