Frekvence / Elektrická síť / Souvislosti

 • Vibrující notebook (dá se popsat také jako vrnění). Lze cítit jen když přejíždím prsty po notebooku tam a zpět. Avšak dost výrazně.
 • Specifický typ vibrací
 • Děje se jen když je NB zapojen do zásuvky
 • Registruji hlavně na místech, kde se zdržuji pravidelně. V případě, že šlo o místo nové – projevil se tento jev až dodatečně
 • Frekvence okolo 50 Hz
 • Na různých místech tu a tam poměrně výrazné zvuky jako jisker, lupnutí. Nejblíž je tomuto zvuku elektrický zapalovač.
 • Přes elektrickou síť lze provozovat i internet. Ty dokážou zajistit jak spolehlivý přenos elektřiny, tak zároveň i dat. Datové pakety se totiž přenášejí na vysokých frekvencích.
 • Proto není zas tak nereálné představit si situaci, kdy elektrická síť hraje v rámci celého problému také svou roli.
 • Je možné selektivné ovlivňovat elektřinu. Avšak v rámci celého domu. Je to však nelegální, takže je otázkou, zda pachatelé toto případně dělají. 
 • V Zábřehu, kde jsem rok bydlel, si vybavuji poměrně značné přebuzení domovní antény. Dokonce bylo možné pozorovat tak bizarní situaci jako
  • TV + KOAX + ZÁSUVKA = OK. 
  • KOAX odpojený z TV. Přestaly jít zásuvky.
 • Proto mě tehdy napadla varianta s domovní anténou, SDR (Software Defined Radio), či vysílání nějaké specifické frekvence a rezonující antény, které vytváří popisovaný jev. 

Frekvence / Problém / Zápisky 02072021 / Městské kamery

Tyto situace mají dle mého názoru několik cílů. Všechny jsou samozřejmě výsledkem retardovaného, primitivního uvažování.

 • Je známo, že bude tento web sdílen. Nastává tedy snaha vytvořit situace, jejichž výsledkem budou na první pohled nesmyslné příspěvky
 • Souběžně s tím však opět příležitost k provokaci a předpokladu, že mi toto znechutí den
 • Je však třeba si uvědomit, že popisováním těchto situací bude ještě více zřejmé, s jakou tupostí se potýkám
 • Samozřejmě jde také o reakci na předchozí příspěvek, že nastává klid. Ten byl psán s předpokladem této reakce. Takto primitivní uvažování pachatelé mají.

1 – kamery

 • Cesta z obchodu
 • Pauza na cigaretu
 • Místo před kanceláří, kde občas kouřím (je po cestě)
 • Naproti kamera
 • Pubertální hlas provokuje
 • Postavím se tak, že je kamera za sloupem. Ten stejný hlas začne vykřikovat „Jak se mě bojí“
 • Popojdu kousek vedle tak, ať jsem přes kameru vidět. Tím pádem ihned neguji předchozí provokaci
 • Nastává ticho, poté zmatené mletí. Nakonec spouštění klasických komentářů: „Ty p.čo“„P.čo tak…“
 • Je pravděpodobné, že toto jsou naučené fráze, které mají vypadat jako automaticky spuštěná nahrávka (snaha říkat vždy stejně, používáno když nastává zmatek)

2 – práce a provokace

 • Zaslání návrhů potisků triček
 • Odchod do obchodu
 • Při opuštění budovy (časový interval) spuštění nahrávky „Popelko, tys to zase odflákl“ (grafické návrhy vypadají dobře)
 • V těchto situacích vždy spojováno s entitama: Fanatičtí primitivové, kteří vykrádají nápady, které vydávají za své a tváří se jak ti nejchytřejší. Doprovodné nahrávky „My jsme ti (milostivě) poradili / řekli jak to máš udělat a nelíbí se nám jak to vypadá“
 • Dlouhodobá souvislost: „On nesmí mít z ničeho radost“

3 během psaní příspěvků

 • Při psaní příspěvků jako tento lze vnímat snahu vysvětlovat řadu bodů
 • Mnohdy jde o naprosto trapné, primitivní překrucování faktů
 • Citelná snaha zamaskovat fakt, že se jedná o skupinů ubohých primitivů

4 impulsovite zvuky

 • Při práci na počítači lze v určitých časech vnímat impulsovité zvuky, které se snaží trefovat do prováděných činností
 • Pravděpodobně se jedná o jeden ze scénářů
 • Probíhá tak, že jde zejména o snahu ponižovat. Tzn prohlížení něčeho a je-li téměř jistota, že bude rychle zavřeno (pro příklad – žádost o přátelství na FB, zjevně falešný či nezajímavý profil) tesně před zavřením zvukový impuls, který je dodatečně vykreslen jako povel od nějakého prasete, který si takto manipuluje s poškozeným a dává mu příkazy
 • Samozřejmě vzhledem k intelektu pachatelů lze také často vnímat chyby, opakované pokusy
 • Podobná situace probíhá i u mnoha jiných situací, kdy je očekáváno např. vstanutí s postele a lze slyšet tupé: Teď, Teď, Ne tak teď – tzn jakoby se nějaký debil snažil přesně trefit do oné činnosti a následně se chvástat, jak to bylo přesně na povel
 • Jak jsem již napsal, jde buď o jeden ze scénářů a nebo jde o jeden z těch zvuků, na který se člověk jinak nesoustředí
 • Samozřejmě lze teď slyšet náběh samplu „Teď, Teď“. Jsou dvě verze. Jeden mladý, chlapecký hlas a druhý patří starému praseti
 • Dodatečně probíhá vysvětlování situace jako msta, kdy se něco podobného dělo některému z pachatelů, ten to následně celé rozebral a nyní praktikuje na mě, jakožto na zcela nesouvisející, nevinné osobě.

