Upoutávání pozornosti / Vnucování se zvukem

 • Za normálních okolností je snadné soustředit se na jiný zvuk.
 • Proto se musí retardování mentálové neustále vnucovat a upoutávat pozornost např způsobem, kdy:
 • Frekvence rezonance je nastavena tak, aby +/- odpovídala hlasu oběti.
 • A to vše jen proto, aby pachatel, či skupina mentálů mohla neustále dokola mlít totální tupostí. 
 • V podstatě jediný smysl života vidí někteří dementi v tom, že budou neustále šmírovat cizí lidi, obtěžovat je tupostma jak od 4 letého dítěte a neustále dělat divadlo, že jsou pání světa, nebo administrátoři nového systému komunikace. 
 • Pozor – já si původně myslel, že toto jsou jen snahy, díky kterým se mám znemožnit u sebe na webu, ale nikoliv – dotyčné postavičky to myslí vážně.
 • A jak se toto děje? Radiohacking. Ten má prsty ve všem. A tedy to, že jsou kolem kanceláře 4 nebo 5 tlampačů a zvuky přichází VŽDY z těchto směrů asi taky není náhoda. 

Nahrávky / zvuky

Sampl: “Adame” (prodleva) “výborně” / pokud v krátké době nějaký zvuk = spustí další nesmysl „Jak mi ještě dal pusinku“ > entita prase 

+ během psaní této poznámky (a to jde pouze o přesun na jiný web a poznámka je stará již několik měsíců) je přidána podprahová informace > nahrávka některého z napíchnutých mobilů a situace např. babička + malý vnuk

Cíl:

 • provokace
 • zapnutí internetu

Během psaní postupně zesiluje další sampl

 • „Vidíte, že vám pomáháme“
  Cíl: provokace, snaha ponížovat > naprosto nesmyslná. Není absolutně nic, co by bylo možno ze strany pachatelů brát jako záminku k ponížení. Opakovaně dávám najevo, že pachatelé jsou je skupina úchylných prasat, kteří pod vlivem alkoholu a prášků sepisuje své deviantní scénáře.

Seskupuji příspěvky kde mám sepsány samply. Nyní asi budou některé duplicitně. Upravím později. 

 • To je můj kluk
 • Pozicovka
 • Ty jsi magor 
 • To jsou magoři

2.1. – poprvé zazněla 2 slova (v rámci hlasů – proto ihned upoutalo pozornost): apriori, teze

