Holotrop. Jsou tací, kteří se specializují na tyto “stavy”.