Teď uznávám, že "jakoby" si neuvědomuju.

.

Konečně jsem pochopil specifickou situaci spojenou s postupným nabíháním určitých zvuků. A tedy také "nech si to tak".

Je však otázkou, zda jde o nějaký systém, který má pomáhat, prvek, který je rušen, či prvek, který je právě zdrojem problémů a ve skutečnosti není třeba čekat. 

Když poslouchám vhodný track

Rád si do něj "domýšlím" další zvuky, vokály apod. Většinou díky kombinaci mnoha zvuků a schopnosti selektovat poměrně úzké spektrum frekvencí je to zábava, protože mnohé zvuky si skutečně lze domyslet tak, že je člověk jakoby slyší. Zde pozor - to neznamená, že vše o čem píšu je jen práce fantazie. 

Všímám si však určitého problému, který spočívá ve zbrklém střídání frekvencí. Snaha příliš kombinovat. Výsledkem jsou tak nesmyslné melodie. Přitom se mi mnohem více líbí správné seřazené patterny, které jsou pomalé, opakující se, "hypnotické". 

Meditace a zkoumání zvuků :).

Prostě ležím a soustředím se na zvuky. Lze se takto postupně nořit stále hlouběji a vybrané zvuky slyšet mnohem podrobnějí. Různě je zastavovat, přehrávat, opakovaným poslechem zjistit, jak skutečně znějí (mnohdy VF cvaknutí zní na první poslech jinak, či ve spojení s jiným zvukem člověk nemusí vůbec tušit, že jde o cvaknutí). 

Nutno také počítat se snahou toto narušovat. Zejména tedy snahu vnutit pocit, že je vše jen iluze a reálně jde jen o poslech předpřipravené linky.

KEN VE LO.

Chybí jednoduché provázání bloků.

Ideálně možnost kliknutím označit související blok. Zmíňka "k předchozímu" nemusí v případě zvolení některého štítku platit. 

Pokud bude mit obsah v nové vrstvě, přidá se v adminu blok pod

Přidat podmínku na prázdný krátký text.

Knihovna předdefinovaných bloků

Z mobilu

Skládání zvuků

Třeba ambientní. Každý blok zvuk. Možno pouštět dle libosti.

Delší text

Buď rozbalit nebo text v nové vrstvě. Jen text. Žádný bordel okolo.

Proužek blikat

Může při určitých událostech

Brzo přidám také ovládání hlasem

Již jej mám hotové. Viz dřívější příspěvky na webu :).