HLAVA 22

Jak jsem se stal obětí trestného činu a chci změnit svět :).

Stal jsem se obětí trestného činu / cíleného obtěžování. Pravděpodobně jsem vyřešil více, než bylo třeba. Čímž se objevil další problém.

 • Problém, který přímo ovlivňuje životy mnoha lidí a tím pádem nepřímo v podstatě každého z nás
 • Takřka nikdo si to neuvědomuje
 • Málokdo má chuť toto téma řešit
 • I toto je jeden z důvodů, proč nějaký lidský odpad má volné ruce
 • Je složité vybalancovat text tak, aby nebyl příliš „konspiračně nenávistný“ / paranoidní / aby si každý uvědomil že nejde o žádnou prkotinu / rozkrýt naprostou zvrácenost a odhalit obyčejné ubožáky, kteří si jen léčí své komplexy. 

Pojďme si zahrát takovou hru:

 • Já vám popíšu něco, co se opravdu děje
 • Vy mi nebudete věřit
 • Budete mě považovat za šílence 
 • Já to postupně změním. 
 • A nebo se najde někdo kdo mi dokáže, že přeci jen máte poměrně dobrý odhad :). Ale i tak si tu a tam koupíte nějaký obraz ;). 
 • Zkrátka vyhrává ta strana, která si dokáže obhájit svůj argument

Povedlo se mi objasnit řadu specifických postupů a rovněž situace, které doposud nikdo nevyřešil či je zřejmé, že jsou vnímány nesprávně.

Zásadní body

 • schizofrenie – v řadě případů může docházet k jejímu diagnostikování zcela neprávem. Ve skutečnosti se totiž může jednat o další z mnoha případů jako ten, o kterém zde píšu.
 • psychologie / odborná pomoc – jak to, že vůbec nepracuje s informacemi tohoto typu?
 • obtěžování / psychické týrání – probíhá natolik specifickým způsobem, že se doposud nepovedlo kompletně zmapovat co vše s tímto souvisí. S tímto problémem je spojena řada případů, které skončily sebevraždou, úrazem, nehodou díky nepozornosti, špatným rozhodnutím
 • narušování soukromí / sběř a zneužívání citlivých informací – spojeno zejména s počítači a telefony
 • neoprávněný přístup k městským kamerám (vir, poskytnutí přístupu, radiohacking). Když jsem se dotazoval, kdo vše má ke kamerám přístup, zdaleka to nebyly jen technické služby a policie. Ostatně všude, kde je člověk je prostor pro chybu. 
 • malá skupina fanatických, negramotných a během osobního kontaktu naprosto neškodných, směšných ubožáků obtěžuje větší počet lidí pomocí podprahových zpráv. Na první pohled jde o neškodnou drobnost. Opak je pravdou. Je tedy nutno řešit.
 • Doposud orientace zejména na cílenou šikanu
 • Omezování kreativity, zajímavých nápadů, myšlenek apod. Samozřejmě je nutno brát v potaz citlivost na určité podněty apod. 

Pozor! To, co následně popisuji zní opravdu všelijak, jen ne normálně. Avšak právě na tom je celý tento trestný čin postaven.

 • Několik bizarně retardovaných jedinců si samozřejmě dovoluje stále více. Zneužívajíc zejména předpokladu, že něco tak nechutného přece nebudu nikde zveřejňovat.
 • A aby bylo jasno o jaké svině se jedná – uvedu příklad: Nahrávka, kde se dvě prasata baví o jedné z předešlých oběti + močení na již nehybné tělo. Ano, čtete správně. Samozřejmě vím, že vy máte rozum a vůbec neztracíte čas myšlenkama typu „Proč tady píše něco tak strašného/nechutného?“, ale člověk někdy nepochopí, kolik lidí je schopno řešit někoho v pozici oběti trestného činu a jak by se měl stydět za to, že o tom vůbec mluví.
 • Představte si, že takový lidský výkal vám neustále podsouvá své „myšlenky“ / „pocity“. Možná to lépe osvětlí založení této stránky.
 • V rámci těch negativních nesmyslů je to vše jen tragiikomická iluze, které bohužel věří nějak moc lidí (
 • Jde v podstatě o zneužití různých postupů v několika oblastech (akustika, mobilní telefony, psychologie apod.)
 • Každý z těchto postupů je v případě potřebných znalostí relativně jednoduchý (potřebné informace lze dohledat na internetu)
 • Pokud oběť tohoto obtěžování chce situaci řešit, začne mluvit o různých zvucích, hlasech, pravděpodobně hacknutém telefonu. Asi netřeba uvádět, že je v podstatě jisté, jak na takové sdělení každý reaguje.
 • Pachatelé tak doposud neměli jakékoliv obavy z nějakého postihu
 • O to víc tragické, hysterické, dětinské je jejich chování nyní.

