Přepsat dějiny / Odhalení / Gangstalking / Obtěžování o kterém se neví

Co to je Gangstalking

Pohled na fenomén slyšení hlasů tak. jak jej neznáte

balit
 • Gangstalking je většinou spojován s ovládáním mysli, čtením myšlenek. Já díky osobní zkušenosti vím, že se jedná v podstatě o jednu velkou iluzi. To umožňují specifické postupy z oborů akustika a psychologie. Ale tím nejdůležitějším jsou právě ony iluze – na tom je totiž postaveno prakticky vše co s tímto problémem souvisí. To je právě to, co dosáhlo naprosto bizarních rozměrů. Přitom za vším stojí jen obyčejní lidé. 
 • Vysílání podprahových informací, které se odehrává již desítky let. Člověk je vnímá podvědomě. Za určitých podmínek je to problém. A tyto podmínky byly splněny. 
 • Problém se týká nás všech. Ať už přímo či nepřímo. První komplikace spočívá v množství informací. Navíc je na ně zpravidla automaticky nahlíženo jako na něco “divného” / “nemožného”
 • Zjištění, že schizofrenie či obdobné psychické poruchy mohou být mnohdy pouze omyl a ve skutečnosti se jedná o trestný čin obtěžování pomocí specifických postupů či citlivost na specifické podněty.
 • Policie ani odborná veřejnost nemá v tomto směru žádné informace. Což je naprosto neuvěřitelné.
 • Je zde tedy situace kdy já, fotograf z ostravy hodlám doslova přepsat učebnice psychologie a celkově změnit pohled na řadu situaci. To je neuvěřitelné dvojnásob. 
 • Vše negativní je spojeno právě s Gangstalkingem. Chybí jakékoliv povědomí o tomto skrytém světě. Pachatelé tak mají naprosto volné ruce pro obtěžování a šikanu. Z celkového pohledu jsoupachatelé množinou, která omezuje tu mnohem větší – inteligentní normální lidi. 
 • Nabízí se neuvěřitelné množství pozitivních, zajímavých směrů, které mohou obrátit svět vzhůru nohama a to v dobrém slova smyslu. 
 • Nejprve je však třeba vyřešit problém. 

O co tedy konkrétně jde

Nyní se zaměřím na tyto body:

 • Obtěžování zvukem
 • Z toho plynoucí problémy
 • Možnosti, které se pachatelům nabízí
 • Komplikace spojené s počáteční fází
 • Narušování spánku
balit

Obtěžování zvukem

 • obtěžování pomocí parazitních zvuků tam, kde se oběť nejčastěji zdržuje (domov, práce apod.)
 • není žádným překvapením, že nejčastějším parazitním zvukem je hlas
 • Narušování pozornosti / Pracovní činnosti / Snaha o materiální a psychickou destrukci
 • Děje se dlouhodobě – má se jevit jako postupný úpadek (zdržování, nepozornost, nepřipravenost, zpoždění)
 • Nemá být vůbec známa pravá příčína
 • Hrozí také vážný úraz způsobený nepozorností
 • Čin jako takový páchají tak nepředstavitelně tupé a ubohé prasata, že člověk, který toto nezažil osobně si jen těžko představí, co to znamená skutečná lidská žumpa. Vyjímkou nejsou ani tělesně postižení, kteří se takto mstí “všem, kterým zdraví slouží” a tímto způsobem si dokazují nějakou svou imaginární nadřazenost. 

Obtěžování stojí zejména na:

 • Možnost na někoho vzdáleně mluvit a zároveň poslouchat dění okolo oběti. Zde existuje řada možností, jak toho docílit. Podrobněji rozepíšu později.
 • Díky specifickým zvukům a dalším faktorům často vše slyší právě jen oběť
 • Pouštěno mnoho zvuků zároveň
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.

