Touchpad a latence

Open this in UX Builder to add and edit content

Jinak řečeno – zvláštní, opožděné reakce kurzoru při používání touchpadu + parazitní stisky / kliky (toto ovšem možná jako důsledek velké latence)

 • souviselo se zkoušením zvuků v Abletonu (mimochodem všiml jsem si jedné zajímavosti – meditační zvuky “hrnků” jsou velice blízko)
 • ten však hlásil vytížení CPU na cca 20%
 • souběžně s tím bylo možno vnímat hlasy, fanatické idioty, kteří “musí stáhnout” ten zvuk co mám (pravděpodobně proto, že umožňuje cestování v čase, dělá člověka neviditelným a tiskne peníze)
 • pokud jsem NB vypojil ze sítě, po určité době latence zmizela
 • DĚJE SE POUZE A JEN NA FIFEJDÁCH (Ahepjukova) (několikrát ověřeno)
 • Magnetické pole? Spojeno s velkým topením u NB? > jen dedukce, úvahy

Lovec sinusoid

Open this in UX Builder to add and edit content

Nyní není řeč o holkách :). A propo – tento výraz jsem vnímal již před 2 lety. Avšak absence souvislostí. 

Waveform: SINUS 
Generátor frekvencí = volně dostupná aplikace pro mobilní telefon

 • Následující hodnoty nejsou s přesností na HZ – lazeno dle sluchu
 • Centrum Ostrava, sezení v autě: 450 Hz
 • Poté 380 + 560 Hz = zde důležitý prvek. Spojení dvou frekvencí, sinusovitá křivka = složitě se určuje tón. Je takový, tak i tak. Navíc možná umožňuje slyšitelnost vždy jedné z frekvencí v závislosti na okolním hluku
 • 650 Hz = začíná být lehce slyšet parazitní přerušovaný tón / šum, o kterém jsem již psal

Zajímavé poznatky:

 • hlasitost frekvencí kolísá (kromě jasně daného vzorce: čím vyšší, tím hlasitější a pak zas tišší samozřejmě). Důsledek Stojatého vlnění?
 • necháte-li nějakou frekvenci chvilku puštěnou, rychle ji přestanete registrovat. Dokonale splyne s okolím. Přesto ji lze stále slyšet, když se na ni budete soustředit (ideálně když máte hudební sluch a dokážete si zapamatovat puštěný tón)
 • nedívám-li se na mobil, je překvapivě složité určit zdroj zvuku
 • mnohdy zcela obyčejná frekvence / tón zní jakoby v hlavě
 • podotýkám, že souvisí s malým, uzavřeným, tichým prostorem = interiér auta

Zneužitá akustika / Problém o kterém se neví

 • Již delší dobu vnímám problematickou situaci.
 • Nyní mám dostatek informací k tomu, abych o všem začal mluvit veřejně.
 • Pravděpodobně vám zpočátku nebude jasné oč jde, či vám zde uvedené informace nebudou dávat smysl. Nevadí. Vše bude postupně detailně vysvětlováno. Zkuste se zastavit jindy a vše bude jasnější.
 • Vím přesně o čem mluvím a jsem si 100% jistý, že taková situace nepotkala jen mě. 
 • Schválně by mě docela zajímalo, po kolika, niže uvedených bodech, vás začal přepadat pocit “paranoia” / “nesmysly” / “konspirace” / “blázen” / “magor” / “co to jako je?” 🙂
 • Přitom je to úplně jednoduché – “vztek” / “obrana” / “snaha pomoci jiným”

Celou tuto situaci je nutno brát nikoliv jako něco, co se běžně děje. Je nutno ji brát tak, že vše z toho, co zde popisuji je reálně a v podstatě jednoduše možné – když víte jak. Což většina lidí neví. V podstatě ani netuší, že to lze a právě to je prvek, kterého se skupina bláznů rozhodla zneužít! 

A já se rozhodl, že vše dopodrobna popíšu.

