Frekvence / Problém / Zápisky

Frekvence / Problém / Zápisky / Pátek 13082021

Frekvence / Problém / 10112021

Frekvence / Zvuky #1

Frekvence / Důvod, proč se mi něco takového děje

Frekvence / Nahrávání vícero obětí zároveň

Frekvence / Záchytné entity

Frekvence / Pozicování pomocí šumu

Frekvence / Poznatek / Blikání, mihotání zraku

Pískání v uších Badatelna.

Frekvence / Entity / Hlasy vždy ze stejných směrů

ČT2 / Dokument / Když slyšíme v hlavě hlasy Gangstalking. Badatelna.

TV / Dokument / Hlasy z druhé strany

Entity / Reakce / Pocitové schémata

Obtěžování zvukem / Slyšení hlasů / Možné řešení

Touchpad a latence

Lovec sinusoid

Zneužitá akustika / Problém o kterém se neví

Phantom words Badatelna.

Stojaté vlnění Badatelna.