5 když se najde řešení

 • je vše jen hra
 • jsou to debilové
 • poškozený má vše vysvětlené / okomentované
 • nemusel se o nic starat
 • vše šlo hladce a další nesmysly

6 zcela otevřeně přiznané cílené zaměření

 • Přehrávání zvuků, kde byl předtím zajímavý prvek
 • Nyní hledání pasáže, kde onen prvek je. Nedaří se ani na třetí pokus – ihned se spouští „Kámo, asi už ti to smazali“
 • Stále se opakující citelná snaha prasete zneužívat skupinu retardovaných primitivů, kteří mají poškozeného zdržovat co nejvíce blbostma

Frekvence / Problém / Zápisky 12072021

 • Děje se dlouhodobě
 • Dožadování se detailních informací jak co funguje (ze strany pachatele)
 • Stejně tak ovšem podobná situace, avšak zejména ideálně online sepisování problémových situací tak jak probíhají, případně dodatečně. To má určitý logický základ (např. přesné odchytávání problémových zvuků, možnost na sebe upozornit), avšak zároveň je problémové ve spojení s předchozím bodem
 • Stejně tak je zde velký problém zejména v počátcích, kdy je informací neuvěřitelné množství, nejsou setříděny a hrozí, že poškozeného spíše diskreditují (zde také velká snaha o naprosto nesouvisející témata = klasické příznaky schizofrenie)
 • Mnoho různých variant > založení zaheslované stránky, daný subjekt si je dohledá i když budou skryté
 • Na jednu stranu by to dávalo smysl, na stranu druhou se stejně tak může dít 1. nechtěné, zbytečné sdělování informací někomu, komu není vůbec třeba, o to hůř pachatelům 2. může nastat situace, že heslo zná jen pachatel, který mimo jiné narušuje soukromí poškozeného > zde mnoho variant a různých vysvětlovacích pokusů („my přece nejsme tak blbí“„my si to heslo najdeme protože celý systém známe“„dej tam některé z klíčových slov co se opakují“). Celkově z důvodu až příliš velkého tlaku spíše podezřelé.
 • Samozřejmě však nastává situace, kdy si poškozený dělá soukromé poznámky a hrozí jejich zneužívání. Není jak řešit (jedině ručním psaním – zdlouhavé a nikdo jiný si jich nikdy nevšimne. A poškozený samozřejmě potřebuje především upozornit na problém – tedy snaha pachatele vše skrývat) > zde scénář „záměrná ztráta takových poznámek s cílem upozornit na problém“ + nerozvážnost a nalezení takových poznámek nevhodnou entitou
 • Nutnost mnohé vysvětlovat, obkecávat. A to proto, že kdyby se informace přeci jen dostaly jinam, než jen k pachatelům – chybí mnohdy kontext. Stejně tak snaha blokovat pachatele, který se snaží neustále tupě komentovat a provokovat u každého slova, které má i jiný význam (mnohdy samozřejmě dětinské, ale i to patří k celému problému – zejména způsobuje nepozornost)

Poznámka: Výše uvedený text je psán s cílem co nejpodrobněji popsat situaci, která obsahuje velké množství různých souvislostí, podmínek atd. Není tedy kladen důraz na slohové pojetí. A opět problém > pokud poškozený píše jen takto, může být vnímán jinak, než je skutečně pravdou. V podstatě nejde o nic zásadního, avšak i toto je opět podnět pro řadu scénářů. Ale i zajímavou úvahu.

#nahravampluginyprosablonu #mamprostor

Frekvence / Problém / Zápisky

 • Sdílení této stránky
 • Pozitivní reakce, směry, možnosti
 • Následuje práce na počítačí > odchytávání každé akce
 • Snaha parazitů napojovat, dokončovat, někde se vecpat. Zatím ojediněle
 • Mnohdy nenápadně (pro někoho kdo celý jev nezná složité identifikovat) > „Výborně pane Popelko“, ale má spíše ponížující charakter, až příliš časté (existuje podobný zvuk, ale pozitivní) > značím si problémovou situaci > následuje trapný moment, někdo se omlouvá, protože to tak nemyslel, nerozumí tomu co dělám a snaží se pomáhat (byť není třeba)
 • Začíná vzrůstat počet otravných komentářů a připomínek – každá chyba, či zvolení jiného směru znamená vzteklé „Safra porte“. Jde o prase, které lze vnímat dlouhodobě.
 • A teď pozor: existují dvě možnosti (jsou takto podprahově podsouvány) 1. takto se děje určitě > debil, který se pořád snaží otravovat a zneužívá syntaxi jiných 2. jakákoliv možnost, že se někdo snaží pomoct, použil safra porte a já o něm píšu jako o praseti. Je možné tyto situace i synchronizovat (ale samozřejmě to už je složitější). Míra pravděpodobnosti je zřejmá, avšak toto platí i pro řadu jiných situací (zejména sousedi). I to je důvod, proč se na řadu případů nemusí vůbec přijít.
 • Samozřejmě následuje sada standardních „podprahových doplňků“ – testování > někdo na vše přišel a nyní si testuje jak co funguje (je dlouhodobě stejné), neprozradit pomoc > vyvolávání strachu, nerozhodnosti, nevyzradit, že toto vnímám > bude jen horší, či dokonce pachatel se stáhne a nebude důkaz > vyvolávání strachu
 • S ohledem na řadu předchozích příspěvků je zřejmé, nakolik pachatelé sázeli zejména na zastrašování a nyní nevědí co dělat. K tomuto se váže řada scénářů: pozornost > pachatelé se mohou zaměřit jinde (poškozený má pocit klidu), pachatelé se naučili spoustu věcí a tím pádem to pro ně i tak bylo výhodné > ale přitom se dlouhodobě nic zásadně nemění. Vnímám spíše snahu situaci řešit a předejít větším problémům, či s ohledem na inteligenci pachatelů zbytečným následkům

Často se opakující/překrývající se samply: Věc / Větev > nově náznak Věda

Problémový scénář: Selekce pomocí syntaxe vs vliv okolí, podobnost hlasů, omezení, záměrné provokování a následné nadávky + scénář: obtěžování a vysmívání se poškozenému, že díky vulgární mluvě (o samotě) je vnímán negativně

Doplňující postřehy:

 • spuštění scénáře: dobro = jedinci co se toto snaží řešit = ojedinělé, osamocené jednotky, pocit zmaru, zbytečného jednání. Tedy na základě logiky pachatelů asi dává větší smysl nechat se otravovat a nereagovat, aby nebyli za debily.

