#38

Upřimně řečeno, je docela s podívem, kolik energie je věnováno snaze zamezit veřejnému sepisování poznámek. A jak hysterickou formou je toto činěno. A stejně si pachatel nedá pokoj a během dne mě neustále zahlcuje svým tlacháním (které naštěstí už nejde tolik slyšet)

Lze si představit jako ukřičené, ubrečené, hysterické, vztekající se dítě, které provedlo něco špatného a teď se hrozně bojí, že to někdo chce říct rodičům. A dotyčného se snaží všemožně zastrašovat, ale zároveň tím v podstatě sám napomáhá tomu, že to rodičům sděleno bude. Z toho však má panickou hrůzu, či si uvědomuje, jak trapná situace poté nastane. 

Tak si to shrneme.

 • Primárně jde o obtěžování zvukem.
 • Konkrétně specifickým rezonančním šumem či VF zvukem
 • Využití zvuků daného prostředí. Nějaký zvuk vydává ventilátor od počítače, nějaký zase pootevřená ventilačka (šum města).
 • Cílem v podstatě je, aby šlo anonymně mluvit na vybraný cíl, aníž by si toho všiml někdo z okolí
 • A pokud ano, stejně bude pravděpodobně problém najít toho, kdo to slyší. Pokud vůbec.
 • Problémem je velké množství dezinformací. Trestný čin tak probíhá defacto veřejně, ale skutečnou pravdu zná jen pachatel a poškozený. Ostatní se mohou jen domnívat co je a není pravda. 
 • Celkově jde o poměrně komplexní záležitost a mnohé je o ni napsáno v ostatních příspěvcích.
 • V mém případě je zásadním problémem jedinec / či skupina jedinců, kteří se nějakým způsobem dostali k postupům, jak vytvářet dané zvuky.
 • Výsledkem tak je situace, kdy naprosto retardovaný jedinec má možnost obtěžovat někoho tak, že na něj může mluvit, na základě reakcí ví, že tu a tam lze něco slyšet, zároveň ví, že to vnímá pouze jeden člověk a nikdo v okolí. Zároveň má možnost snímat zvuk od toho, koho obtěžuje (telefon/počítač či jiná technika). A také dění na displeji / monitoru. 
 • Vidí, co poškozený dělá, otravuje jej, snaží se neustále vyvolávat nějaké konfliktní situace a ty poslouchat. 

Protože se tato situace odehrává již několik let, je zřejmé, že:

 • není zvykem, aby vše trvalo takto dlouho a nic zásadního se nestalo. Tím spíš aby o všem bylo psáno veřejně.
 • je takto posloucháno vícero lidí a dochází k vytěžování informací, občasnému “přepojování” = více poškozených mluví jakoby jedním hlasem. 
 • pachatel se baví tím, že poškození neví, kdo jsou ti další a jsou obtěžování i přehráváním fiktivních scén, kdy někdo hodlá ukončit svůj život a není mu jak pomoci (poškození, kteří toho ví příliš jsou samozřejmé odpojení = nelze je slyšet)
 • fanatická posedlost manipulováním lidí. Poškození ve snaze situaci řešit poskytují zaostalým pachatelům další informace / nápady co a jak řešit.
 • A to je dokonce zároveň jedna ze záminek pro obtěžování > výsměch, že buď poškozený nic řešit nebude a nechá se otravovat a nebo bude, byť nechtěně, poskytovat informace pachatelům. Zejména pokud příjde na něco zajímavého. 
 • Na téma vir či jiné techniky, které tuto umožňují je také sepsáno již několik příspěvků (prolinkovat)
 • Existuje přístup i k městským kamerám, kamerám v dopravních prostředcích.
 • Vše jakoby umožňuje jeden specifický postup (radiohacking, elektřina apod.,komunikace pomocí ultrazvuku)

Vzhledem k délce trvání jsou také dostatečně známé vzorce chování či typ osobnosti na straně pachatele. A proto říkám, že něco takového absolutně nemá být naživu. S ohledem na legislativu tedy alespoň mít možnost jakéhokoliv spojení s normální společností/veřejností. 

