Iluzionista #3

Nemysli na červenou.

Mozek nejprve musí zpracovat barvu a až následně provést negaci.