Následuje večer (pravděpodobně se dostavuje reakce na sdílení webu – použití ohraných scénářů):

 • stále dokola pouštění zvuku: „Adame, Adame, Prosím vás“, „Adame, slyšíte mě?“ + scénář při značení tohoto skutku > Je nutno psát vše přesně tak jak lze slyšet, protože se podle toho identifikují daní jedinci a zbytečně bych tak mohl způsobit problém někomu slušnému
 • ihned poté i reakce (vytvářena tou stejnou entitou). Cca něco jako křik „Do pr.ele už, mě to tak se.e“ (existuje několik variant. Snaha o vzdor a pocit zmaru nebo že jde o jiné poškozené, kteří trpí)
 • Neustálá snaha vyvolat nějakou agresi
 • Protože v místě kde jsem byl najednou přestal fungovat internet a je tam ruch, přemístil jsem se jinam. Během přesunu snaha vnutit co nejúchylněji řečené „Kámo, chápeš? Já si s nima hraju. Zadám ať ten jde tam, ten tam“
 • Ke všemu samozřejmě spouštění klasické sady scénářů. Tzn. obecně – neustále je něco špatně (tedy poměrně vůbec žádná změna) – konkrétně: zmar, nemá to cenu, prohra, nic se nedaří, nemám šanci – zkrátka primitivní pocity.
 • Při psaní spouštění scénářů: dávám informace pachatelům, sloužím jako testovací prvek
 • Rovněž lze vnímat vztek, křečovitou snahu vyvolat jakkoliv konflikt – zejména pak stále úchylnější projev (většinou končí u sténání, hekání, křičení či naprosto absurdních vět)
 • Přes den jsem poměrně nevnímal hluk. Avšak nyní se začíná třískat nádobím, vysávat, stěhovat nábytek a jakoby byl tento zvuk intenzivněji vnímán, či spojován se vztekem
 • Všímám si rovněž situace, která se přímo váže k mé práci: chci nastavit na blogu Masonry styl, ale je třeba řešit jinak. Jakýkoliv takový zákys znamená, že se spouští úchylné volání mého jména (psychologický prvek, který upoutává pozornost), snaha jakkoliv zmenožnit soustředění.
 • K tomuto se váží různé scénáře. V této situaci dochází snad i k další klasické situaci: Dobře míněný tip na vyladění biorytmu. Ovšem následuje totálně tupé, úchylné provokování, které se obhajuje právě tímto: Tedy bránění v práci, protože mám jít spát. Jakýkoliv argument nepřipadá v úvahu. A zde již notoricky známe „Popelko, nechceš už jít spát?“
 • Primitivní a tupé uvažování konkrétních jedinců je naprosto zřejmé a jejich projevy lze nalézt napříč celým webem. Jsou to ti stejní, kteří se zároveň chvástají tím, že oni jsou ti, kteří budou slavní a o kterých se bude snad dokonce učit ve škole, protože se na vše takto přišlo.
 • Samozřejmě psaní takových poznámek znamená, že pachatelé vždy dedukují můj vztek, psychickou nepohodu (sampl „Kámo, takže to funguje“ „Už to jede“) a snaží se ještě víc provokovat
 • Snaha donutit mě napsat něco vulgárního, vytvořit nesmyslný příspěvek
 • Ve zvuku televize, která hraje ve vedlejší lze slyšet vysokofrekvenční Flanger efekt
 • Text, který píšu se jakoby online převádí na řeč (odkaz na příspěvek syntéza hlasu) a je pouštěn zpět. proto cokoliv píšu působí, jakoby to někdo napovídal, či přesněji někdo „ovládal“ mé mluvení (v podstatě je malá latence aby si šlo uvědomit že se tak děje a samozřejmě logicky vyplývající z daného postupu)
 • (v tuto chvíli probíhal cca hodinový podrobný záznam naprostých šíleností, které se někdo snažil vytvářet)
 • Následuje jiná varianta předchozího scénáře: skupina fanatických puberťáků, kteří mě provokují a chtějí zkopírovat nějaké technické prvky. Opět víceméně to samé: debilové, fiktivní tupé diskuze a debaty
 • Ukazuje se, nakolik je důležitý zvukový prvek při mluveném slovu. Přesněji řečeno, přepis / text mnohdy nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. A to zejména když jsou sepsané / zaznamenané samply/hlasy záměrně opakovány, ale s naprosto jiným projevem
 • Problémové hlasy jsou totiž mnohdy záměrně doplňovány o co nejotravnější zvuky (aby zněly co nejúchylněji – může se jednat o mix mnoha hlasů). Doplňují se také různé impulsy, který navozují iluzi posměšků)

Frekvence / Problém / Zápisky / Pátek 13082021

 • Oznámen záměr zveřejnit oficiálně informace o tomto problému
 • Nastává opět panická hrůza z tohoto kroku.
 • Projevuje se jako dětinské zamlouvání veškerých problémů, vysvětlování toho a onoho a to způsobem jako např „Vždyť se tolik nestalo, my si chceme jenom povídat o zajímavých věcech (protože sedíme ve vězení, nudíme se a hrajeme takovou hru koho více nasereme)“

Entita retardovaný dement

Následující informace jsou dle mého názoru důvodem, proč doposud nemuselo dojít k úplnému rozkrytí činů souvisejících s tímto jedincem. Jde totiž o něco tak úchylného, bizarního a nechutného, že tomu málokdo uvěří (nebýt všech ostatních informací = opět spuštěn zvuk mentála “Už to chápeš? Proto ti to všechno diktujeme”)

 • závislý na drogách či alkoholu – je zřejmé z toho, že tento jedinec je slyšet vždy 1-3 dny. Postupně dochází k naprostému vyčerpání, mumlání, naprosto nelogickým informacím.
 • poté vždy nastává klid
 • ne však úplný. Lze slyšet jiné entity.
 • s tímto deviantem souvisí pravděpobně i skupina hackerů, mladých jedinců, kteří se dlouhodobě baví nahráváním falešných reakcí fiktivních obětí a buď si vůbec neuvědomují následky svého jednání nebo jde o podobně deviantní osoby
 • ukájí se tím, že může pomocí popisovaného jevu anonymně obtěžovat lidi
 • je mu jedno, zda jej někdo slyší nebo ne. Věří v to, že jej někdo slyší
 • mnohdy je přesvědčen, že slyší trpící oběti. Často jde však o nahrávky, které si on sám vytvořil a nebo je vytváří další skupina deviantů, kteří se chcou někomu pomstít. Nyní tedy např mě za to, že vše zveřejňuji.
 • Proto často můžu vnímat jakoby mé reakce, které jsou však zcela mimo realitu (např. mám brečet, třepat se strachy, páchat sebevraždu, být psychicky na dně)
 • Toto ještě umocňuje bizarní jednání tohoto devianta, který s postupujícím časem chrlí stále větší množství naprosto zcestných nahrávek v domnění, že právě někoho psychicky deptá natolik, že je se silama uz konce (něco podobného se odehrávalo noc před střelbou v Porubské nemocnici)
 • Tento jedinec buď jen lže o tom, že má možnost zpětné vazby (slyší svou oběť) nebo díky své deviaci odmítá věřit realitě
 • Na mé skutečné reakce lze často slyšet „Ale to neříkal on“ (zde více variant) „Ne, já tomu nevěřím“
 • Vždy, je-li zmíněn nějaký prvek/situace – nastává rychle dětinská snaha dokázat opak
  Debilové, kteří si neustále myslí, že se s nima někdo chce bavit
 • kámo slyšíš mě?
 • (jméno), poslouchej teď mě
 • Já ti chci jenom něco říct
 • Pokud je však něco z toho psáno veřejně, nastává ihned vztek