 • zjevně jde o naprosto fanatickou osobnost
 • trpí značnou méněceností / množstvím komplexů, které si kompenzuje právě pácháním tohoto druhu trestné činnosti
 • používá navíc taktiku vytváření různých entit (odlišeno hlasy), které používá jako snahu vytvořit dojem skupiny spolupachatelů, ale také jako ty, kteří pachatele jen prosí, mají z něj strach. Jindy zase jako známé poškozeného, k fiktivním diskuzím, k povyšování sebe sama apod. (rovněž zřejmé z jiných příspěvků)
 • je posedlá představou, že bude poslouchat jak se někdo trápí / má strach / je v problémech apod.
 • poškozeného neustále zahlcuje množstvím předpřipravených nahrávek/schématek. Všechny jsou však zcela primitivní, dětinské a stačí jedna reakce aby došlo k naprostému rozhození a vzteku u pachatele
 • pachatel si nejvíce dovoluje v momentech, kdy je jistě, že poškozený nebude reagovat (cesta MHD, práce v kanceláři, lidé okolo). Ale také v noci, kdy poškozený spí. Snaha o různé podsouvání či “nahrávání” deviantních proslovů, “akcí”, “podmínek”

Vzhledem k množství zmiňovaných schémat a znalosti zvukových postupů je zřejmé, že já rozhodně nejsem první, kdo se s tímto druhem obtěžování potýká. 

Podobnosti lze nalézt u gangstalkingu.

Mám značné množství podrobných poznámek včetně časů, specifických slov, které byly natolik odlišné od daného schématu / projevu pachatele, že upoutaly. Netřeba však veškeré tyto poznámky sepisovat na webu Zvlášť, kdy je zjevné, že pachatel mnohdy jakoby v tranzu říká naprosto neuvěřitelné nechutnosti a následně absolutně nelogické slovní spojení a těší se, jak bude vše popsáno veřejně. Což navíc povede k diskreditaci mé osoby, protože tomu nikdo neuvěří. 

091021

Byla definována ABSOLUTNÍ NULA co se týče inteligence.

Samozřejmě je řeč o problému, s kterým se potýkám několik posledních let. Krátké shrnutí: obtěžování zvukem, narušování soukromí. Toť dva základní body. 

Je evidentní, že se netýká jen mě, ale pravděpodobně se jevím jako cenný skalp “ty p.čo, on je taky chytrý. Toho jestli dame, kámo, ty p.čo”

Vzhledem k tomu, co se děje poslední týdny jsem si uvědomil, že jsem se snad stal obětí nějakého omylu nebo té nejtrapnější šikany co se kdy odehrála. 

Potýkám se skupinou tak retardovaných jedinců (a zejména jeden nebo dva jsou něco tak nepochopitelného, že kdybych se vás zeptal na jediný důvod, proč takové dementní osoby udržovat na živu, nemusel bych ani čekat na odpověď.

(“ty p.čo kámo, on mi vyhrožuje” > “Jistě. Co s tím uděláš? Nic”” 

Je takřka nemožné krátce a jednoduše vystihnout to, co jsou někteří “lidé” schopni předvádět a ještě na to být hrdí, či se cítit jako “něco víc”. Už jen to, že tato parta opic musí vymýšlet DESÍTKY lživých historek a příběhů, které nějak vysvětlují situací kdy:

 • je snímán zvuk z prostor, kde se zdržuji – k tomu se váže drtivá většina všeho co se děje
 • zároveň ale vždy nějak zmizí nebo nejsou slyšet mé argumenty, otázky a samozřejmě nadávky
 • to proto, aby mohly opice neustále budit dojem tyranů
 • vzájemně si lžou “to říkal on?” “ne, to mu někdo radí” “to někdo říká za něj” “on už je úplně v p.či kámo” “jooo? Jooo? A co teď dělá? Popiš mi to”
 • ale KDYKOLIV otevřu pusu, do dvou vteřin je ticho = neschopnost reagovat (samozřejmě na straně pachatelů ať se chcípáčci zas nemusí snažit)

Rádio rádio rádio.

 1. Co teď bude následovat. Oddělení jakékoliv informace s hodnotou od informací spojených s těmato opicema. 
 2. Web, který bude věnován výhradně Gangstalkingu. Veškeré scénáře, možnosti, spojitosti apod. I když jsem přímo učastníkem tohoto hnusu a to jakožto oběť, nehodlám mít to, co napíšu na své doméně. V ten moment budu mít klid a uzavřenou kapitolu informační web. Budu již jen posílat odkazy.

