Pachtelé. Staré, primitivní entity zaseknuté ve svých vzorcích.