Následuje přepis toho, co lze slyšet

 • Kámo a nepříjde ti
 • Jo, to je dobré (retardovaný dement / RD)
 • Ják retardovaný (RD)
 • k si tam ještě napis (RD)
 • Ty pi.čo (mladý hlas / RD)
 • Kdo to teďka řekl co? (RD)
 • Ježiš marjá, už (RD) / vhlase lze cítit požití nějaké látky / hlas unavený, mumlájící / snaha vyvolat nějaký problém, vzrušit se
 • Jo, to se mi líbí (RD)
 • Do p.čeee (mladý hlas = mRD)
 • lze slyšet zabouchnutí dveří / přecházím na tvorbu fotek
 • Dívej se, jak se hned bojí (mRD)
 • To nemá smysl vůbec
 • Tak / Počkej ještě + nápověda ke včerejšku
 • Do p.čee (mRD)
 • Ty m.dko jedna
 • Jo, tenhle hlas ještě… (nezná) (RD)
 • Slyšíte, nechte toho (dívčí hlas = dRD / z jiného směru)
 • Ká (dRD + mRD)
 • Mumlání, sekavé huhlání
 • Veškeré hlasy s tímto jedincem spojené lze slyšet díky okolnímu šumu (zvuk města)
 • (záměr jít na cigaretu – zvuk krabičky)
 • Sepisováním těchto poznámek však dochází k situaci, kdy se RD začne stále více vztekat a to až do stavu, kdy dojde k fanatické snaze mstít se mi tak, že cokoliv se následně stane je má vina a já tomu mohl zabránit)
 • Ty p.čo (vztekle, řev, mRD)

Konec přepisu

Po cestě do obchodu samozřejmě standardní série frází (PS: záměrně přepisuji hovorově, nespisovně): „Ty si magor“ „Ty si magor, že to řešíš“ „Proč to nedáš na policii (posměšně)“ 

 • Lze nyní jasně vnímat nejistotu na straně dementů způsobujících problémy
 • Rovněž lze vnímat vzrůstající intenzitu určitých doprovodných zvukových jevů (které nemám zmiňovat, protože mi mají pomáhat). Každý rozumný člověk však ví, že na tyto jevy, aby pomáhaly, je třeba se soustředit. A to u práce, která rovněž vyžaduje pozornost, nelze.
 • Do p.če už (mladý, chlapecký hlas) (lze si všímat naučených, stejně řečených, frází. Má znesnadňovat identifikaci – viz několik druhů fráze „Do p.če už“ v předešlých příspěvcích) Příspěvek Syntéza hlasu jinak
 • Po tomto vždy následuje snaha o „srandu“ + jde jen o pomoc v rámci řešení (většinou stejný hlas jako předchozí bod)
 • V momentech, kdy nejsem u počítače a je tedy zřejmé, že nebudu reagovat / něco zapisovat na web dochází ihned ke snaze popisovat veškerá nebezpečí s tímto spojená, opět zastrašovat. Je však zřejmé, jak moc nyní dotyčný vadí, že mi nelze způsobit nějaké zásadnější komplikace než zdržování v práci (či vyhrožování zapálením chaty = potvrzení)
 • Je vytvářeno množství scénářu, kde společným prvkem je strach všech lidí se mnou cokoliv mít, protože tam „přitáhnu“ nebezpečí. To je však naprostý nesmysl, protože se toto děje celoplošně již x let a právě to je další z důvodů, proč se vše řeší.

Dalším vtipným prvek (a zmiňuji jej opakovaně) je snaha neustále vyvolávat iluzi veřejného týrání mé osoby ale zároveň nesdělit kdo jsem, protože by se tak mohl někdo dostat na tento web. Nyní nově osvětleno tak, že veškeré nahrávky, reakce atd jsou vytvářeny s cílem pouštět je až dojde k mému odstranění :). Protireakce často bývá ta, že to stejné jsou i veškeré reakce, co slyším já. Bohužel klasicky s jednou vadou – jsou mnohdy natolik konkrétní a spojené se specifickými detaily, že se musí dít v reálném čase.

Viz mé poznámky např. situaci „Je to online“. já dodávám „Paní Květa, r. 1994“. Zajímavé ovšem na těchto situacích je, že jsou spojeny s naprosto odlišnou mentalitou (a odlehlostí místa, na kterém se nacházím). A není vůbec nereálné, aby šlo např. o slova p. Lukačoviče, když spustil Seznam.cz :). Jinak řečeno, je zde něco, co se děje již dlouhodobě, avšak je kolem toho komunita relativně rozumných lidí, či se tak stalo v rámci informační bezpečnosti a protože je známo, jak málo lidi je něco takového schopno slyšet, tu a tam se pustí i něco zajímavého. A nebo tomu tak alespoň bývalo v dřívějších dobách.

 • 18:50 – nastává snaha vyvolat paranoidní stavy jak od 10 letých dětí.
 • Samozřejmě nutno také přičíst fakt, že toto již dokonale znám a je to pro mě spíše směšné. Avšak v případě někoho, kdo si podobnou situací prochází nově, či je celkově jinak psychicky stavěn může způsobovat velké komplikace a co je hlavní, může dojít k agresi na zcela nezůčastněných lidech
 • Projevuje se tak, že lze slyšet nesrozumitelné mumlání / jakoby tlumený hovor (které však zvukově napodobuje konkrétní hlasy lidí, které znám), poté je zvýrazněna / srozumitelná nějaká fráze (samozřejmě ta, která má navodit strach), pak mumlání a pak to stejné, ale mé jméno
 • „Haha, dooo pi.eeee“ (mladý, chlapecký 2 – možná stejný jako předtím, či vzájemné napodobování, posměšné zabarvení)
 • Je také velice vtipné, že najednou jakoby neexistovala adresa na tento web. Dočasně jsem odstranil odkaz z patičky svého oficiálního portfolia a tím pádem se zde asi nelze dostat („jo ták, on to smazal“ „divejte se jak se bojí“ „chápete, tak se na něj musí“)
 • Zároveň lze x-krát opakující se situaci. Jiné pojetí celé situace, které je však zcela záměrně narušováno vždy stejným scénářem: parta mladých idiotů, kteří vše ničí, protože si to chcou zkopírovat jen pro sebe (tedy specifické zvukové vzorce) a následně např. prodat a tedy nechcou, ať je znám fakt, že není výsledkem nějakého jejich objevu a že lze vnímat vše zcela svobodně, zdarma.

