Pachatel. Fanatický, deviantní, psychopatický radista a jeho linky a větve.