 • Vítej ve hře (hlavně v počátcích – cca 4 roky zpět)
 • A to je právě to
 • Chápeš to?
 • A co mu mám říkat?
 • Defacto
 • Panebože
 • Ježišmarja
 • No to si děláš p…
 • Děkujeme, že jste se účastnili pokusu….
 • 2x stal jste se obětí trestného činu
 • 50 odstínů šedi (jeden čas použito jako „heslo“ a slovo/ název bude možno slyšet až po zaplacení např)
 • My si myslíme, že jsi se zbláznil
 • To je magor
 • To už jsi psal
 • Dívejte se (jak je sprostý např)
 • Ty jsi takový pěkný (taková pěkná?)
 • Kámo ….
 • My jsme v prdeli…
 • A co teď…
 • A co mu mám říct?
 • No to si děláš prdel
 • Tak copak mi chceš napsat?
 • Ty mi dáváš tolik informací
 • A co tím jako dokážeš?
 • Tak co jsi zjistil?
 • Kámo, přestaň už s tím.
 • Nechte ho už být.
 • On si to dělá sám.
 • Poslechni si něco jiného.
 • To jsi zjistil až teď
 • My jsme si mysleli, že
 • To je magor
 • Poslouchej…
 • Oni mu to všechno říkají… (tady bych asi rád zabředl do debaty, když mě, tak každému + možnost, či spíše nemožnost vnímat něco smysluplného)
 • Já už si to poslouchám jako rádio
 • Ty nechápeš že
 • Hlavně že
 • Par excellence
 • Kdybys trochu přemýšlel…(což narozdíl od jiných dělám)
 • To je náš / On je náš (zvláštním že najednou to má být špatně slyšené otče náš – všímáte si toho)
 • Dobře my, dobře jsme mu dali
 • Máš tam chybu (!)
 • Tak ať si pro mě přijde
 • Oni ti to vypnou
 • Dáváme vám poslední šanci (stále více se jeví jako snaha někoho zesměšňovat)
 • To je šakal (toto mimochodem často používal jeden kamarád) / ojediněle > To je dragon
 • Rozumíte tomu / rozumíte tomu co děláte?
 • To je hajzl
 • Musíme se na něho více zaměřit (vnímáno spíše jako převzatá fráze, která má někoho zesměšnit)
 • Panenko skákavá
 • Kámo, mě to už nebaví
 • Poslouchej, ty si fakt myslíš, že jsi na něco přišel že
 • totiž
 • kámo tak
 • protože
 • hej tak
 • vítej ve hře (hlavně v počátcích – cca 4 roky zpět)
 • a to je právě to
 • chápeš to?
 • rozumíte tomu?
 • a co mu mám říkat?
 • defacto
 • čili
 • panebože
 • ježišmarja
 • ježišikriste
 • no to si děláš prd.l
 • ty p.čo
 • děkujeme, že jste se účastnili pokusu….
 • děkujeme
 • 50 odstínů šedi
 • my si myslíme, že jsi se zbláznil
 • to je magor
 • to jsou šakalové
 • to už jsi psal
 • to už tam máš
 • máš tam chybu
 • dívejte se
 • kámo
 • my jsme v prdeli
 • a co teď
 • tak copak mi chceš napsat?
 • vážně to chceš zkoušet?
 • ty mi dáváš tolik informací
 • a co tím jako dokážeš?
 • tak co jsi zjistil?
 • kámo, přestaň už s tím.
 • nechte ho už být
 • on si to dělá sám
 • poslechni si něco jiného
 • to jsi zjistil až teď
 • my jsme si mysleli, že
 • že
 • poslouchej
 • oni mu to všechno říkají
 • já už si to poslouchám jako rádio
 • ty nechápeš že
 • hlavně že
 • par excellence
 • kdybys trochu přemýšlel
 • to je náš / on je náš
 • dobře my, dobře jsme mu dali
 • tak ať si pro mě přijde
 • oni ti to vypnou
 • dáváme vám poslední šanci
 • to je hajzl
 • musíme se na něho více zaměřit
 • panenko skákavá
 • kámo, mě to už nebaví
 • poslouchej, ty si fakt myslíš, že jsi na něco přišel že
 • nemusíš to psát
 • to si nepiš
 • já to m.dám
 • běž už do p.dele s tím
 • do p.če
 • ňák ti to nefunguje
 • proč to píše?
 • chápete, oni vás jenom zdržují
 • nechcete se na to už vy.rat
 • do p.če, kámo
 • ty zm.de
 • takže
 • do p.če, co to zas píše
 • ty si jak malé dítě / děcko
 • takže to funguje
 • kámo, chceš to fakt zkoušet
 • do p.dele
 • to je fakt magor
 • adame ku.va
 • pochop už
 • pochopíte už
 • tak to má vypadat
 • jo kámo, už to jede
 • jo kámo, on udělal přesně
 • si tam napiš / napiš si tam
 • to je fakt zbytečné to co děláte
 • to jsou debilové fakt
 • oni jsou uplně šílení
 • ty p.čo dívej se
 • a co jako
 • co říkal?
 • kámo, kde teď je?
 • kámo, co teď dělá?
 • ty jsi tak ovladatelný
 • on to chce poslouchat
 • běž už od toho
 • jako
 • a teďka
 • já už to mám
 • no pánové
 • jak jim to mám říct
 • my potřebujeme
 • já nemůžu pochopit
 • kámo, vyser se už na to
 • no a teďka
 • on brečí
 • nádherná situace vás zdraví
 • lovec
 • nemáš šanci
 • sprav si roušku
 • sundej si roušku
 • my to řešíme
 • slyšíš to jen ty
 • to je strašně složité
 • právě proto hosledujeme
 • a víš kdo jsem
 • neřešte to už a věnujte se práci
 • halt
 • stop
 • vy to totiž nechápete

Ostatní

 • Pánové, já jsem to vaše řemeslo povýšil na novou úroveň
 • Tak pánové, já jsem si to vyzkoušel a opravdu to funguje
 • Kámo, já už to poslouchám jako rádio

Souvislosti

 • Ježišikriste – používáno např. k obtěžování u práce (cíl: narušovat sebevědomí). Mnohdy spuštěno, aniž by byl znám záměr právě prováděné činnosti.

Poznámky

 • Při sepisování něčeho co mě permanentně otravuje (např. posledně zmíněný uřvaný hlas, který hystericky opakuje „vy to totiž nechápete“ a to v kontextu s neschopností reagovat na dotaz: jako co s ohledem na tento web nechápu?) snaha vnutit špatný pocit, že jde o důležité prvky něčeho zásadnějšího a nesmím je takto veřejně sepisovat
 • Nikdo mi nemůže mít za zlé, že z pohledu poškozeného toto působí jako snaha pachatelů zabránit zveřejňování informací o trestném činu, který páchají
 • Nutno samozřejmě zmínit, že mnoho takových nahrávek / samplů má vícero variant (řekněme zabarvení). Věsměs se jedná o ty, které zde zveřejňuji. Náhoda?
 • Zvlášť jedná-li se o signifikantní prvky, které může vnímat více lidí a může tak dojít ke spojení vícero poškozených se stejným problémem a defacto opět k zásadní události (teď bude záležet kdo dříve zaregistroval doménu – vtip). Vysvětlení tohoto trestného činu je v rámci celku jen drobnost (byť velice smutná).