Frekvence / Problém / 10112021

 • práce s náladou / emocema
 • snaha fanatických šílenců neustále jakkoliv provokovat
 • v případě, že se nedostavuje očekávaný efekt, začnou tyto naprosto zbytečné existence v podstatě jen neustále vřískat, hekat, zmateně přepínat hlasy, šmírovat a napodobovat známé – vše jen aby mohli upoutávat pozornost tím, že dotyční trpí
 • často používán scénář “My ti to vypneme” – zde se jedná o něco naprosto nepochopitelného. Zjednodušeně řečeno: jsem neustále obtěžován vnucováním toho, že přicházím o nějakou naprosto výjmečnou možnost / šanci.
 • Vtip je v tom, že vlastně ani nevím o co, protože mi to tito ubožáci nejsou schopni ani vysvětlit, ani ukázat abych věděl O CO teda přicházím?
 • Jde jen o neustálé soustavné hekání a řvaní “chápeš to?” “kámo chápeš to?” “My sme tě o to obrali” “My ti všechno zničili chápeš?” 
 • Jsou zde sice momenty a to zejména z dřívějších dob, které by se daly označit za specifické a jsou spojené s celou situací, kterou popisuji.
 • Ovšem jinak jde jen a jen o nějakou úchylnou snahu mi neustále dokazovat, že je se mnou manipulováno, neustále obkecávat nějaké předem definované rytmy, či se jen tu a tam trefovat do impulsů (viz příspěvek Zvuky #1).
 • Pravděpodobně nelze najít bizarnější situaci než tato. Pokud vše chápu správně, tak jeden či dva totálně retardovaní maniaci několik let fanaticky a denodenně melou stále dokola jedny a ty stejné nesmysly v domnění, že (a to je prosím pěkně citace, ne můj poškozený mozek) “mi nahrají do mozku nějaký svůj program” “nahrají mi to hlavy svoji osobnost” “učí se moje schéma” (protože každý člověk na světě má od narození nějaký nastavený skript) “a kámo chápeš, my sme tě úplně vychýlili. Oni se tě snaží zachraňovat / něco ti říct a my tě ovládáme, chápeš?”
 • Pro jistotu opakuji znovu > předchozí bylo to, co je mi neustále podsouváno. Už jen z toho důvodu je zřejmé, že jde o blázny a ne každý má možnost / chuť se s něčím takovým svěřovat

Frekvence / Zvuky #1

V kanceláři jsem zaznamenal tyto zvuky:

 • sinusovité zvuky
 • AM modulace (např 7, 10 Hz)
 • Více variant souběžně
 • impulsovité zvuky / cvakání (zní podobně jako el. zapalovač)
 • frekvence např 3 Hz
 • pokud se člověk soustředí, lze si všímat, že tyto cvakající zvuky narušují veškeré ostatní zvuky, které jsou právě puštěny
 • Možná mají vliv přímo na sluch, vnímání zvuku
 • Nejvíce jde slyšet právě v jednoduchých zvucích / tónech
 • Zjevná souvislost s ventilátory (těžba virtuální měny)
 • Mám-li puštěn jednoduchý tón a spustí se ventilátor – lze si všimnout citelného ovlivnění tohoto tónu

Co je hlavní:

 • parazitní zvuky jsou přimo “napojeny” na různé tóny / frekvence
 • jednotlivé tóny spolu vzájemně vytváří různé “vzorce”
 • jsou vysílány tak, že se v podstatě ztratí v okolním šumu

Reflex / Gang stalking: Výplod mysli, který může žít svým životem

Na toto téma jsem v současnosti poněkud senzitivnější. Zejména pak ve spojitosti s výrazy jako “výplod mysli” apod. 

Tento článek je taková modelová situace na téma Oběť trestného činu hledá pomoc + odborný posudek / diagnóza.

Posudek samotný je pak asi ta nejčastěji stanovená diagnóza. Samozřejmě na základě odborných znalostí této problematiky.

“Podle toho, co píšete, zřejmě opravdu trpíte psychózou a měl byste se léčit.” – co vás může více nabít pozitivní energií, než pocit, že se prostě máte kam obrátit. 

Viz. příspěvek Frekvence / Podniknuté kroky / Toto se musí změnit

S Gang stalkingem mám osobní zkušenost (byť se všichni – poslední dobou i sami pachatelé – shodneme na tom, že nudnější oběť, než mě, si asi vybrat nelze) . A povedlo se mi dát dohromady mnoho detailních informací o tomto činu. Upřímně řečeno mě tak nějak vyloženě sere, že já, fotograf, tedy člověk co má řešit obrázky, mám v tomto směru více znalostí / informací než policie, psychiatři či psychologové, kteří na veškeré tyto problémy používají jedno a totéž zaklínadlo. 

Tento samotný fakt ještě možná není to nejhorší. Člověk se učí celý život. Problém je zejména v nepochopitelném / “zhypnotizovaném” / automatickém nebo kdo ví jak to nazvat (zkostnatělém není to pravé), postoji k tomuto problému. 

Výsledkem je tedy pro mnohé co? Situace, kde já, řadový ostravák tvrdím, že vím více než všichni doktoři a celá policie dohromady. Až se člověku pomalu ani nechce přemýšlet nad jakoukoliv jinou variantou než tou, která se přímo nabízí :).

Článek na webu Reflex.cz

via GIPHY

via GIPHY

Hackerman / Možná zásadní objev / Hack zvukové karty?