 

Navíc pachatelé zneužívají i těchto prvků:

 • Složitě se řeší
 • Slyšení hlasů, či schopnost vnímat specifické podněty jsou zpravidla považovány za nenormální, divné, často automaticky spojováno s duševním onemocněním
 • Policie nemá o tomto druhu obtěžování žádné informace. Je tedy pravděpodobné, že první pokus končí nezdarem. Rovněž může dojít ke zkomplikování celé situace tím, že je oběť musí absolvovat psychiatrické vyšetření, na celý případ / oznámení je nahlíženo s nedůvěrou
 • Toho pachatelé zneužívají a schválně oběť nabádají ať vše oznámí (na základě předchozích zkušeností jsou si jisti, že se nic zásadního nevyřeší + možnost ještě více obtěžovat)

Nejvíce problémová je počáteční fáze.

 • Intenzivní provokování, zastrašování, urážení atd.
 • Oběť netuší co se vlastně děje
 • Fanatická snaha vyvolat nějaký konflikt / donutit oběť k agresi, ničení majetku
 • Velký tlak na psychiku
 • Enormní množství informací, různých souvislostí, lží atd. atd. Ty jsou částečně výsledkem postupného vymýšlení nových a nových scénářů s každou novou obětí a částečně záměř oběť neustále mást a bránit ji cokoliv řešit.
 • Je tedy v podstatě jisté, že se stejný postup opakoval v minulosti již mnohokrát. Řada tragických událostí, které byly uzavřeny jako sebevražda, mohou být následkem pravě tohoto obtěžování.
 • Což je ostatně také pravidelně zmiňováno pachateli
 • Snaha neustále vyvolávat pocit, že je vše již tolikrát odzkoušené, že oběť nemá šanci a dopadne jako ty předchozí

Několik základních informací

 • Časté pískání v uších (zmiňuji i bezdůvodné štěkání psa – očividná nervozita, aniž by pro to byl důvod. Psi slyší až 35 kHz)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu.
 • Množství fiktivních entit / person, které jsou používány v rámci scénářů
 • Nosným prvkem většiny scénářů je, že parazitní zvuky lze “pozicovat”. Někdy se tedy zdá, že jde o bavící se sousedy, tlumené hovory venku apod. (později rozepíšu detailněji. Jde totiž o relativně částou situaci avšak nikdo neví, že je spojena právě s popisovaným problémem)

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Vysokofrekvenční zvuk

Vysokofrekvenční zvuk. Tedy ultrazvuk. Prvek, který hraje zásadní roli u mnoha záludností. 

balit

Několik hlavních bodů:

 • Jedná se o zvuk o takové frekvenci, kterou člověk zpravidla neslyší. Avšak mozek jej vnímá!
 • Pomocí utrazvuku lze přenášet data (existuje několik typů virů / postupů jak se nabourat do telefonu / počítače – podrobně později)
 • Pomocí vysokofrekvenčního zvuku lze ovlivňovat zvuk o frekvenci nižší – tedy slyšitelné pásmo! Viz např. hypersonický efekt dále.
 • Vysokofrekvenčnímu zvuku se dnes jen těžko vyhnete (nabíječky, ventilátory, počítače, elektronika, televize, plašičky na hlodavce atd. atd.)
 • Lze snadno zaměnit za tinnitus a také se tak bohužel často děje.
 • Mimochodem – řada lidí vnímá tinnitus jako VF zvuk. Také se často ve spojitosti s tinnitem projevují psychické potíže (myslím, že tento příspěvek dostatečně vysvětluje proč)
 • Obyčejná ultrazvuková píšťalka má dosah až 3 km
 • Ultrazvuková plašička na hlodavce vydrží na bateri až rok (uvedeno výrobcem na obalu jedné takové)
 • VF zvuk / signál je nenápadný, avšak velice přesný, detailní, učinný.

Informace, dotazy pro Českou akustickou společnost

Předpokládám, že stejně jako já, jste o společnosti, která sdružuje odborníky na akustiku, neslyšeli :). Fakt, že jsem tuto společnost našel přes Wikipedii už tedy nikterak nepřekvapí. 

Ovšem na druhou stranu uznávám, že se tato informace ozvala v ideální čas. Konečně se mohu někam obrátit s řadou dosti specifických dotazů a možná se zase posunout o něco dále. 

