Tak či onak - jde o jednu z metod, pomocí které dochází k ovlivňování rozhodování. 

!!!

Toto je takové naturalistické, necenzurované pojetí něčeho, co řeším již pár let :). 

Asi největší riziko spočívá v pocitu, že vás se to netýká, či je to takové neveselé až negativní a proto to asi nebudete číst. Proto tu mám i další zajímavé informace. Např: https://www.lovecokamziku.cz/iluzionista/ > ještě mi zde nefungují odkazy :). 

Chcípák o kterém píšu má taky jeden sen. Že z něj bude "legenda", ale nikdy se nepříjde na to, o koho přesně se jedná. 

Tzn podobnost s americkým Zodiacem. Mimochodem, s timto výrazem je spojeno "Dikobraz". Zda záměr, či náhoda v podobě slova a elektrickéhp impulsu, který zrovna letěl kolem :). (jinak právě díky těmto impulsům si lidé pamatují některé okamžiky)

Fonologická smyčka. 

Často přemýšlím, jak důležitou úlohu v tom hraje právě toto. Jedná se o jakýsi buffer mozku, do kterého lze nacpat cca 5 - 7 slov. Záleží na podobnosti slov, tréninku apod. 

Nemůže být právě toto příčinou, proč se děje řada situací, které končí neúplnou větou? 

Sampl: Luxusně + jší to být nemůže

častá praktika, kdy se na jednu informaci hned naváže druhá, parazitní (pachatel: oni mu to všechno diktují). Informace tak splyne v jednu má zcela jiný význam.

Podobně jako: Německý výzkum + ný ústav. 

Originální informace má být něco jako: Německý výzkum, který se zabývá vlivem nepříjemných zvuků na mozek. Zejména rychlé střídání frekvencí. Tedy podobně jako rychlé střídání můžského a ženského hlasu. Dle výzkumu je toto pro mozek nepříjemné a mimo jiné se má dokonce zvyšovat vodivost pokožky. 

Připomínám příspěvek: Nevidomí mohou vidět pomocí zvuku. Tento zvuk se však mozek musí naučit (spíše se jej musí naučit vědomé JÁ :))

Kdybych se nemuset pořád štvát s těma dementama, tak tuto poznámku jednoduše prolinkuju přímo se článkem. Ovšem takto nemám naprogramovanou potřebnou funkci. 

SUDUAYA 3-hours LIVE CHILLOUT Set @ Eclipse Festival, Qc., Canada

:)

Psaní a mluvení + přemýšlení

Lze si všímat značných rozdílů. Mozek v každé situaci přemýšlí jinak. U psaní mnohdy odpadá citové zabarvení vytvořené hlasem (formou sdělení) a které je občas vytvořeno záměrně tak, aby nasměrovalo pozornost jinam. 

Když poslouchám vhodný track

Rád si do něj "domýšlím" další zvuky, vokály apod. Většinou díky kombinaci mnoha zvuků a schopnosti selektovat poměrně úzké spektrum frekvencí je to zábava, protože mnohé zvuky si skutečně lze domyslet tak, že je člověk jakoby slyší. Zde pozor - to neznamená, že vše o čem píšu je jen práce fantazie. 

Všímám si však určitého problému, který spočívá ve zbrklém střídání frekvencí. Snaha příliš kombinovat. Výsledkem jsou tak nesmyslné melodie. Přitom se mi mnohem více líbí správné seřazené patterny, které jsou pomalé, opakující se, "hypnotické". 

Záměř psát poznámku (veřejnou)

Spouští se snaha zahltit > "To si nemusíš psát" / "Ježiš neřeš to" / "Věnuj se práci". Do určité míry jde taky o "přehlcení bufferu" a tedy snahu, aby určitá myšlenka člověku vypadla z hlavy (v případě přidávání poznámky přes wordpress poměrně velká šance na úspěch). U tohoto řešení však nikoliv. 

Mozek rozezná zvuk a ozvěnu, je -li rozestup alespoň 0.1s

Mozek člověka, který má za úkol pohnout palcem zadá příslušný příkaz o 0.2s dřív, než si člověk uvědomí, že chce pohnout palcem. 

Co to vlastně je absolutní hudební sluch?

Definice na wikipedii je jedna věc. Jenže když k tomu přidáte to, co zažívám delší dobu já, je vše jinak. Navíc si myslím, že se dá "zapamatování tónů / frekvence" naučit. 

Příjemné rezonance mají většinou vysoké rozlišení.

Co to znamená? Že v podstatě ani neregistrujete, že rezonují. Je to takový příjemný, klouzavý zvuk :). 

Určité rezonanční zvuky skutečně ihned změní náladu. 

Navíc jde mnohdy o zvuky, které nelze skoro slyšet. Přesto se příjemně poslouchají.