Aby bylo zřejmé, jak jednoduché je něco takového dělat – pravděpodobně hacknu nějaký úřad, budu o tom zároveň celou dobu veřejně psát a nakonec jednoho rána všichni zjistí, že se jím zdál stejný sen :D. A to za soustavné snahy dosáhnout nějaké změny. 

Jde zejména o zneužití akustiky.

Vnímané zvuky lze rozdělit na: 

Slyšitelné / Zvukové

 • Parazitní zvuky, které lze pozicovat.
 • Samozřejmě pachatelé / idioti takto vytváří zejména hlasy 
 • Je naprosto evidentní, že hlasy jsou elektronicky upraveny či uměle vytvořeny pomocí určitých postupů (např šum, chorus, ekvalizér)

Neslyšitelné / Podprahové

 • Za normálních okolností si tento druh informací člověk neuvědomuje
 • Začíná je postupně vnímat až na základě určitých podnětů

#3 / Jsem jediný kdo to slyší? Nejsem.

Má situace skutečně není zas tak moc ojedinělá. Jde spíše o specifický problém v rámci specifického tabu :):

#3 / Zkusil jsem řešit oficiální i neoficiální cestou.

aneb

Na vlastní kůži jsem vyzkoušel různé možnosti řešení. A proto moc dobře vím, v čem spočívá jedna velká část tohoto problému, což je nutno změnit.   A proč na každé „Ahoj jak se máš?“ nemusí vždy zaznít pravdivá odpověď (myšleno zejména v kontextu – být více vnímavý vůči svému okolí)

#5 / Kde beru jistotu, že není jen výplodem fantazie? 

Lze namítnout, že je vše ovlivněno subjektivním vnímáním, mnohé si špatně vykládám, mám zvukové halucinace apod.

 • Vše se děje již několik let
 • Mnoho situací, kde bylo zcela otevřeně přiznáno obtěžování a pachatel se neustále vztekal, že vzdoruju. Není pochyb o čemkoliv jiném. 
 • Reakce na konkrétní zvuky. Např šumy + Phaser effect. Při správném nastavení dojde k okamžitému vyrušení / vypnutí parazitních zvuků (nejčastěji tedy hlasů)
 • Změna místa = změna zvuků. Mnohdy samozřejmě klid. Logicky je cíleno zejména na místo bydliště, práce apod. Bezvětří = žádné parazitní zvuky. Mimo jiné jasný důkaz, že pro vytvoření slyšítelného zvuku je nutný nějaký šum („nosič“)
 • V oblastech kudy jen procházím / nezdržuji se pravidelně je vnímání citelně mění. A mimo město mnohdy nastane i úplný klid. Je to způsobeno šumem, který se mění v závislosti na poloze. Respektive na prostředí/odrazných plochách. Ještě vás nebudu zatěžovat zvukovým stínem (tedy zvuk nelze slyšet) za stromem např. 
 • Okamžité reakce / změny na různé zvuky (Viz např. Tento příspěvek)
 • Několikrát bylo slyšet např: „Počkej, puč mi to, teďka ho dojebu“ „Kámo, on musí být úplně v pi.i“ + já ve stejný moment hledící na tel. „a to jako mluvíš o kom ty vole?“ 
 • Prakticky non-stop dochází k chybám, vyzrazení toho či onoho prvku a následnou snahou vše zamluvit další hovadinou, která nedává smysl. Už jen to samo o sobě je zcela jasný důkaz, že nejde o nic z mé hlavy.

#6 / Jak to, že lidé kolem mě nic neslyší?

 • Nikde není řečeno, že nic neslyší. Jen slyší něco jiného. Zcela odlišné informace. 
 • Vnímají podprahové informace
 • Je řada prvků, které mohou mít vliv
 • Subjektivní predispozice
 • Hudební sluch
 • Specifická sluchová vada
 • Tinnitus a zneužití těchto „zvuků“
 • Naučení určitých zvuků (je klidně možné, že tyto zvuky jsou vysílány podprahově. Naučení např určitých melodií, aniž by si to člověk uvědomoval). Ostatně, často lze vnímat vnucování krátkých hudebních smyček. 
 • Hyperakuze
 • Slyšení vysokých frekvencí
 • Zvukovod jakožto tuba + stojaté vlnění
 • Otoakustická emise

Všechny příspěvky na téma gangstalking jsou k nalezení v rubrice Gangstalking

ZOBRazit příspěvky

Ta o dobrém sluhovi, ale špatném pánovi.

