Pachatelé čtou / opakují veškerý text, co píšu. Ihned po dopsání hlas změní tón a začne řešit co jsem napsal.