Pár scénářů podrobně

Slouží jako informace těm, kteří se potýkají s podobnou situací, či se případně nějak angažují ve snaze dopadnout pachatele.

Průběh #1

 • Pachatel: “Tak ať si naladí něco jiného” > snaha postavit oběť do role toho špatného. Tedy, že vysílání nějakých otravných zvuků je naprosto v pořádku a pokud to někoho nezajímá, má si zajistit vyrušení.
 • Postupně se přidávají další jedinci (ať už entity, které vytváří menší počet pachatelů, či skutečné deviantní osoby podílející se na “kyberšikaně”)
 • Různé druhy zvuků / hlasů. Více či méně slyšitelné
 • Snaha rozhodit poškozeného.
 • Neustále jej zahlcovat množstvím protichůdných situací.
 • Jedna entita / pachatel si např. hraje na někoho, kdo se snaží pomáhat, ale ve skutečnosti nikdy neporadí nic zásadního – to se stává až v případě, kdy se pachatelé snaží fanaticky udržet pozornost oběti za každou cenu.
 • Mnohdy se zdá, že docházi k záměrnému opakování dalších poškozených, kteří zkouší eventuálně pomoci, ale minimálně v mém případě nejsou slyšet
 • Je to i logické v připadě, že zásadní problém je retardovaný idiot, který je napíchnutý na větší počet mobilních telefonů a snaží se neustále podsouvat své zvuky.
 • Toto zároveň může být velký problém
 • Člověk musí znát celkovou situaci aby chápal dílčí situace.

Vyrušení

 • Lze mnohdy najít zvuk, který veškeré hlasy vyruší minimálně do té míry, že lze okamžitě celý problém ignorovat
 • Logicky se jedná pro pachatele o jednu z nejproblémovějších částí, protože není zas tak težké narazit na zvuk, který pomáhá a hlavně, dochází tak k potvrzení, že jde o uměle vytvářenou situaci
 • Pachatelé jsou natolik paranoidní, že ve všem, kde se pracuje se zvukem vidí problém a tak se snaží neustále tuto činnost narušovat. A je úplně jedno, že jde pouze o produkci hudby
 • Navíc je vše spojeno s fanatismem a situací, kdy minimálně jeden totální ubožák musí stále dokazovat svou “nadvládu” tím, že se snaží cpát do každého zvuku. Zvlášť dojde-li ke zlumení všech obtěžujících hlasů.
 • Pak se neustále chvástá, jak vymyslel zvuk, který nedokáže nikdo vypnout (přitom stačí znat konkrétní frekvenci). Jen tomuto chcípákovi nedochází, že se lidé mnohdy věnují jiné činnosti, než hledání nějaké konkrétní frekvence, aby hned vzápětí tento šašek pustil jinou. Třeba hudbě, v které tento ubožák tak rád nachází opakující se zvuky, které připomínají nějaké slovo a přidává k tomu šum tak, aby z toho vzniklo slovo např “ty ču.áku”

V těchto situacích jsou použity scénáře:

 • “Nech si to tak” – někdo kdo chce pomoci se snaží najít onen zvuk, či nějakou dobu trvá, než je možné vnímat pomocné informace
  Opět může nastat situace, kdy jsou opakovány zajímavé / přínosné informace (klidně z mnohem dřívější doby)
  Cílem samozřejmě je upoutat pozornost do takové míry, aby se dále poslouchaly hlasy a tím padem bylo možno s obětí manipulovat
 • “Neřešte se to a věnujte se práci”
 • Ten, kdo má napíchnutý telefon oběti má zisk z toho, že nabízí možnost člověka obtěžovat
 • Jakákoliv nadávka směrem na pachatele znamená snahu usměrňovat a řešení vulgárních slov
 • V mnoha situacích je pravděpodobně použít postup na specifický soubor nahrávek
 • Jednak je mnohdy snaha mámit od oběti různé zajímavé informace (ty se poté eventuelně zneužívají u jiných poškozených)
 • Rovněž probíhá soustavná snaha ponižovat jakékoliv další zůčastněné a pachatele stavět do role těch, kteří mají nad vším absolutní kontrolu.
 • Z mnoha situací je však naprosto jasné, že tomu tak zdaleka není
 • Mnoho scénářů se také týká situace, kdy pachatel mluví za obtěžovaného a dělá z něj hlupáka + vytváří skupinu např radioamatérů, kteří věří, že skutečně mluví s obětí a pomáhají ji.
 • Po celou dobu lze vždy jasně vnímat nízký intelekt pachatele
 • Snahu něco si dokazovat
 • Komplex méněcennosti, který si pachatel kompenzuje pomocí různých lží, nesmyslných, vylhaných situací, mluvením o sobě stylem “on to má tak promakané” a to pomocí jiného hlasu, který tomu má dodat důvěryhodnost.
 • Samozřejmě po dopsání / nahrání jakékoliv poznámky nastává snaha ji vyvrátit, obtěžovaného ponížit atd atd. To sis toho moc teda nenapsal, to už víme, oni mu to říkají, uděláš ze sebe blázna

Dale se často opakuje

 • “Já se tam slyším” – provokace během nacházení zvuků na vyrušení otravných “hlasů”
 • “Asi ti to nefunguje, když si to měníš….”
 • “Pokud si to změníš, přiznáváš….”
 • Mp3, šum, možnost cílení na mládež
 • Lora YANI
 • Snaha mstít se oběti pouštěním blízkých, kteří třeba již nežijí (prarodiče, rodinní příslušníci) kteří měli být rovněž obtěžování
 • Týká se většinou jen některých zvuků
 • Stejně jako určité hlasy, které lze slyšet jen v určitých šumech
 • Bizarní scénář je také neustálé mletí v každém zvuku, kde je neustále dokola opakováno, že daný zvuk je špatný a nepůjde v něm nic slyšet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *