Každý posun lze brát jako směr dopředu. Směr dozadu neexistuje. Jen měníte spirálu. A můžete ji změnit kdykoliv. Když zůstanete jen v té jedné, začnete být stále více statičtí. Prostě se uvrtáte na jednom místě. A vy nejste slunce :)