Rešení #1

Obtěžování lze řešit např takto:

 • Ableton
 • 1 stopa > šum (červený, tedy nižší frekvence) (např pomocí Auto Filter)
 • 2. stopa > AUDIO > vstup (IN) nastavit na stopa 1. Je tedy přebírán zvuk a obě stopy hrají stejně.
 • na stopu 2 dát ekvalizér  (EQ Eight)
 • body zůžit (pomocí Q potenciometru) (tedy označit např bod – žluté kolečko – 3)
 • poté tímto bodem hledat frekvence, které hlas utiší
 • je možné, že bude následovat citelný nárůst pískání v uších (pravděpodobně snaha ze strany dementa být zase slyšet) – avšak marná

Poznámky 051021

 • Lze slyšet rezonující tón (cca 16 Hz – 19 Hz)
 • Nedivil bych se, kdyby důvod spočíval v tom, že při této frekvence může dojít k rezonování očí (psáno v jednom článku – já nepociťuji)
 • Několik probliknutí jasně bílého světla z venku (blesk fotoaparátu či nějaká silná dioda) > stalo se v minulosti již několikrát > zkouším reagovat spuštěním morseovky s odkazem na tento web, byť se zpožděním, které je zcela pochopitelné
 • Neustálé urážení
 • Má se jevit jako skupinové
 • Pokud tak je, nelze absolutně chápat, v čem spočívá zábava
 • Je znám každý scénář
  – Je znám každý zvukový postup (zejména samply smíchu apod.)
  – Následují vždy reakce “smích” > “Jak?” > “No ne, já se směju tomu jak on se tam” + záměrné mumlání či x nahrávek přes sebe tak, aby nebylo rozumnět
  – Poté “My to tady řešíme” “To je součást vyšetřování” “Nesmíš nic prozradit” + snaha někoho imitovat > lež, děje se několik let identickým způsobem
  – Dřívě často “My mámé nekonečně variant” > lež
  – Následují nadávky
  – Poté snaha svést pozornost jinam (začnou mluvit jakoby jiné entity)
  – Souběžně s tím nadávky ale v na jiných frekvencích
  – Možno také slyšet jako snahy něco sdělit (takřka vždy jen snaha upoutat pozornost, jakmile se stane, hned je zesměšňováno, že se oběť zase nechala nachytat)
  – Často také řečeno, že je vše záměr, protože se opět předpokládá, že na web příjde více lidí (např byl zanechán odkaz u nějakého článku)
  – Následně opět spojování s retardovaných blbem, který se hrozně předvádí
  – Do toho různé samply “Kááámooo, nemáááš šanci, pochop to” > poté ihned věta, kterou si asi oběť má psát jako poznámku (tzn snaha tuto činnost negovat > opakuje se často)
  – Následně snaha předešlou situaci změnit na: Nahrávka jiné oběti / zůčastněného
 • Průběžně pouštění úchylných skřeků apod.
 • Zkrátka nic nového (zde samozřejmě “Tak proč to píšeš”)
 • Další součástí všeho jsou “slušné” entity
  – Ty v podstatě dělají to stejné, jen to komentují odlišným způsobem
  – A tedy v případě, že oběť nereaguje na entity retardované – má být určitého nátlaku či snahy vnutit opačný názor dosaženo pomocí entit “slušných”
 • Samozřejmě, že vždy existuje možnost, kdy se do celé situace zapojí někdo, kdo vše slyší např pomocí vysílačky
 • Ovšem:
  • to stejné probíhá stále dokola
  • slušné entity v podstatě nikdy neřeknou nic přínosného (důvodů mají mnoho – neví co se děje, nechcou se do ničeho míchat, neví kdo je oběť, nejsou slyšet, slyší něco jiného a v podstatě řada situací nabízí možnosti, jak oběťi opět narušovat soustředění
  • neustále nutí do poslechu hudby
  • zpravidla celou situaci zlehčují – vše komentují jako spíše chybu / špatné vnímaní na straně oběti
  • často také dochází pomocí slušných entit k nějaké iluzi nadvlády, kdy se nechají zastrašovat retardovanou entitou
 • Většinou je celková situace vysvětlována jako radisti, kteří slyší něco podezřelého + retardovaný deviant, který se ukájí tím, že neustále tvrdí, jak někoho týrá a pouští různé nahrávky trpících osob
 • Často také zjevný předpoklad, že bude následně použito jako zásadní nástroj likvidace > oběť se dozví, že vlastně nikdo slušný o celé situaci neví a to ji psychicky zničí > bohužel v mém případě nepoužitelné. S takovou situací počítám od začátku > citelný vztek na straně pachatele
 • Také opakuje to, co říká oběť a mluví do vysílačky. Oběť nemá tušit, jaká je reálná situace. Případné reakce radistů má pouštět pachatel zpět oběti a celek se tedy má jevit jako přímá konverzace
 • Vzhledem ke slovníku a nulové informační hodnotě však reálněji působí spíše to, že se takto baví skupina primitivů a pouze jeden má skutečný kontakt s obětí. 
 • Pokud je zmíněn předchozí bod, často najednou dojde ke sdělení něčeho, co lze považovat za přínosnou informaci (ovšem tak, aby to oběti zas tak moc nepomohlo, či se jedná o něco co už ví) > s největši pravděpodobností jde navíc  jen o zopakování informace / rady od jiné osoby ve snaze vyvrátit názor oběti o nulové informační hodnotě
 • Jedině tak lze vysvětlit > či přesněji nutnost neustále vytvářet falešné reakce / nahrávky oběti aby ostatní člonové skupiny pomatenců věřili, že se oběť bojí, je podřízená apod.
 • Často probíhá bizarní moment: snaha vnutit oběti, že se vše děje veřejně a ta se tedy má cítit trapně / poníženě. Zároveň však zjevný strach na straně pachatelů, aby se nikdo nedozvěděl o mě, protože by tak jednoduše šlo dohledat tento web.
 • Proto postupně přibylo x scénářů: Děje se to jen tobě, Nikdo o tobě/o tom neví, Slyšíš to jen ty apod.