Zabezpečení, počítače > oblast, které rozumí jen někteří odborníci. To však umožňuje právě nebezpečné narušování soukromí.

Zásadní je zejména fakt, že aby mobilní telefony zachytávaly ultrazvukové vibrace, nemusí být infikovány virem. Děje se tak pomocí akcelerometrů. Ty jsou považovány za bezpečnou část, proto není třeba oprávnění uživatele. A co víc, akcelerometry jsou přístupné skrze javascript v prohlížeči. I proto je dobré šířit pozitivní vibrace!

Gangstalking

Cílený útok

 • nasnímání zvuků z místa, kde se oběť zdržuje (kancelář, domov apod.)
 • snímání pomocí mobilního telefonu / počítače, který se během dne pohybuje všemožně po interiéru (+ pískání) – viz sekce Technologie
 • využití vhodných šumů, opakujících se zvuků (ventilátor, počítač, opakující se ruchy města, topení, klimatizace, opakující se zvuky v okolí)
 • zvuk lze také pozicovat na zcela konkrétní místo v prostoru. či vytvořit iluzi, že zvuk vychází z určitého místa (sousedé za stěnou, tlumené hovory, hlasy z venku)
 • možné využití specifické sluchové vady
 • spuštěn sampl „Mhm, jasné“ > mladý, chlapecký hlas. Primárně vnímán jako nedůvěřivý, posměšný. Používán často. Umazáním části „Mhm“ ovšem změna vnímání.

Obecné obtěžování

 • využívání stálých zvuků
 • snímání zvuku pomocí telefonu / v určitých případech např diktafonem 
 • dopravní prostředky, ruch města
 • zvuk pneumatik
 • restaurace, kluby
 • místa, kde se zdržuje větší množství lidí
 • Zneužití málo známého jevu. Možnost vytvářet specifické zvukové jevy
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.
 • Lze vnímat jako různé zvuky / ruchy / hlasy v okolí
 • Časté pískání v uších
 • Slyšitelné ve spojení s ruchy okolí (šum města, větru apod.)
 • Mnohdy se zdá, že se pachatel / -é baví tím, že obětem pouští nahrávky dalších / či předchozích obětí
 • Snaha narušovat, přemlouvat, vyrušovat, měnit význam jakékoliv informace / snahy pomoct. Časem se zdá spíše jako záměr (vždy jedna entita pozitivní, na kterou se má oběť “upnout”, či pachatel předpokládá že dává smysl, když mluví)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu. (předesílám znalost specifické zvukové metody na „vnitřní hlas“ od r. 1974. – viz dále)
 • Od určité doby velké množství scénářů (spíše nahrávek, kde hned při prvním argumentu dojde k neschopnosti reagovat), kde je evidentní zaostalost a primitivní uvážování “autorů”, kteří si jen léčí své komplexy tím, že se jim do rukou dostal specifický postup a mohou si tak dělat srandu z lidí: hry na duchy, zastrašovat, vyvolávat nepříjemné situace, hlasy mrtvých apod.
 • Různé entity (sousedé, okruh přátel, úřady, či nejpoužívanější – speciální exekutorský systém pro podporu vybraného jedince = oběti. Okolí vnímá jen jakoby pozitivní informace).
 • Stále se opakující schémata.
 • Počet nejvíce problémových hlasů je max 10. Často zní jako určité nastavení efektu chorus. Problémové hlasy, či spíše hlas (lze prakticky vnímat vždy jen jeden) se mění na ženské, mužské (různého věku). Je možné, že jde o snahu zmást případné svědky, slyšitelnost daných frekvencí v závislosti na poloze či prostoru. Viz: Německý výzkum z roku 2011 popsal, že při zvucích mezi 2000 až 4000 hertzy se u mnoha lidí nelibost projevuje i fyziologicky, tedy změnou tepu, ale třeba také vodivosti pokožky (tyto a jiné podrobnosti v další kapitole)
 • Mnohé projevy lze vysvětlit jinak – často jako nosný prvek provokace (např pískání v uších = tinnitus, ačkoliv to není pravda apod.)
 • Předpoklad (dá se říci až jistota), že se oběť sama zdiskredituje = bude označeno za psychickou poruchu / dignóza schizofrenie
 • Situace se komplikovaně řeší / Okolí má tendence podceňovat situaci, nevěřit poškozenému
 • VF zvuk
 • Předpřípravené scénáře
 • Předpřipravené nahrávky
 • Entity / Různé role
 • Deviantní chování
 • Pachatel zneužívá anonymity
 • Podprahové sdělení
 • Zneužití specifických metod
 • Manipulace
 • Snaha vyvolat paranoidní stavy
 • Souvislosti / mnoho variant
 • Vše se děje veřejně avšak mnoho dezinformací. Případní svědci mohou jen hádat. Je možné, že se vše vysílá na nějaké frekvenci. Vysílá se přes rádio? Jsem opakován pachatelem, který se vydává za mě? 
 • Pravdu zná jen pachatel a poškozený
 • Po celou dobu lze souběžně vnímat jakoby snahu pomoci. Něco ovšem nesedí.
 • Může jít o starší nahrávky / automatizovaný systém v rámci předešlé snahy o řešení. Oběť má však pocit, že vše probíhá v reálném čase
 • Pozitní prvek často zneužíván k vytěžování informací
 • Drtivá většina informací, které se jeví jako pomocné se po pár úvodních slovech utnou.
 • Občas lze slabě slyšet něco jakoby v pozadí. Urputně a fanaticky přehlušováno pachateli. Ti zároveň tyto rady využívají jen pro sebe.
 • Něco poradí spíše formou opakování toho, na co oběť již přišla (a to zpravidla hned poté, aby to vždy vypadalo, že nic nevyřešila a pachatelé radí #unikovaentita #ponizovani). V krajních případech opakují možná něco, co říkají jiní buď v domnění, že komunikují přímo s obětí, nebo doufajíc, že jsou nějak slyšet. A to může být záměrně vyvolaná situace díky tomu, že na krátko je vše opakováno jak po oběti, tak po těch, kteří radí. Vše tedy probíhá jakoby v reálném čase a po dobu nezbytně nutnou #mobily #pocitace #snimanizvuku
 • Mnohdy se také zdá, že žádná pozitivní strana neexistuje a vše slouží jako další způsob, jak oběť psychicky deptat či mít pokryté veškeré možnosti. Já od počátku s tímto počítám. Zároveň však také v rámci zábavnějšího průběhu považuji za nutné přítomnost pozitivních entit. Je-li to nutné, doplňuji je sám.
 • Také však obavy, že dochází ke zbytečnému úniku specifických informací nesprávným směrem.
 • Tak velké množství informací, že dochází k zapomínání i důležitých objevů / prvků
 • Narušování pozornosti / Pracovní činnosti / Snaha o materiální a psychickou destrukci
 • Rozhodovací paralýza
 • Snaha narušovat kontinualitu přemýšlení či možnost přemýšlet v delším horizontu.
 • Děje se dlouhodobě – má se jevit jako postupný úpadek (zdržování, nepozornost, nepřipravenost, zpoždění)
 • Nemá být vůbec známa pravá příčína
 • To stejné ale snaha způsobit úraz / vážné zranění > nabádání k nebezpečným činnostem > např. skok do vody s neznámou hloubkou, nepozornost (nerozhlídnutí + vstup do vozovky apod.)
 • Narušování soukromí
 • Zneužívání citlivých informací
 • Pachatel / -é reálně nezasahují do situací přímo spojených s obětí. V pozdější fázi spíše problém.
 • Vyvolávání agrese + následná snaha způsobit konflikt

