Úvaha / Situace a možnosti

 • Jakákoliv situace, v které se právě nacházíte nabízí jen určitý, omezený počet možností, z kterých máte na výběr
 • Mnohdy je tento počet mnohem menší, než by se mohlo zdát.

Příklad:

 • Jste v koupelně
 • Prostor je jasně dán. Mnohdy existuje řada obecných prvků (zrcadlo, vana / sprchový kout)
 • Stejně tak existuje množina obecných, stále se opakujích návyků, které provádí většina / či velká skupina lidí
 • Je rovněž zajímavé přemýšlet nad tím, že čím více do detailů zacházíte, tím spíše pravděpodobně narůstá počet situací, kde jsou možnosti jen dvě: vypnout / nevypnout (vodu, světlo, telefon), teď / za chvilku, říct / neříct
 • Do toho zasahuje řada aspektů jako: časový limit, okolnosti, nátlak, pravděpodobnost dodatečné reakce a tedy nutnost více kombinovat s ohledem na snahu situaci správně / adekvátně řešit.
 • Pokud přidáte problem Gangstalking – je nutno, v případě poškozeného, také zohledňovat situaci: snaha o narušování kontinuality přemýšlení, snaha o změnu návyků (operantní podmiňování), narušování přirozeného rytmu

Temný případ / Často se opakuje #1

 • Snaha napovědět / Záměrné podsouvání slov
 • Děje se pomocí specifického zvukového postupu – ten je v rámci tohoto problému stěžejní
 • Důvodem je “zachycení” problémového jedince a “řidit” tok jeho myšlenek
 • Lze si představit tak, že zatímco vy se snažíte přemýšlet a řešit nějaký problém (např jak vhodně napsat určitou větu), někdo sedí vedle vás a mluví o něčem podobném (a víceméně se nenabízí jiná možnost, než ta, že mluví na vás. Mimo jiné proto, že reaguje přesně na to, co děláte)
 • Mnohdy ve vzteku záměrně dokonce o tom stejném, ale používá primitivní slovník, či vám záměrně říká jen ty slova, na které už má připravenou nějakou nahrávku. A když vy to slovo zopakujete (tedy napíšete), ihned stiskne play