Další scénář

 • který je použit k obtěžování u práce a opakuje se často
 • fanatický jedinec, který jakoukoliv činnost oběti na počítači bere jen jako snahu zakrýt / maskovat něco jiného a tedy vše je děláno jen na oko / jako
 • jde zejména o spojení dvou scénářů:
  • obtěžování, narušování pozornosti / soustředění
  • to fanatický jedinec neslyší / neví a proto neustále komentuje to, jak je oběť nesoustředěná / často opakuje některé kroky, dělá chybky apod.

Snaha zabránit tomuto příspěvku zejména pomocí scénářů:

 • slušné entity + psaním tohoto na svém webu si zbytečně kazíš jméno / ztrapňuješ se / vytváříš negativní energii  
 • retardované entity + příspěvky tohoto typu slouží jako záznam hrůzného činu a pachatel se kochá tím, co dokáže

Můj názor je, že tímto způsobem dojde dříve či k později k vyřešení této situace a navíc je to jasný důkaz, že skupinou těchto idiotů pohrdám a nemám z nich absolutně žádný strach (a to i přes vyhrožování podpálením chaty apod.)

+ samozřejmě vždy snaha k takové informaci opět přidat příběh –  toto zmiňuje jen deviant, který je do všeho zapleten tajně, nikdo o něm neví a potřebuje abych informace typu (vyhrožování podpálením chaty) psal veřejně, protože pouze tak dojde k vnuknutí této myšlenky skupině primitivů, se kterýma je pouze manipulováno a je na ně přenesena veškerá zodpovědnost.

Proto doplňuji, že několik takových výhružek mám poznačeno + jsem si je poslal na email (nemusím řešit, zda se nějak dá zfalšovat datum na emailu, protože vše proběhlo tak, jak píšu)

Nyní samozřejmě dochází alespoň ke křečovitému smíchu a proslovům “a k čemu ti to jako bude”. I toto je něco, co se opakuje často. Proto se pachatel většinou snaží vše uzavřít stylem “Alespoň jsem tě okradl o čas” > nutný k sepsání tohoto příspěvku

Připomínám dlouhodobé vytváření / pořizování nahrávek buď:

 • svépomocí (pozměněný hlas)
 • např. z odposlouchávaných telefonů (viz O co jde)
 • od jiných obětí / poškozených 
 • spojování těchto krátkých nahrávek s jiným kontextem
 • snaze zmást / zamezit odhalení díky mnoha odlišným hlasům (nutno však zmínit, že jejich počet není nikterak velký – cca 5)

Budou doplněny ukázky zvuků, které za takové situace vnímám.