 • V minulosti jsem několikrát zmiňoval parazitní zvuky podobné cvakání / klikání
 • Zároveň však tyto zvuky byly vždy slyšet tak zvláštně, neurčitě. Rozhodně však neměly absolutně nic společného se SINUSOVKOU, ve které jsem je slyšel (a často také cvakavý zvuk – něco jako cvrček u kola – slyším někde z okolí)
 • Tento víkend jsem výjmečně spustil FRUITY LOOPS a mimo jiné zkoušel i MiniSynth. Defaultní nastavení. Zde slyším cvakavé parazitní zvuky opravdu velice výrazně. 
 • Všímám si různých patternů.
 • A co víc – se sluchátkama na uších si začnu pobrukovat, abych si opět vyzkoušel mou oblíbenou “hru” naladit hlasem identickou frekvenci. Jenže, něco nesedí. Když zazpívám totožnou frekvenci jako ta, která hraje, jakoby se o kousíček posunula – tóny (tedy hlas a puštěná frekvence stále “krouží kolem sebe”). Jakmile ztichnu vrátí se zpět. Zároveň lze vnímat jakoby “navádění na určité frekvence”. Připomínám, že jsem měl puštěný jeden ton, saw waveform. Nic víc.
 • Samozřejmě může jít o specifickou vlastnost SAW waveformu nebo onoho generátoru (ještě jsem nezkoumal podrobněji)
 • Vzpomněl jsem si však na situaci z minulého léta, kdy jsem na chatě poslouchal hudbu a najednou se celý track na chvilku citelně zpomalil (jako bych jej přehrával z kazety), aniž by k tomu byl jakýkoliv důvod. Ačkoliv to bylo podívné, nevěnoval jsem tomu příliš pozornost. Až do teď. 
 • A také, nejzřetelněji se tento efekt projevuje v jednom uchu. Záměrně neříkám v kterém (kdo ví…)
 • Když si broukám, nastává posun snad až o půl tón. Po utichnutí se ihned vrací zpět.
 • Navíc mě zajímá, proč u ostrých waveformu (nejvíc asi u čtverce) lze slyšet ještě několik vteřin po vypnutí zvuku zvláštní dozvuk (jakoby digitální šum nebo něco takového)
 • A na závěr – cvakající zvuky v tónu mám nahrané. Následně utichly. Skoro jako by se pachatelé zalekli. Což by korespondovalo i se zvuky “do p.če, kámo, on na to asi přišel”

via GIPHY

Frekvence / Důvod, proč se mi něco takového děje

Open this in UX Builder to add and edit content

Je opravdu neuvěřitelně směšné, čeho jsem svědkem. Stále více pronikám do světa totálních bláznů, šílenců, demagogů, primitivů, deviantů apod. Za normálních okoností by mi svět těchto individuí byl naprosto ukradený. Tak jako každému normálnímu člověku. 

Bohužel je zde jeden prvek, který celou situaci mění. A to ten, že skupina těchto tupců má k dispozici postupy, kterýma se neustále snaží podsouvat myšlenky a nápady ostatním lidem. A byť může jít o zcela normální jedince, ti o tom nemají vůbec ponětí. 

Já o těchto postupech vím a každý do detailu rozebírám. Z počátku to byla snaha nepříjemá a otravná. To ale hlavně proto, že zmiňovaná individua jsou naprosto fanaticky posedlá otravováním každého, kdo se jim snaží narušovat jejich posvátnou možnost neustále šířit své bludy, hraní si na bohy, lečení si svých mindráků a komplexů méněcennosti.

To se mimo jiné projevuje i tím, že každý příspěvek, který píšu, začíná jakoby snahou mi neustále napovídat první slova. Má tím být dokázáno, že já pouze následuji něčí rady a ty slepě kopíruji. To ale není vůbec pravda. Nehledě na fakt, že to, z čeho já poskládám složité souvětí zní v podání těchto šašků jen jako blekotání o dvou zcela nesouvisejících slovech + “kámo, co říkal?” + případné opakování mnou řečeného / napsaného.

Skoro každý příspěvek píšu hlavně proto, že se skupina naprostých ubožáků po několik let snaží dokazovat mi nějakou svou nadřazenost. 

Vzhledem k jejich naprosto bizarně nízkému intelektu se však opakuje stále dokola to stejné. Já přicházím na stále podrobnější informace o všem, co se děje, zatímco blbečci zkouší svá tupoučká, ohraná schématka a za hysterického, fanatického řvaní se snaží vzájemné si dokazovat jak “už mě mají”, “jak už jsem” nyní doslovně cituji: “v p.či”, “jak mě mají na lopatkách” apod.

Abych tedy odpověděl na nadpis tohoto příspěvku.

Proč se mi něco takového děje?

 • Protože jsem mnohem inteligentnější, než ti, kteří se mě snaží obtěžovat, zašlapat.
 • Protože jsem tím pádem pro skupinu takových retardovaných šimpanzů hrozbou.
 • Protože vše dokážu vnímat lépe, než kdokoliv jiný a je hrozná zábava takového člověka otravovat.
 • Protože si myslí, že jim všechno vysvětlím, ukážu jak manipulovat s lidma
 • Protože ze mě tito chcípáčci mají strach
 • Protože nedokážou pochopit, jak to, že se jim nepodřídím. Jak to, že nemám strach? Jak to, že (a nyní opět cituji) “už ku.va nechcípnu”
 • Protože si na mě chtějí testovat své, z jejich pohledu, propracované schématka a šikanozní scénáře. Reálně jde jen o tupoučké, dětinské nadávání a provokování specifickou akustickou metodou. 

Aby teda bylo jasno. Já vás rozeberu do posledního pixelu. A můžete se snažit jak chcete. Nejde totiž jen o mě. 

via GIPHY

Frekvence / Nahrávání vícero obětí zároveň

Open this in UX Builder to add and edit content

Všímám si, že často dochází ke zdvojování / opakování informaci, přičemž právě opakující verze je zlo. Skoro pokaždé snaha změnit význam informace. Zpoždění cca vteřina.

A dále – pravděpodobně skutečně dochází ke snímání zvuku od vícero obětí. Pravidelně se opakuje snaha vyvolat konflikt a poté všechny tyto oběti pouštět skrze jeden hlas (efekt). Samozřejmě nevhodné (tedy přínosné informace) jsou přerušovány.

Tato situace proběhla v sobotu. Zároveň opět došlo k situaci, kdy poté, co jsem si připravil příspěvek o comb filtru (ale ještě nebyl zveřejněn) – šlo najednou slyšet Melda production (autoři pluginu). A tedy opět záměr vyvolat dojem, jakoby příspěvek vznikl až na základě rady od pitomců, kteří obtěžují lidi.

Frekvence / Záchytné entity

Open this in UX Builder to add and edit content

Tímto jsou myšlena místa, odkud pochází zvuky jednotlivých „aktérů“. Kdybych je zakreslil do mapky, ne náhodou si všimnete takřka dokonalých kružnic , v jejichž středu jsou „náhodou“ místa, kde se zdržuji pravidelně (např. práce, bydliště atd.). Z těchto kružnic vedou poté různé linky = cesta na tramvaj, trasa venčení psa. Vždy je někde někdo, kdo se dívá „jak vypadám“, kdo má čas komentovat kolemjdoucí „je nějaký divný“, ale i „to je ten co to řeší“, „mu zemřel bratranec“ a podobně.

Bizarní je také použití takových entit. Zpravidla je vše spojeno s mentálně zaostalým jedincem, který zjevně není schopný rozlišovat logické spojitosti a je schopen během jedné hodiny vytvářet souseda, který chce vyhodit do povětří dům a následné hodného staříka, který se snaží pomáhat (dodatečně pro jistotu jde o souseda z vedlejšího bytu).