A zároveň tuto situaci využít jakožto ukázku cíleného poskládání informací tak, aby z něj obě strany vytěžily maximum. 

Příspěvek je veřejně proto, že vzhledem k množství informací, které prolétávají mou hlavou, je poněkud složitejší si vše pamatovat. Postupně jej doplňuji. 

26122021

Situace, kterou nelze normálně vysvětlit. Tento příspěvek píšu samozřejmě ve vzteku (zpravidla se tak neomezuju přemýšlením nad tím co si jak kdo bude vykládat. Nadávky opravím později 🙂

 • Několik let řeším bandu totálních idiotů. Viz sekce Gangstalking. A hned téma, které člověka blokuje, protože k úspěšnému řešení zjevně vede jen dohledání veškerých potřebných informací a jejich následná prezentace takovou formou, aby vůbec byli lidi ochotni akceptovat, že se něco takového děje.
 • Skutečně jde totiž o specifickou formu obtěžování, snahu s člověkem manipulovat, narušování soukromí atd atd. a to už je samo o sobě něco, co každý považuje za příznak psychické poruchy.
 • To samozřejmě člověka v mé pozici naštve ještě víc. Já totiž vím, že mám pravdu a mám k tomu dostatek důkazů (viz příspěvky).
 • Postupně zjišťuji se se mnohé točí kolem akustiky, vibrací, rezonance a VF zvuku.
 • VF zvuk je totiž zneužíván hned několika způsoby. Dalo by se říct, že se vzájemně doplňují.
  1. Komunikace / Datový přenos pomocí ultrazvuku – viz např. příspěvek Surfing attack
  2. VF signál – poměrně rozšířený problém o kterém se neví. Viz: Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie
  3. VF zvuk je zároveň zneužíván jako “nosič” pro vytváření parazitních zvuků. Dalo by se říct jedna z vrstev. Další je pak něco jako VF šum, který sám o sobě nelze slyšet. Avšak spojí-li se s jiným zvukem, vznikají slyšitelné parazitní zvuky. A není to nic jiného než ony slavné “hlasy”. A zase problém. Když toto někomu řeknete, má vás za šílence. A to i přes to, že zde je např příspěvek Hypersonický efekt (tedy jak vysoké, neslyšitelné frekvence ovlivňují ty nižší). Tím se hned dá vysvětlit celosvětový fenomén – EVP (Fenomén elektronického hlasu), slyšení hlasů, schizofrenie atd. Ale ne – šilenec je ten, kdo se to snaží lidem vysvětlit.
 • Možná někoho napadne, proč by ještě někdo používál VF zvuk jako mezivrstvu, když stačí jakýkoliv jiný, okolní zvuk jakožto “nosič”? No proč asi – protože je to zakomplexované, paranoidní prase, které chce neustále týrat, používat k tomu zvuk, na který se chtě nechtě soustředíte a vyrušovat případně jakoukoliv pomoc.
 • Samozřejmě pokud celou věc řešíte – asi vám dost času zabere přesvědčit doktora, že nejde o žádný Tinnitus, ale skutečně VF signál který je použit k tomu, co píšu. VF signál – řekněte někomu o signálu a jste za blázna.
 • A to ani nezmiňuju postup, kdy dokonce je využit Tinnitus relief jakožto jeden z “nosičů”. Mozek tinnitus vnímá jakožto zvukový signál. Na ten se příjde pomoci nekonečných tupých urážek a vnucování stále dokola se opakujících mentálních abortů od retardovaných psychopatů.
 • Věty, slova, obsah je stále stejný – avšak zvuk se mění. Na to se samozřejmě člověk nesoustředí, protože je zahlcen tupostma. A podle toho, na co reagujete lze odvodit co, jak a kde slyšíte.
 • A ani teď neřeším, že opět jde o další oblast, kterou si někdo našel a vycítil příležitost k otravování a ještě je mu napomáháno. Protože je brán jakožto hodící se loutka.
 • Do toho všeho přícházím na užasné vlastnosti akustiky, vlivu těch správných vibrací na člověka a jeho psychiku. To, jak jsem na tyto vibrace citlivý a dokážu neustále nacházet ty správné, chápat je, učit se je používat.
 • Jenže pak zase zjistím, že na světě asi neexistuje jediný člověk, který by dokázal vytvořit aplikaci na FFT analýzu zvuku. Jednu, sakra, aplikaci, která bude umět ZOOMOVAT na nějaké frekvence a půjde nastavit jakákoliv frekvence. Vždy najdete něco, co vám jen dokáže, že omezení rozhodně nespočívá v nemožnosti toto vytvořit. Dokonce to jde tak, že by si většina lidí sedla na prdel z toho, co by viděla.

