Pomocí rezonancí dochází k učení krátkých frází. Týká se všech. Rezonance jsou totiž vytvářeny např. pomocí rádiového signálu. Nejlépe samozřejmě reagují děti.