A teď tuto situaci srovnejte s TOVÁRNA NA SNY
Předpokládám, že taky nechápete, co se někomu může odehrávat v hlavě :).

 

Teslův transformátor s audio modulací

Další zajímavost, na kterou jsem narazil. 

 • Zaujala mě zejména možnost modulace zvukem
 • Zvuk, jako např ve videu níže – opět něco, co mi připomíná různé parazitní zvuky, které často slyším
 • Princip činnosti je jednoduchý: Samokmitající elektronkový oscilátor, vytvářející vysokofrekvenční vysoké napětí, je amplitudově modulován. Změna intenzity výboje je slyšet jako zvuk. Pokud tedy oscilátor modulujeme zvukovým signálem, chová se výboj nebo plazmový plamínek jako reproduktor.
 • Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln > což je něco, co by mohlo pomoci :). 
 • Viz. web http://danyk.cz/avttc.html
 • Stejně tak je možné, že lze takto nějak rušit mobilní signál či určité komponenty v počítači a ty pak vytváří zvuk. #premysleninahlas

Poznámky 04102021

Neustále se opakující schémata.

Podmíněné reflexy

Snaha vnutit, že je vše výsledkem podmíněných reflexů. Přitom je zřejmé, že se jedná pouze o zvukový komentář právě prováděných činností.

Sepisování poznámek

 • spuštění samplu > “Ježiš on to jde zase řešit” + “To už máš”

Nahrávání poznámek

 • spuštění samplu > “My poznáme, kde právě jsi (rytmicky) / co posloucháš” apod. > cíl: znechutit vytváření poznámek / reakce

Pitvání a rozebírání každého slova co jsem řekl

 • neustálé připomínání toho, co jsem řekl špatně, co jsem měl říct jinak
 • nasprosto jasný vztek nad tím, že se nehodlám podřídit skupině retardovaných pachatelů
 • jednoduchá reakce > “A proč mi to nenapíšete na tento web?” = zmatek, neschopnost odpovědět
 • proto najíždí další entita, lehce změněný hlas, který se snaží být na straně poškozeného (již zmínění anální alpinisté / vždy musí být 1 pozitivní entita) > “Chápeš, on z tebe udělá pokaždé debila” > logický argument > ukončení, najíždí další
 • entita (např dívčí hlas) > opakuje to, co oběť říká (oběť je muž) > většinou snaha argumentovat > hlas následně reaguje “Jo takhle”.,
  • dochází k několika situacím
  • hlas jakoby opakuje, pokračuje i poté, co oběť již nemluví (viz příspěvek hlas a budování důvěry) > záměrná snaha vyvolat negativní asociace
  • je tvrzeno, že takto se opakuje vícero obětí, které jsou poslouchány přes mobilní telefon > záměrná snaha neříkat nic podstatného
  • je zřejmý strach, neschopnost něčeho dosáhnout na straně pachatelů
  • největší strach zejména z tohoto webu (např zjevné povědomí o tom, do kdy má být zaplaceno prodloužení domény a snaha narušovat pozornost ať na to zapomenu)
 • opakování = zpoždění > oběť něco řekne, následně pozornost zabere poslech opakování řečeného. Nejde ani tak o nějaký reflex jako o prostou hlasitost / slyšitelnost konkrétních zvuků (spuštěn hysterický sampl: “Jo takhléee, my to máme nejlepší”) 

Nadávka směrem k pachatelům

 • spuštění samplu “To by ses divil, kdo ti mnohdy pomáhá” > má vždy vyvolat pocit chybné reakce na straně oběti

Komentování specifických detailů 

 • jasný důkaz obrazového záznamu
 • zastrašování zmiňování těchto informací pomocí úchylného scénáře “napojení” na mozek oběti a toto je potvrzení

