Proměnlivá kvalita zvuku v počítači a telefonu

  • Všiml jsem si, že se mění kvalita reprodukovaného zvuku na počítačí a mobilním telefonu
  • Nejvíce si toho všímám když poslouchám Bílého Šuma
  • Někdy je takový jemný, příjemný, frekvenčně bohatý
  • A někdy ne. 
  • Zní jako špatně komprimovaná mp3.
  • Lze tedy vnímat množství digitálního šumu. 
  • Je tedy zřejmé, že dochází k ovlivňování poslouchaného zvuku
  • Jak se ovšem zdá, jsem asi jediný, kdo toto vnímá, či nějak řeší. 
  • Což ovšem odpovídá celkové situaci.
  • Nevím, zda mám tak citlivý sluch, či vzhledem k častému poslechu sluch normální, ale vytrénovaný.