 

Základní body

 • vzduchový sloupec – slyšitelný zvuk
 • rezonance
 • stojaté vlnění
 • interference
 • fázový posun (díky tomu mozek identifikuje polohu zdroje zvuku)
 • harmonické tóny
 • barva tónu
 • vysokofrekvenční zvuk
 • liparský tón
 • vnucování rytmu
 • vnucování tónů
 • podprahové informace

 

Doprovodné jevy

 • pískání v uších
 • občasná nemožnost se soustředit – jakoby neustálé naskakování parazitních / nesouvisejících slov / směrů
 • častější bezdůvodné štěkání psa (spojeno s vysokofrekvenčním zvukem – pes slyší až do 35kHz)

 

Základní problémy

 • vytváření parazitních zvuků
 • obtěžování zvukem
 • narušování soustředění
 • narušování pracovní výkonnosti
 • zneužívání stálých zvuků (ventilátory, klimatizace, ruch města, šum topení, VF zvuky nabíječek apod.)
 • narušování soukromí
 • zneužívání citlivých informací

 

Narušování soukromí 

 • probíhá zejména pomocí snímání zvuku přes mobilní telefon / počítač
 • lidé mají obecně tendenci tuto oblast velice podceňovat = “toto se mě netýká” / “toto je něco co se stává jiným” / “vše funguje = žádný vir nemám”
 • pro příklad uvedu několik běžně dostupných aplikací, které pracují na principu komunikace skrze ultrazvuk (tedy vysokofrekvenční zvuk) či jednoduše snímáním veškerých možných dat a skrýtým odesíláním útočníkovi. 
 • rovněž podrobněji rozeberu poměrně rozšířený obor hackování různých zařízení pomocí rádiové techniky. O tomto mnozí z vás doposud nikdy neslyšeli a budete zírat, co vše je možné.

 

Základní schémata

 • kdo moc ví / snaží se řešit – je o to více obtěžován
 • vyvolávání negativních asociací

 

Problematické řešení

 • S největší pravděpodobností je zasaženo větší množství lidí, aniž by si to uvědomovali
 • Lidé, kteří si tento problém neuvědomují mají zpravidla tentdence vše spojovat s psychickou poruchou, únavou, stresem apod. 
 • Reálně jde však o obyčejný trestný čin / obtěžování pomocí specifických akustických postupů.
 • V případě aktivnějšího řešení snaha vnutit pocit, že se vše týká pouze jednoho člověka (tedy řešícího – v tomto případě mě).
 • Cílem je vybudovat ostych. Cíl obtěžování mám mít pocit, že vše se děje jen u něj (např. pomocí viru, který přidává parazitní zvuky do zvukové karty) a nikdo další tyto zvuky neslyší = nebude věřit

Phantom words

Jde o zvukovou iluzi, kdy v opakujícím se zvuku mozek zkouší nacházet další vzorce a vznikají tak slova, která ve zvuku původně nejsou (samozřejmě teď neřešíme případné “vtipálky” a jejich zneužití tohoto jevu)

Dále již anglicky.

“Phantom Word Experience”: After continuous exposure to these repeating trance-like sounds, listeners begin to ‘hear’ words and phrases that are NOT really there! Here are just a few of the words people may hear: window, welcome, love me, run away, no brain, rainbow, raincoat, bueno, nombre, when oh when, mango, window pane, Broadway, Reno, melting, Rogaine… And you, what kind of word do you hear?

The brain is constantly attempting to find meaning in things, even where there is no meaning. This can often lead us to experience such illusions. (To listen to this stereo illusion place yourself at the center of two distant stereo loudspeakers)

Source: Diana Deutsch’s Audio Illusions

Druhé video je trochu zvukový horor, ale proč jej nezkusit. Přeci jen je ve hře subjektivní vnímání a badání :).

Popis:

The following may sound really jarring, but bear with it! All the featured clips all feature *only* one synth instrument at a time – piano, flute, or panpipes – but no vocals whatsoever (except the last clip, which I’ll mention in a bit). That said, if you’re familiar with the songs and their lyrics, your brain can ‘fill in’ the blanks and make it seem like the lyrics are actually being spoken! The last clip – where the ‘ghost voice’ is most apparent – is a collection of instruments assigned to different frequencies, to demonstrate how an ensemble of instruments is better at mimicking the range of the voice than just one instrument.

Zvuk / Royksopp / Remind me / Phantom loop mix

Ukázka – Vlastní úprava jednoho oblíbeného tracku.

Ukázka 2 – Track jsem nasekal a trochu si hrál. Jde o live záznam s tím, že jsem live přidával i zvuky (fajn, když nevíte, který kopák je ten co se vám líbí) a kombinace 😀

 

Přečtěte si, co to je zvukový jev zvaný phantom words, který zkoumala psycholožka Diana Deutsch v roce 1973.

 

Stojaté vlnění

Stojaté nebo také stacionární vlnění je vlnění, jehož každý bod má stálou amplitudu, takže uzly a vrcholy vlnění zůstávají na stejném místě. Stojaté vlnění vzniká tak, že se setkávají dvě protiběžné vlny o stejné frekvenci, nejčastěji jako vlna přímá a vlna odražená od nějaké překážky.