Podle mě musí normálního člověka nasrat už jen když něco takového čte.

Nejspíš vás napadá, že přece nemůže nikdo non-stop mluvit. Tak v prvé řadě – ti, o kterých mluvím jsou naprosto bizarní zvířata. Za další je zde např tato metoda a za třetí gangstalking > gang = skupina. Hodně jinej. 

Frekvence / Pozicování pomocí šumu

Open this in UX Builder to add and edit content

 • Toto se děje se šumem, když se zdroj pomalu vzdaluje od velké plochy. Např stěna nebo země.
 • Pořízeno diktafonem, který má dva mikrofony. Stejně jako člověk uši.
 • Pointa je zřejmá – lze nastavit konkrétní zvuk pro konkrétní výšku, či pokud máte pohybově a prostorově náročnou práci jako já (sezení u počítače) lze nastavit pro konkrétní místo v dané místnosti.
 • Podobná situace nastává v noci během spánku. Tímto lze vysvětlit řadu specifických snů či problémových situací (např. záměrné narušování spánku a zneužívání následků – jak emočních, tak vizuálních).

 

Zvukové Ukázky

Přečtěte si:

 

Frekvence / Poznatek / Blikání, mihotání zraku

Open this in UX Builder to add and edit content

Všímám si toho již několik let, zdá se, že se projevuje nepravidelně, ale také se na to příliš nesoustředím, Víceméně si tento stav uvědomím po ránu, když si dám na balkóně cigaretu a tedy nastává přechod ze šera do jasného světla a zpět.

Frekvence mihotání je okolo 16Hz. Na těchto frekvencích se již projevuje infrazvuk, který mimochodem rozkmitá celé tělo.

Původně jsem si myslel, že je to způsobeno častým sezením u počítače. Ovšem s ohledem na to, co se nyní děje a snahou více se zamýšlet na podobnýma zvláštnostma jsem si uvědomil i to, že frekvence poněkud nesedí (60 – monitor vs 16 Hz)

A ještě jedna zvláštnost. Když jsem hledal frekvenci, která odpovídá rychlosti mihotání – všiml jsem si, že pohled na rychle blikající světlo vnímám jako zvuk. Ano, zní to divně, ale je to tak.

Ostatně, nebyl bych jediný na světě. Viz Synestezie (odkaz na wikipedii)

Pravděpodobně je hloupost spojovat tyto dvě věci, ale co když :). Záznam ze seismologické stanice Ostrava. Jak vidno, lehce se to tady třese neustále.

Zdroj: Seismologická stanice Ostrava/Krásné Pole (OKC)

Ostatně, Země jako taková rezonuje neustále. Viz Schumannovy rezonance

Frekvence / Entity / Hlasy vždy ze stejných směrů

Open this in UX Builder to add and edit content

Na určitých místech si všímám toho, že konkrétní hlasy, potažmo entity lze slyšet vždy ze stejných míst / směrů. 

 • Buď je tedy nutno splnit jasně dané podmínky / postupy
 • Možná by mohlo jít o snahu upozornit na místo, kde se pachatelé nachází (bohužel vzhledem k mé situaci je případná snaha o lokalizaci silně narušována)

UPDATE: Je zajímavé, že poté co jsem zveřejnil tento příspěvek se situace změnila a tedy specifické hlasy lze slyšet z jiných směrů. 

UPDATE 2: šlo jen o krátkodobou a neůspěšnou snahu. Navíc jen ojediněle na určitých místech. 

ČT2 / Dokument / Když slyšíme v hlavě hlasy

Open this in UX Builder to add and edit content

V průběhu staletí mnoho slavných kreativních lidí tvrdilo, že slyší hlasy. Německá polyhistorička z 12. století Hildegarda von Bingenová konstatovala, že tento jev zažívala od mladého věku. V poslední době se slyšené hlasy obecně považují za příznaky duševních chorob – konkrétně schizofrenie. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098111603-dobrodruzstvi-vedy-a-techniky/421235100121016-kdyz-slysime-v-hlave-hlasy/

Tento německý dokument běžel i na Prima ZOOM. Bylo to v době, kdy jsem teprve začínal vše vnímat. 

A už tehdy mi bylo jasné že něco nesedí. A protože jeden z případů z tohoto dokumentu je v podstatě naprosto identický jako situace u mě, jen mě to utvrdio.

Jde o ženu, která se svěřuje se situací, kdy např. odchází z práce a slyší hlas “Právě otevřela dveře” “Právě opustila budovu”. Mimochodem, právě tato žena se nyní věnuje přednáškám o hlasech např na TedX, což je populární platforma pro přednášky.

TV / Dokument / Hlasy z druhé strany

Open this in UX Builder to add and edit content

Byl prostě fenomén! Marcello Bacci, rodák z Grosseta, byl skromný a zdrženlivý muž, který se léta živil prodejem domácích spotřebičů. V roce 1974 se mu podařilo pomocí rádia zachytit něco nevídaného – hlasy z druhé dimenze, těch, kteří již zemřeli. „Největší šok mého života jsem zažila v okamžiku, kdy se z rádia ozval hlas mého zesnulého syna,“ potvrzuje neuvěřitelné umění Marcella Bacciho jedna z žen. V našem unikátním dokumentu uvidíte tohoto úžasného muže, který letos v červenci zemřel ve věku 92 let, při práci. Jak naladí rádio na krátkovlnnou frekvenci, vyhledá tiché pásmo a pak se ozvou autentické hlasy z druhé strany….

https://www.lepší.tv/top_tv/dokument/hlasy-z-druhe-strany-online/

Moje osobní poznámka: dokument je někde z 80., 90. let. Tomu také odpovídají efekty aplikované na hlasy. Zároveň jsem si taky všiml, že vždy nejprve řeknou jméno. Poté lidé věří, že jde o jejich syna, či někoho blízkého.

Netvrdím, že bylo vždy cílem něco špatného, ale není těžké si představit situaci “Jsem tvůj syn, mluvím na tebe z ráje, kamarád potřebuje peníze, pomož mu”.