Radio

 • Rychlé poznámky
 • Jízda autem > radio AM > zvláštní zvuky blinkru v rádiu (pouze jedna stanice) > mám nahrávku
 • V rádiu (v podstatě je jedno jaká stanice) > jedna a ta stejná tónina LIPARSKÉHO TÓNU
 • Lupání rádia při přejetí pruhů > mám nahrávku
 • Lupání rádia při stisknutí tlačítka na diktafonu > mám nahrávku
 • V rádiu mluvení mentálů > toto je specifický problém, který souvisí se šířením specifického zvuku. Napadl mě trochu jiný popis. Slyšitelný zvuk vzniká až v prostoru díky různým odrazům. V autě se tak dělo např jen kousek od okýnka (spojení se zvukem pneumatik?)
 • Poté, co jsem si kousek zvuku nahrál na diktafon a pustil, ovšem na poloviční rychlost (tedy opět takový rezonující zvuk) > mohl jsem si povídat jako přes telefon. Problém je, že to skupinu mentálů většinou znervózní a snaží se mě otravovat, zdržovat, rozhazovat pozornost.
 • Měl jsem vybitý tel, vypnutý notebook, puštěné rádio, AM > 1603 (kHz?)
 • Zvuk nahraný a upravený zcela vyrušil hlasy > stejná situace, ale zvuk nahrán na tel, poté puštěn souběžně s rádiem, různě modifikován a docházelo k zajímavým zvukovým jevům. Hlasy / zvuky se různě pozicovaly, najednou nešlo určit zdroj zvuku apod. 
 • Správný Liparský tón ruší hlasy
 • Blázen zešílel už totálně

Poznámky 011021

Dokud nebudou úchylní devianti, kteří jediné, čeho jsou schopni, tak vyskakovat si, pokud mají jistotu, že nikdo nezná jejich totožnost, vyřešení.

To vždy samozřejmě obnaší hodinovou smršť monologů pomocí namachrovaných hlasů, ale vzhledem k době, po jakou se vše odehrává je naprosto zřejmé co to je zač.

A nepomůžou vám: “Já nechápu co to zkouší” “Víš kolik takových už bylo?”. Takových jako já málo. Možná nikdo. 

Nikdo mi nebude vyhrožovat, že mě záměrně namířil z protější budovy mikrovlný zářič, proto mi píská v uších a chce mi vyvolat rakovinu. 

To, jak se snažíte za každou cenu vyvolat nějaký problém, protože jste nic pořádného nezažili je něco tak k smíchu. Kde berete pořád chuť se nějak povyšovat a zastrašovat mě, když TADY JASNĚ A UŽ PO NĚKOLIKÁTÉ, veřejně píšu a říkám, že jste jen banda zamindrákovaných dementů, kteří se mě bojí. 

Teď poslouchám to vaše “Ouu” “Jak si věří” “bla bla”. A kde jste? Jdu ven, dám si cigaretu, kde jste? Víte, kde pracuju, kde jste? “Hmmm, tak asi už ale fakt něco ukážete že?”. Ale už fakt. Ne jak před tím jako fakt, ani to před tím fakt. Teď už vážně co? Šašci. 

Já bych volil strategii “Musíme se na něho více zaměřit”. A pozor ať někomu z vás nepraskne žilka. Mám vás ještě prosit abyste ráčili ukázat něco jiného než nějaké dětinské úchylné mletí, provokování a urážení?

Já asi špatně slyším ne? 

Co to je zase za divadlo? Najednou “Ale já ho nechci úplně zlikvidovat”. Ty sis vzal prášky zase nebo co? Nechce se ti už spát? Kde je to “Já ho prostě veřejně utýrám”.

Jsem jen já sám. A banda idiotů se vším možným nedokáže vůbec NIC. Jen otravovat tak, jako to umí každý dement.  

Schválně teď stopnu, jak dlouho budou trvat vaše přednášky a vytváření iluze dominance. Takže ještě jednou: “jste jen ubozí sráči :)”. Klidně vám to pošlu poštou když mi dáte adresu do konkrétní basy nebo kde se to schováváte. A hrubý hlas ti nepomůže. 

Mozek nevidomých se skutečně naučí vidět zvukem

Vědci z Oxfordu a Seattlu popsali, jak se mozek nevidomých lidí učí „vidět“ pomocí zvuku. Pro člověka se zdravýma očima není důležité, aby u pohybujících se těles vnímal jemné zvukové rozdíly. Ale jakmile přijde o zrak, od narození či v průběhu života, centrum pro vyhodnocování zvuku výrazně pozmění svou strukturu neuronů a začne mnohem intenzivněji vnímat tzv. Dopplerův efekt.

