Případ století. Pachatel Ostrava. Rád se vydává za dominantní jedince. Protože celý případ řeším veřejně, rád si hraje na mě. Proto existuje entita lovec okamžiků, která má svůj hlas a pomocí které mluví za mě.

Případ století. Pachatel Ostrava. Vadí mu, když jde slyšet jasně a čistě. Mimo jiné je totiž jasně zřetelná jeho tupost a primitivní uvažování. Má rád neurčité, sotva srozumitelné, mnohoznačné zvuky.

Případ století. Pachatel Ostrava. Má řadu komplexů méněcennosti (oprávněně), které si kompenzuje neustálým vytvářením příběhů, jak je brutální, nejlepší, nedotknutelný.

Případ století. Ostrava. Jeden z nejprimitivnějších pachatelů se často vydává za mladé chlapce nebo holky. Reálně jde však o invalidního důchodce, který za celý život nepřišel na nic jiného, než vytváření slyšitelných rezonancí. I tyto postupy samozřejmě ukradl a okopíroval.

Případ století. Během několika let jsem pochopil lidské přemýšlení. Proto vím, proč je tento problém pro lidi něco tak cizího, neuvěřitelného a tím pádem nemožného.

Případ století. Přemýšlíte nad mentalitou pachatelů? Podívejte se na film DUNA (1984).

Případ století. Pachatelé si vsugerovali, že dokud nenaprogramuji převratný systém, nelze problém zveřejnit.

Případ století. Retardovaní pachatelé mnohdy vůbec nevěnují pozornost obsahu informace, ale řeší jen to, jak drsně / dominantně ten či onen hlas zní a jak ho zkopírovat / napodobit.

Případ století. Celým problémem se aktivně a ne zcela dobrovolně zabývám více než 5 let. Závěr podložený dokonalou znalostí situace. V případě pachatelů: Pořád dokola jedno a to stejné. Vždy a ve všem. Mnoho let.

Případ století. Celý případ je v mnoha ohledech bizarní, nechutný, nelogický a neuvěřitelný. Proto nikdo nevěří, že by se to mohlo dít. Právě to ovšem znamená pro deviantní jedince naprostou volnost.

Případ století. Scénář. Ohraná písníčka: Když pachatele rozeberu a ponížím – začne se vykreslovat jako spasitel, který se schválně vydává za pachatele aby vše prozradil. Tvrdí, že díky němu se vše řeší. Že to on na vše přišel. Dožaduje se uznání, pochvaly atd.

Případ století. Základní zvukové vrstvy: 1. Rezonanční zvuk nebo tón. Slyšitelný. Připomíná hlas. 2. Podprahový zvuk. Tichý. Šeptání. 3. ABR. Emoce. 4. Rytmické. Sinusovité, cvakání, vf nebo nf impulsy.

Případ století. Lze jasně slyšet počítání a snahu rytmizovat. Např u kouření na balkóně.

Záznam 12. 1. 23 / Obtěžování u práce

Jak reagují pachatelé na otázku: Ty jsi cigán / olach? Pustí se předpřipravená nahrávka (naprosto odlišný hlas): Ne nejsem. Poté pokračuje pachatel opět svým hlasem.

Přišel jsem v 7 ráno do práce. V budově je i několik zkušeben. A co jsem slyšel? Melodii, kterou moc dobře znám. Jednu dobu jsem ji podprahově často slýchával a sám ji použil v jedné skladbě. Zjevně si ji někdo jen tak zkusmo popěvoval. Dlouho a stále dokola. Ranní šero k tomu sedělo jak pr..l na hrnec.

Poznámka ke dni 11. 1. 23

Napsal jsem tři zásadní informace. Viz předchozí příspěvky. Co následuje? Záplava samplů “Výý-bor-ně” = vždy stejné hlasy (2-3) = parazitování na pozitivních emocích.

Nízkofrekvenční impulsy. Jev, který dle mého názoru nelze ovlivňovat. Pouze na něm PARAZITOVAT!

Zvuk vrán. A nebo nosných “íček”.