Rezonance, vibrace, které vznikají fázovým posuvem jsou také pachateli používání k podprahovému vnucování rytmů.