Temný případ / Často se opakuje #1

  • Snaha napovědět / Záměrné podsouvání slov
  • Děje se pomocí specifického zvukového postupu – ten je v rámci tohoto problému stěžejní
  • Důvodem je „zachycení“ problémového jedince a „řidit“ tok jeho myšlenek
  • Lze si představit tak, že zatímco vy se snažíte přemýšlet a řešit nějaký problém (např jak vhodně napsat určitou větu), někdo sedí vedle vás a mluví o něčem podobném (a víceméně se nenabízí jiná možnost, než ta, že mluví na vás. Mimo jiné proto, že reaguje přesně na to, co děláte)
  • Mnohdy ve vzteku záměrně dokonce o tom stejném, ale používá primitivní slovník, či vám záměrně říká jen ty slova, na které už má připravenou nějakou nahrávku. A když vy to slovo zopakujete (tedy napíšete), ihned stiskne play