Vytváření slov pomocí zvukových impulsů Gangstalking.

Instagram, Facebook a možnost ovlivnit váš feed, tedy váš svět, realitu. Gangstalking.

Označený text – lze vidět jen některé znaky Gangstalking.

Canvas, javascript, draggable ⁄ Bezpečnostní díra? Gangstalking.

Lidovky.cz: Pravým uchem vnímáme lépe, co nám kdo říká Gangstalking. Badatelna.

Touchpad / Zvláštní chování / Gangstalking Gangstalking.

Napovídání názvu proměnných / Programování / Gangstalking Gangstalking.

Programování / Vrstvy, JS, CSS

Badatelna / Co když TINNITUS lze vysvětlit takto? Badatelna.

Víte že Badatelna.

Inspirace / Video / LED Cube

Brainhacking / Voice to Skull done? / I would start with a battery powered drill and a bottle of whiskey. Gangstalking.

Carlini.com / Poslechněte si / Skryté hlasové příkazy v hudbě či šumu Gangstalking.

Samotná vibrace zvuku obsahuje melodii, harmonii a rytmus

Efekt motýlích křídel / Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví / Dotaz v odborné poradně Gangstalking.