Je sobota, 4:57 a já chci zase změnit svět. A dokonce vím přesně co a proč.

Den 1.

Úvaha / Situace a možnosti

Temný případ / Často se opakuje #1