Klíčová slova

• Behaviorální psychologie
• Kognitivní psychologie
• Syntaxe
• Vnitroskupinový jazyk
• Operantní podmiňování
• Auditivní odpověď
• Metakomunikace
• Frekvence
• Rytmus
• Fonologická smyčka
• Vnitroskupinový jazyk
• Sugesce
• Řečové registry
• Podmíněné reflexy
• Úvahy
• Hemisféry a slovní zásoba
• Elektromagnetická hypersensitivita