Víte že / Červená a fialová

Akustický signál a zvláštní cvakání

Objasnil jsem několik set nevysvětlitelných záhad. Bohužel to není vtip.

MyNoise.net

Šum a mříže

Helmholtz resonance

Cesta vlakem mi vnukla myšlenku

Ukládání vzpomínek

Dokážu slyšet zvuk, který ostatní vnímají jen podprahově.

Slyšení hlasů / Konkrétní postupy

Spasitelé, zachránci

Obtěžování zvukem, VF rezonancí a magnetickým polem

Slyšení hlasů / Klíčová slova

Gangstalking / Klíčová slova

Bezpečnost

Javascript

Patenty

Netřízené poznámky