Zneužitá akustika / Problém o kterém se neví

 • Již delší dobu vnímám problematickou situaci.
 • Nyní mám dostatek informací k tomu, abych o všem začal mluvit veřejně.
 • Pravděpodobně vám zpočátku nebude jasné oč jde, či vám zde uvedené informace nebudou dávat smysl. Nevadí. Vše bude postupně detailně vysvětlováno. Zkuste se zastavit jindy a vše bude jasnější.
 • Vím přesně o čem mluvím a jsem si 100% jistý, že taková situace nepotkala jen mě. 
 • Schválně by mě docela zajímalo, po kolika, niže uvedených bodech, vás začal přepadat pocit „paranoia“ / „nesmysly“ / „konspirace“ / „blázen“ / „magor“ / „co to jako je?“ 🙂
 • Přitom je to úplně jednoduché – „vztek“ / „obrana“ / „snaha pomoci jiným“

Celou tuto situaci je nutno brát nikoliv jako něco, co se běžně děje. Je nutno ji brát tak, že vše z toho, co zde popisuji je reálně a v podstatě jednoduše možné – když víte jak. Což většina lidí neví. V podstatě ani netuší, že to lze a právě to je prvek, kterého se skupina bláznů rozhodla zneužít! 

A já se rozhodl, že vše dopodrobna popíšu.

 

Základní body

 • vzduchový sloupec – slyšitelný zvuk
 • rezonance
 • stojaté vlnění
 • interference
 • fázový posun (díky tomu mozek identifikuje polohu zdroje zvuku)
 • harmonické tóny
 • barva tónu
 • vysokofrekvenční zvuk
 • liparský tón
 • vnucování rytmu
 • vnucování tónů
 • podprahové informace

 

Doprovodné jevy

 • pískání v uších
 • občasná nemožnost se soustředit – jakoby neustálé naskakování parazitních / nesouvisejících slov / směrů
 • častější bezdůvodné štěkání psa (spojeno s vysokofrekvenčním zvukem – pes slyší až do 35kHz)

 

Základní problémy

 • vytváření parazitních zvuků
 • obtěžování zvukem
 • narušování soustředění
 • narušování pracovní výkonnosti
 • zneužívání stálých zvuků (ventilátory, klimatizace, ruch města, šum topení, VF zvuky nabíječek apod.)
 • narušování soukromí
 • zneužívání citlivých informací

 

Narušování soukromí 

 • probíhá zejména pomocí snímání zvuku přes mobilní telefon / počítač
 • lidé mají obecně tendenci tuto oblast velice podceňovat = „toto se mě netýká“ / „toto je něco co se stává jiným“ / „vše funguje = žádný vir nemám“
 • pro příklad uvedu několik běžně dostupných aplikací, které pracují na principu komunikace skrze ultrazvuk (tedy vysokofrekvenční zvuk) či jednoduše snímáním veškerých možných dat a skrýtým odesíláním útočníkovi. 
 • rovněž podrobněji rozeberu poměrně rozšířený obor hackování různých zařízení pomocí rádiové techniky. O tomto mnozí z vás doposud nikdy neslyšeli a budete zírat, co vše je možné.

 

Základní schémata

 • kdo moc ví / snaží se řešit – je o to více obtěžován
 • vyvolávání negativních asociací

 

Problematické řešení

 • S největší pravděpodobností je zasaženo větší množství lidí, aniž by si to uvědomovali
 • Lidé, kteří si tento problém neuvědomují mají zpravidla tentdence vše spojovat s psychickou poruchou, únavou, stresem apod. 
 • Reálně jde však o obyčejný trestný čin / obtěžování pomocí specifických akustických postupů.
 • V případě aktivnějšího řešení snaha vnutit pocit, že se vše týká pouze jednoho člověka (tedy řešícího – v tomto případě mě).
 • Cílem je vybudovat ostych. Cíl obtěžování mám mít pocit, že vše se děje jen u něj (např. pomocí viru, který přidává parazitní zvuky do zvukové karty) a nikdo další tyto zvuky neslyší = nebude věřit