Zobrazit celý článek

DARPA’s neurotech research resonates with Tesla’s acoustic mind control

DARPA’s research into brain-computer interfaces (BCIs) using sound waves resonates with Nikola Tesla’s idea that the entire mental system of humankind could be controlled electronically.

“If you want to find the secrets of the universe,
think in terms of energy, frequency and vibration”
– Nikola Tesla

The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is pursuing a range of minimally-invasive approaches that use optics, acoustics, and electromagnetics to record neural activity and/or send signals back to the brain at high speed and resolution.

Celý článek zde

Přemýšlení

Co to je přemýšlení? Dnes jsem to zkusil jinak. Psychologický jev, kdy nahlížení na problém z pohledu jiné osoby umožňuje jiný způsob uvažování je dobře znám.

Proto jsem uvažoval jako já (?) a já (mozek).

Začlo to asi takto:

Já jsem já. A ty jsi kdo?
Já jsem tvůj mozek. No, tvůj, to není přesné…A ty jsi kdo?
Já jsem černý pasažér (zde bude odkaz na příspěvek o paradoxu vědomého „já“, který nemá vliv na nic, je považováno za iluzi, vnímá naprosté minimum apod.) 

(komentář a někoik měsíců později: kolik je asi lidí, kteří tu a tam něco komentují, protože se obávají, že zanikne zábavná myšlenka ukryta v textu? A nemusí to být nutně jen proto, že by měl ostatni za hlupáky. A kolik z nich si během toho uvědomí, že vlastně v tom je ta krása? A problém?)

Co to je přemýšlení?

A proč mi tolik pomáhá když přemýšlím nahlas? Co se děje když přemýšlím? Jak se nabalují jednotlivé souvislosti?

Nezajímá mě, jaké projelo auto.
Nezajímá mě barva, jakou je natřená lampa. Zajímá mě mozek. Práce s informacema. Soustředění. Jak to, že nemůžu hned vědět, že něco nevím?
Já to vím. Že nic nevím. Což je vlastně nesmysl, protože….!

A proč já to nevím? Proč si někdy vzpomenu až dodatečně na nějakou podstatnou informaci?

Co se teď teda děje?  Mluvím. To mi pomáhá udržovat soustředěnost na daný problém. Proč? Mluvím, takže vlastně dochází k sestavování slov, skládání vět dopředu. Tím pádem nelze jen tak uhnout a můžu postupně zacházet do těch nejmenších zákoutí.

Představuji si, jak vyráží skupina badatelů (různí lidé, různé uvažování). Někteří už hodiny sedí, někteří koukají na vše kolem a neví ani kam jdou (ale rozhodně se neztratí), jiní míří na již rok dopředu naplánovaný výlet.

Problém

Abych minimalizoval riziko nežádoucích asociací, simuluji telefonní hovor. Nahlas přemýšlím a slyším jak mnou řečené myšlenky někdo opakuje. A to jiným hlasem a metodou, kterou jen tak někdo asi neslyší. (Scénář / Budování důvěry).

A to včetně určitých specifik:

1. je opakováno jen to, co je zajímavé 2. co se nehodí tak jinak, nebo vůbec – „my nemůžeme dělat reklamu“ a odkazovat na web, který naznačuje rozdílné pohledy na danou situaci

Proč to někdo opakuje? Buduje si hodnotu? A o mě nikdo neví.
A co teprve o tobě (Přemýšlím o aktivitě spojené s marketingem v rámci práce fotografa).

Leckoho by mohlo napadnout, že pokud lze takto někoho obtěžovat, lze mu i pomáhat. Napadlo to i mě. A způsobuje to ještě větší nelogičnost. Jenže, v podstatě se nic nemění. Stále počítám s tím, že nikdo neví o tom co se děje.

Navíc vím co nejhoršího druhá strana dovede. Tím pádem vím, že nehrozí nic zásadního. Ale protože chápu jednotlivé detaily z toho co se děje, vidím zde také mnoho nebezpečí či zbytečných komplikací způsobených dementama a specifickou metodou. I kdyby se někdo snažil sebevíc, za normálních okolností nelze nijak dokázat, že jsem na to či ono nepřišel já sám (a někdo tomu odmítá uvěřit, protože přece „Oni mu to všechno říkají“). Vždy jde o důsledek akce předchozí (tedy i nabytí znalostí). A pozor, rozhodně netvrdím, že jsem vše vymyslel já a svět stvořil za 5 a ne 7 dní. „Jo kámo, už to mám, už jsem na to přišel“ – uřvaný, dementní hlas, který si tímto zajišťuje prvenství v objevení řešení u nějakého problému, protože je přesvědčen, že ten, kdo první řekne nahlas řešení (ne ten kdo problém skutečně vyřešil) je poté odměněn hodnotnější aurou. Podle mě má hlavně člověka nasrat.