Celý text / Wikipedie

O tomto vlnění se povídá taky např. v tomto videu. Jistě lze najít i video v lepší kvalitě, ale toto video je pro mě zajímavé z více úhlů. Jednak jsem jej sledoval už kdysi a v podstatě a vůbec jsem si nevšiml informací o nějakém stojatém vlnění. Snad proto, že jv tu dobu byl pro mě výraz stojaté vlnění zcela abstraktní pojem. A také Chlandiho obrazce. Jedno jediné slovo – “místnost” a najednou zcela a naprosto chápu co tyto obrazce znamenají. Viz Jedno slovo a nový strom možností / myšlenek / nápadů

Sluchátka a vliv na okolní zvuky

Za normálních okolností to člověk vůbec neřeší. Ovšem za situace, o které píšu je to jinak. A i tak může nějakou dobu trvat, než si uvědomí jednotlivé souvislosti. Pokud vůbec – ne každý si hraje se zvuky na počítači a přichází tak na mnohá tajemství. 

Co tedy takové sluchátka změní? Schválně zkuste dlaně pomalu přibližovat k uším až do úplného zakrytí. Nejlepší bude, když bude kolem vás alespoň trochu ruch, nebo si pustíte na telefonu nějaký šum – z reproduktoru. V mém případě je to ventilátor od počítače, který poslouchám denně x hodin. 

Čím blíž jsou dlaně uším, tím více lze slyšet vyšší frekvence. Koho by napadlo, že i něco takového může způsobit velký problém. 

 

Zvuk, který posloucháte každý den a nejspíš o něm doposud nevíte

 • Možná je to zvuk. Možná jen projev určitých akustických zákonů. Tak či tak – vnímán je jako zvuk / šum / tón o různých frekvencích. Ty se mění podle vzdálenosti odrazné plochy či zdroje zvuku.
 • Možná je Dopplerův jev v jiném podání. 
 • S využitím tohoto zvuku / těchto zákonů, lze určit jakoukoliv pozici v místnosti. Nebo nastavit určitý zvuk tak, aby byl slyšet jen na konkrétním místě.
 • Je dokonce možné, že mozek s tímto zvukem pracuje na podvědomé úrovní

Nejprve šum a různé frekvence

Obyčejný šum, který byl pomocu AUTO FILTER omezen jen na určitý frekvenční rozsah.

1

2

3

4

5

6

7

Aplikace COMB Filtru

Prozatím pár ukázek s různým nastavením. Pointou je, aby bylo zřejmé co vše může člověka zahlcovat za zvuky, aníž by si to neuvědomoval. Takový zvuk může rezonovat a vy to ani nepoznáte. Stejně tak vám vnucovat určitou tóninu a vy to nepoznáte. 

Existuje samozřejmě i vliv pozitivní. To už chce ale pracnější nastavení. To bude přidáno následně. 

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

4.2

Nahrávka identicky znějícího efektu, která vznikla tak, že jsem na telefonu pustil šum. V druhé ruce držel diktafon a postupně se vzdaloval od stěny. 

Později jsem zjistil, že nejlepší možnosti se nabízí u efektu comb filter, který je součástí balíku VST efektů MAudio Plugin od společnosti Melda Production.

Ke stažení ZDARMA na oficiálních stránkách společnosti

Zajímavé vlastnosti:

Pokud se nastaví úzký rozsah frekvencí, nelze skoro nic slyšet. Čím větší rozsah, tím zřetelnější rezonanční zvuk vzniká.

Rozhlas.cz / Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka

Open this in UX Builder to add and edit content

Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že je to průvodní jev nějaké duševní nemoci a že je třeba je umlčet vhodnou medikací. Někomu ale hlasy nejen nevadí, ale mohou pro něj být i příjemnou společností. O slyšení hlasů v Diagnóze F mluvila terapeutka a adiktoložka Lenka Škvorová.

Celý text na webu Rozhlas.cz

Hospodářské noviny / Slyšíte hlasy? Není to nemoc

Open this in UX Builder to add and edit content

Úryvek textu: “Slyšení hlasů je psychická realita, když člověk slyší hlas, oblasti důležité pro řeč a slyšení v mozku fungují stejně, jako když hlas slyšíte reálně.

Slyšet hlasy není schizofrenie, hlasy vás nesmí omezovat, důležitý je vztah s hlasem. “

K poslední větě mám značnou výhradu. Pochopíte proč. 

