Mužský hlas. Jeho vlastnosti. Ovlivňování emočního zabarvení.