Neschopnost logicky reagovat

  • Pachatelé zjevně nejsou schopni reagovat na jakýkoliv logický argument.
  • Na jednu stranu se tedy neustálé ukájí tím, že mohou takto “veřejně” mluvit a dělají vše proto, aby byli slyšet. Avšak vše se musí dít tak, jak chcou oni. To znamená – neustále si nalhávat a vzájemně potvrzovat nějakou zkreslenou realitu, kde jsou nedoknutelní.
  • Pokud je někdo obětí cíleného útoku – je neustále zesměšňován, zahlcován sadou naučených scénářů / schémat.
  • Jakmile však dojde na situaci, že se dostanou do konfliktu s někým, kdo má o celé situaci přehled a zná dokonale veškeré ony předpřipravené scénáře – pachatelé najednou znejistí, vztekají se, “chtějí někoho jiného”, není to pro ně zábava. Zároveň se projevuje panická hrůza z veřejného ponížení a narušení “nedoknutelnosti”, které tito negramotní hlupáci snad věří (zde pozor – u označení tohoto typu zpravidla dochází ke snaze podprahově vnutit: negramotný = prostá, hoďnoučká bytůska, která se snaží taky bojovat v rámci svých možností a já se chovám jako povýšený, namyšlený hajzl. – Navíc toto, či obdobné schématka lze nalézt v řadě dalších situací = primitivní hra na city).
  • Citelné zejména během psaní textu. Avšak je možné, že pokud toto čte někdo, kdo je součástí “portfolia” 🙂 těchto šílenců, opět se spustí. Logičtěji možná zní, že se na tuto stránku vůbec nedostane, ale omyl. To je právě ona příjemná změna.
  • Lze tedy častěji slyšet, jak se skupinka primitivů snaží hledat nějaké nové cíle (které dokážou vše vnímat podobně jako já, ale neví co se děje) a obtěžovat je pomocí svých naučených schématek.
  • U nových obětí je pravděpodobné, že nebudou muset reagovat na nějaké protiargumenty a mohou si tedy vzájemně dokazovat / potvrzovat svou “nadřazenost”