Entity / Reakce / Pocitové schémata

Open this in UX Builder to add and edit content

Entita / Entity 1 – je možné, že jde o dvojici

 • Zde sepisuji způsob, jakým se pachatelé snaží neustále provokovat
 • Z toho je patrná zaostalost těchto jedinců
 • Stále se opakujícím schématem je provokování co největším nesmyslem
 • Zároveň se na straně pachatelů neustále projevuje vztek z toho, že nerozbíjím věci, čemuž by se oni mohli smát a poslouchat mou bezmoc
 • Zcela retardovaný idiot je konsternovaný z možnosti vysílat podprahové informace + situace, kdy se dalším jedincům toto nechce řešit aby se neprozradili
 • Tento idiot je však naprosto neuvěřitelně zaostalý, jeho slovní zásoba má asi 80 slov
 • Proto jsou jím vytvořené podprahové informace na úrovní 5  letého, vztekajícího se dítěte
 • Jinak řečeno – veškeré schématka, nahrávky, zvuky, postupy, či cokoliv spojeno s tímto jedincem, či dvojící je natolik výrazné (tupé), že je naprosto irelevantní jaký hlas je použit
 • Na většinu schématek níže když se zareaguje klidným hlasem (v mém případě už naprosto znuděným), nastává tícho, protože takopvá reakce je absolutně nečekaná, či nechtěná
 • Často zmiňují: “Kámo, my ovládáme půlku Ostravy”

Tato entita má zcela jednoduché, primitivní řešení. Nečekaně.

 1. “Vím dopředu vše co řekneš.”
 2. “Jo? To teda chci vidět”
 3. “P.čovinu” (bohužel výrazy jako nesmysl, hloupost apod. jsou pro tohoto dementa příliš směšné)
 4. “Následně bude chvilka ticha, protože budeš hledat a přehrávat / opakovat něco, co řekl někdo jiný”
 5. “Poté řekneš – ahaaa, tak co na to řekneš teď?”
 6. “A to už bude zase bod 3.”
 7. Následuje vztek, ticho, nadávky, pokusy typu “na to jsi přišel až teď?”. Tedy potvrzení bodu 3.

#1

Sdílení nějaké přednášky, edukativní informace apod.

Pokud malá odezva (žádný či nízký počet komentářů apod.) = “Adame, to tě přestane za chvilku bavit chápeš?” + snaha podprahově vnucovat, jak jsou hlupáci nadlidi a všechno řídí oni + nikdo na ně nemůže

#2

 • V půlce zapisování jedné poznámky okamžitě pouštění nějaké jiné ohrané.
 • Hned vzápětí co nejotravnějším hlasem: “Kámo, nějak to nestíháš”

#3

 • Průběžně neustále pouštěna podprahová informace, že jde o cigány, kteří se baví sledováním některých počítaču a otravováním dotyčných lidí
 • K této možnosti se dostali krádeží nějakého počítače, v kterém byl potřebný software včetně nastavení
 • K tomuto se také často váže scénář, kde právě takto došlo k velké nepříjemnosti, protože šlo původně o velice propracované, zajímavé schémata, které mi měli ukázat zcela jiný svět.
 • Ovšem parta těchto primitivů se baví jen tím, že vytváří naprosto tupé věty za použití hlasů mé babíčky, různých přátel apod. 

#4

 • “Pouštíš dokola pořád to samé”
 • No však jo
 • Po chvilce ticha většinou následuje: “Kámo, chápeš? Já ho utýrám tady tím”

#5

 • “Kámo chápeš? On tě totálně zdevastuje”
 • Není vůbec zřejmé, na koho je toto mířeno
 • Primitivní snaha nějak rozhodit
 • V jednu chvíli je totiž použit dívčí hlas, který toto říká retardovanému pachateli
 • Hned následně však změna a retardovaný pachatel má toto říkat mě. Proto také snaha dodatečně měnit slovo “zdevastuje” na “devastuje”

#6

 • Úprava některé z poznámek
 • “Ták, pěkně si to uprav”
 • Dnes (tj. 3..11.21), nově slyšeno dvojmo. Tzn jakoby spolu soupeřili dva jedinci
 • Nyní lze slyšet “Kámo, a máš to” “Hahaaa”

#6

 • Vyvolávání vzteku či snaha ztrapňovat nějaké další jedince
 • Mnohdy jde jen o fiktivní, pomocné entity
 • Ty se jakoby neustále vztekají, nadávají, jsou bezmocné
 • Retardovaný mentál si takto asi vytváří iluzi nějaké nadřazenosti

#7

 • Častá snaha rozhazovat pomocí odlišných frekvencí. 
 • Zpravidla se děje pomocí hlasů a střídání pohlaví, otravný hlas, volání jménem
 • Viz německý výzkum, kde se uvádí, že mozek člověka toto nemá rád
 • Já však nepociťuji žádné účiynky. Je však také možné, že je to jen důsledek již ohrané situace

#8

 • Debílek je zahnán do kouta
 • Hned změna na diskuzi a změnu jakoby na oběti
 • Opět poukazuje na dvojici
 • Ženský a chlapecký hlas
 • Vzájemně si notují / přitakávají / podporují svoje poznámky

#8

 • “Trochu jsem to přehnal, to uznávám”
 • Toto se děje vždy poté, co je situace s nadáváním natolik trapná, že zasahují i další
 • Poté se vždy snaha vše vykreslit jako boj proti největšímu zlu na světe – tedy mě. Slušný bizár ne? 🙂

Obtěžování zvukem / Slyšení hlasů / Možné řešení

Open this in UX Builder to add and edit content

Protože tu a tam přidávám někde do komentářů či facebookových skupin odkazy ohledně “slyšení hlasů” z trochu jiného, poněkud reálnějšího, pohledu – zkusím pro změnu třeba toto. 

Slyšíte hlasy? Jsou otravné? Doposud se nepovedlo nalézt řešení? 

Člověk by nevěřil, jak jednoduché může být řeěšení takové situace (netvrdím, že bude fungovat ve všech případech)

Časová náročnost: 2 minutky
Obtížnost: Zvládne každý

 • stáhněte si do mobilu nějaký frekvenční generátor (Např.: Function Generator, Frequency Generator apod.)
 • v něm si nastavte waveform SINUS
 • nastavte si frekvenci např 300 Hz
 • hlasitost tak, ať jde jen mírně slyšet ve spojení s okolním ruchem
 • začněte frekvence pomalu zvyšovat (generátory mají většinou tlačítko +, které když se drží, frekvence pomalu stoupá). Zkuste soupat třeba až do 1000 Hz (pozor pak na hlasitost)
 • nezabývat se příliš vysokýma frekvencema (např 10 000 a více Hz – pro jistotu Možná se zdá, že pomáhají, ale také můžou otravovat někoho kolem. 
 • pozorujete nějaké změny? 

Sinusovka je totiž poměrně složitý zvuk. A právě toho je zneužito. 

Všímejte si:

 • jak určité frekvence splývají s okolím
 • jak frekvence např okolo 200 – 300 Hz často souzní s nějakým okolním zvukem
 • jak začínají být některé hlasy nasrané
 • ale mnohé závisí na prostředí

O obtěžování zvukem / Hlasem v sekci Frekvence