Celý článek a video s rozhovorem na webu ihned: https://domaci.hn.cz/c1-66416760-slysite-hlasy-neni-to-nemoc-nesmi-vas-ovladat-vznikaji-z-traumat-rika-psycholog-hasanb

iDnes.cz / Slyšet v hlavě cizí hlas není nic neobvyklého / Může radit i šikanovat.

Open this in UX Builder to add and edit content

Šikanovat? Vážně? #ironie

Dar, nebo prokletí? Řada lidí má zkušenost s neexistujícími hlasy. Pro někoho nemoc, pro jiného spirituální dar. V Česku roste hnutí s názvem Slyšení hlasů, v Evropě má tisíce stoupenců, všímá si článek z týdeníku 5plus2.

Celý článek na webu iDnes: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/neexistujici-hlasy-slyseni-hearing-voices.A190420_210247_zdravi_abr

Zvuk, který může být vnímán jako vnitřní hlas

Věř svému vnitřnímu hlasu.
OK. A který to je?

Zvuk, který neslyšíte, ale mozek vnímá slova

Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova


balit

 • Informace tohoto typu za normálních okolností hledat nebudete. Většinou na ně narazíte jen když jste příznivci konspiračních teorií, nebo víte přesně co hledáte. 
 • Konspirační teorie jsou obecně fenomén, který u většiny z vás evokuje seskupení “takových divných” lidí, kteří vidí za vším mimozemšťany, CIA apod, 
 • Forma prezentace taky mnohdy pokulhává
 • Zkusme se teď ale odprostit od jakýchkoliv předsudků. Já, po osobních zkušenostech z posledních let, musel přehodnotit mnoho názorů na toto téma
 • Ne, že bych vyloženě odmítal jakýkoliv, jen trochu zvláštní, názor, myšlenku. Ale vždy jsem to vnímal jako ten svět tam někde bokem. Jako něco, co se mě netýká. Nevěnoval jsem mu žádnou pozornost.
 • Důvod, proč na to jdu tak zeširoka je ten, že tento příspěvek je o něčem, čemu prostě nebudete věřit. A přesto se to reálně děje. Minimálně v Ostravě.

O co tedy jde? 

 • Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova
 • Tato metoda byla dokonce prezentována veřejně
 • Postup je patentován
 • Na základě informací, které jsem našel je zřejmé, že pokud máte určité znalosti z oboru akustiky a elektroniky – v podstatě není zas takový problém si jej svépomocí vyrobit

Máme zde tedy situaci, kdy lze poměrně snadno a svépomocí získat “technologii”, která je pro mnohé oblast sci-fi. Jinak řečeno – je naprosto reálné, možné, aby se něco takového stalo. 

Jistě, je zde ještě jeden prvek – specifické vlastnosti lidského mozku a jejich využití – vše je ovšem možné dohledat na internetu. A zde musím zmínit, že při procházení různých odborných webu, jsem naprosto fascinován tím, co vše se dá o mozku dozvědět. 

Problém

a tedy důvod, proč píšu tento příspěvek.

 • Existuje tedy “snadno” dostupná technologie, pomocí které lze na člověka mluvit, aniž by si uvědomoval
 • Psychologický efekt takové situace je, že buď
  • nestane se nic – každý se vyjadřuje jinak, používá vlastní skladbu myšlenek, asociací apod.
  • uvědomnění si, že něco není v pořádku – člověk vnímá něco divného, cizího, hloupého, divně mluvícího (jiná syntaxe, jiné vzorce myšlení)
  • vnímáno jako vlastní vnitřní hlas – za určitých podmínek tak lze ovlivňovat rozhodování > naštěstí (a to nepíšu jen jako nějakou rádoby ochranu), to není tak jednoduché
 • Doprovodným jevem této situace je také pískání v uších – a to z důvodu frekvenční modulace VF zvuku (avšak v rámci slyšitelného spektra). A právě tento bod je důležitý. Viz dále.
 • A teď k tomu přidejte tu nejnižší formu inteligence. Prostě debila. 
 • Mohlo se stát mnohé: vyloupení bytu – majitel bytu např studoval toto zařízení, zapomenutý / ukradený notebook a soubor informací včetně podrobných návodů na toto téma / dědictví, nevědomost prodej. Zkrátka cokoliv.
 • Výsledkem je, že se výše popsaná metoda včetně zařízení umožňujícího její vysílání dostala do rukou naprostých tragédů.
 • A někde zde vstupuji do příběhu já.