Poznámky 04102021

Neustále se opakující schémata.

Podmíněné reflexy

Snaha vnutit, že je vše výsledkem podmíněných reflexů. Přitom je zřejmé, že se jedná pouze o zvukový komentář právě prováděných činností.

Sepisování poznámek

 • spuštění samplu > “Ježiš on to jde zase řešit” + “To už máš”

Nahrávání poznámek

 • spuštění samplu > “My poznáme, kde právě jsi (rytmicky) / co posloucháš” apod. > cíl: znechutit vytváření poznámek / reakce

Pitvání a rozebírání každého slova co jsem řekl

 • neustálé připomínání toho, co jsem řekl špatně, co jsem měl říct jinak
 • nasprosto jasný vztek nad tím, že se nehodlám podřídit skupině retardovaných pachatelů
 • jednoduchá reakce > “A proč mi to nenapíšete na tento web?” = zmatek, neschopnost odpovědět
 • proto najíždí další entita, lehce změněný hlas, který se snaží být na straně poškozeného (již zmínění anální alpinisté / vždy musí být 1 pozitivní entita) > “Chápeš, on z tebe udělá pokaždé debila” > logický argument > ukončení, najíždí další
 • entita (např dívčí hlas) > opakuje to, co oběť říká (oběť je muž) > většinou snaha argumentovat > hlas následně reaguje “Jo takhle”.,
  • dochází k několika situacím
  • hlas jakoby opakuje, pokračuje i poté, co oběť již nemluví (viz příspěvek hlas a budování důvěry) > záměrná snaha vyvolat negativní asociace
  • je tvrzeno, že takto se opakuje vícero obětí, které jsou poslouchány přes mobilní telefon > záměrná snaha neříkat nic podstatného
  • je zřejmý strach, neschopnost něčeho dosáhnout na straně pachatelů
  • největší strach zejména z tohoto webu (např zjevné povědomí o tom, do kdy má být zaplaceno prodloužení domény a snaha narušovat pozornost ať na to zapomenu)
 • opakování = zpoždění > oběť něco řekne, následně pozornost zabere poslech opakování řečeného. Nejde ani tak o nějaký reflex jako o prostou hlasitost / slyšitelnost konkrétních zvuků (spuštěn hysterický sampl: “Jo takhléee, my to máme nejlepší”) 

Nadávka směrem k pachatelům

 • spuštění samplu “To by ses divil, kdo ti mnohdy pomáhá” > má vždy vyvolat pocit chybné reakce na straně oběti

Komentování specifických detailů 

 • jasný důkaz obrazového záznamu
 • zastrašování zmiňování těchto informací pomocí úchylného scénáře “napojení” na mozek oběti a toto je potvrzení