Je zde problém při přemýšlení. Lze velice snadno ztratit směr. Proč?
V několik příspěvcích zmiňuji různé postupy spojené s VF zvukem a hlasy.
Při přemýšlení (a zejména o konkrétních problémech) lze jakoby slyšet „cizí hlasy“. Mnohdy tupé, primitivní, nesmyslné. O to víc výrazné.

To bych viděl na podobný princip jako u hudby, kterou budu poslouchat pořád dokola. Zvlášť když má člověk dobrý hudební sluch a možná dobrou zvukovou paměť

Nevím jak to mají jiní s vybavováním si písniček, které poslouchali v mládí do těch nejmenších detailů – zároveň to ale neznamená, že lze odříkat slovo za slovem. Jde spíš i časově ohraničené úryvky / pasáže. Stejně jako u těchto parazitních hlasů.
A když mluvím nahlas, skládám si věty dopředu. A já o tom ani nevím.

Když jen přemýšlím (řeč / zvuky si jen představuji) a na základě podmíněného reflexu přehraju nějakou pasáž, která ovšem končí jinak, díky tomu spustí trochu jinou navazující myšlenku (akce následující se spustí na základě akce předchozí). Zároveň je tento proces vnímán jako vlastní, tedy nezávadný a není věnováno tolik pozornosti jeho průběhu. Což je problém.

Zde dodatečně první záblesk iluze (já), která vnímá, že něco nesedí. To „já“, které nemá žádné pravomoce a vnímá jen minimum.

A teď – jak si to mám vysvětlit? Podprahové potvrzení třeba.

Nyní dochází k vytváření nových souvislostí na základě nového spojení určitých informací, se kterýma pracuju – přemýšlím. Tedy jsem.

A opět  si zkouším prohlížet něco matného, nekonkrétního, neznámého. Něco jako větší přístup k podvědomí.  Které mimochodem lze vnímat i jako otravné odříkávání všeho, co uděláte těsně předtím než to uděláte (navíc záměrně pozměněného). Protože Mozek člověka, který má za úkol pohnout palcem, zadá příslušný pokyn o 2/10 vteřiny dřív, než si sám testovaný člověk vůbec uvědomí, že chce a hodlá palcem pohnout.

Aplikace Snoopza

Pokud tento příspěvek někdo využije jako inspiraci pro použití teto aplikace – je debil a pokračuje zde: https://www.nukib.cz/cs/kontakty/hlaseni-kontaktnich-udaju/

Vy ostatní, kteří se, stejně jako já, rádi vzděláváte a informujete, narazil jsem na tuto apku. (Určitě ji máte taky :D):

Snoopza.

Ve zkratce:

 • podrobný návod k instalaci
 • pomocí této aplikace lze získávat prakticky veškerá data z telefonu, kde je nainstalována (např data nutná ke kontrole zaměstnanců, či bezpečnost dětí / partnera – co jiného by taky někoho mohlo napadnout, že)
 • Toto je mimochodem jeden z důvodu, proč si už mnoho let ze zvyku omylem přelepuju kamery na různých zařízeních
 • Vedle dlouhého a podrobného návodu jak aplikaci nainstalovat nabízí autoři samozřejmě i návod jak aplikaci odinstalovat. ten zní asi takto: Vytočte číslo (PIN), tím se dostanete do aplikace a zde odinstalujte
 • A tedy ano, aplikace je pro běžného uživatele zcela skryta
 • Jistě každého napadne, že lze zkoušet každý den jen tak pro  zkrácení dlouhé chvíle pár kombinací pro PIN (kdyby náhodou). Ideálně náhodné kombinace.

Pointou tohoto příspěvku je především osvěta. Protože i já – člověk, který denně sedí u počítače a vyzná se v technice lépe než mnoho lidí kolem je neustále překvapován možnostma jak někoho špehovat.