Jak to funguje. Příklad #1. Mluvení skrze rezonanci vytvořenou například subwooferem. Ta je snímána jiným pachatelem a vysílána pomocí rádio do jiných zařízení.