Jak reálně vzniká absurdní množství zbytečných informací