Skip links

Sběr zejména osobních informací od dalších jedinců

Zde by teoreticky měl být problém pouze v případě, že by někdo dostal nápad vytvořit podrobnou mapu svých návyků, pocitů, vědomostí atd. Mohl by tak nechtěně poskytnout důležité informace nutné k různým manipulačním technikám. A nemusí se jednat o informace veřejné. Z podstaty věci může být problematické i pouhé psaní na počítači či telefonu. Ale jde o můj pohled. Stačí se však zamyslet nad množstvím mobilních aplikací, které umí v podstatě hovno ale ke správnému fungování je třeba zadat několik osobních informací.