Badatelna / Zvuk letícího letadla

Gangstalking / Hlasy pachatelů / Konkrétní souvislosti

Badatelna / Flanger / Experimenty

Podprahový zvuk / Zvuk, který neslyšíte, ale váš mozek ano!