Čili suma sumárum.

 • Snažím se dokázat, že je třeba naprosto změnit pohled na svět tak, jak jej známe. “To je blázen”
 • Mám vysvětlení pro schizofrenii, hlasy v hlavě, EVP apod. Dochází k naprosté šilenosti a likvidaci v podstatě citlivých lidí. “No jasné, fotograf z Ostravy bude vědět víc než odbornící ne? To je magor”
 • Do toho přicházím na naprosto šílené a užásné možnosti ukryté v akustice. Mnoho lidí by najednou přestala bolet hlava, cítili by se klidní, soustředění. A co víc, někteří by přestaly koktat, mnohem lépe by se vyjadřovali. “To je blázen, tomu tak budu věřit. Nova zprávy a Blesk FOREVER. A ještě A.C.A.B.”
 • Teďka samozřejmě do toho zamíchat ty, kteří se staví do role pachatelů. Já jsem chytrý, přicházím na různé zajímavosti, po kterých dementi, co mě otravují, vlastně baží, ale nesnesou, aby cokoliv zajímavého bylo spojováno se mnou. Proto zpravidla následuje fanatická snaha narušovat jakoukoliv práci.
 • Pak je tady také banda totálních šašků a paranodních tragédů, kteří se neustále ukájí představou, že budou řídit svět. A nebo alespoň sousedku od vedle. Ti se navíc neštítí záměrně napodobovat jiné zůčastněné strany s cílem docílit jejich negativního vnímání.
 • Tedy urputně narušovat jakoukoliv možnost setkání dvou poškozených / obětí tohoto trestného činu, kteří by si mohli např vzájemně podat svědectví. Slyšet jde zejména ty špatné a mnohé z toho jsou jen ukradené informace / nápady / nahrávky od slušných lidí ale záměrně podány v jiném kontextu + doplněné komentářem prasete. které se kochá nějakým konfliktem. Což také řeší otázku “Jak proboha někdo může vymýšlet obsah / kecat tolik let vkuse?”
 • Čili zjednodušeně – existuje nepředstavitelné množství geniálních nápadů, či geniálních detailů, které se nikdy nedostanou tam, kam by měly, protože je získává banda totálních dementů, kteří je často zneužívají jen pro budování image “My jsme ti hodní. My pořád všem radíme.”

A na závěr – jistě že zákonitě musí existovat i ta dobrá strana. Jenže, ta nechce nikoho otravovat. Nepotřebuje šikanovat, šmírovat, obtěžovat někoho zvukem. Nepotřebuje porušovat zákony, neustále někomu nadávat, likvidovat. Chápete? To je vzorec.

“Jak ze sebe dělá chytrého a ani nemá na auto”

“To je prostě blázen ten člověk

Efekt motýlích křídel

Zde budou příspěvky, které lze brát např jako cílené sdílení informací. Tzn.: jiná posloupnost informací pro diskuzní fóra , jiná pro odbornou veřejnost. Postupně se vše bude sbíhat. Protože budu popisovat jednotlivé části – lze zároveň vnímat jako např. edukační složku. I pro mě samotného.

Cílem těchto a dalších prvků je samozřejmé spouštění “myšlenek” tak, aby v konečném důsledku vedly ke změně ve smyslu uvažování lidí.

Tedy dějin :).