Badatelna / Zvuk letícího letadla

Badatelna / Flanger / Experimenty

Gangstalking / Zvuk nebo frekvence, kterou často slyším během obtěžování

Rezonance / Lískovec / Nahrávky

Zvuková ukázka: Vlnitý plech a šum aut

Několik nahrávek

#36

#30

Slyšení hlasů / Gangstalking / Nahrávky / Sluch / Poznámka