Narušování soustředění

 • Jde o podstatnou část problému minimálně v mém případě
 • Živím se jako fotograf / grafický designer. Na práci tedy potřebuji klid a možnost soustředit se.
 • Lidi obecně si vůbec neuvědomují podstatu, důležitost, fungování soustředění
 • Já, jakožto laik v oboru psychologie / neurologie, si tento proces vysvětluji takto: pokud se člověk soustředí na nějaký problém, postupně se navazují různé souvislosti, vybavují různé zkušenosti / znalosti, všelijak se kombinují apod. Do toho nutno přidat ještě prvky jako abstrakce, kreativita, nekonkrétní představy (design). Když je tento proces narušen – vše se roztříští jako rozbité sklo, které spadne na zem. A je třeba začínat víceméně znovu (pokud se do té doby nepovedlo vytvořit nějaký „záchytný bod“).
 • Jde o klasické situace „Promiň, že tě ruším, zabere to jen chvilku“, otázky, hluk, bezohlednost ve smyslu hlasitá nepříjemná hudba atd.
 • A nyní přidejte do těchto běžných situaci obtěžování, o kterém píšu. Člověk jako já je teoreticky ideální oběť. Často je statický (práce na počítačí / pozicování zvuku), lze se nabourat do počítače = získávání mnoha informací, přehled o činnosti (a tu narušovat), modifikace ekvalizéru – podsouvání podprahových informací, zneužití stálých zvuků (větráček od počítače, VF pískání některých komponent – to je navíc možná způsobeno uměle – viz nahrávka)
 • V případě, že zrovna neprobíhá cílené obtěžování (mletí naprostých nesmyslů, provokování, přehrávání scénářů apod.) – lze vnímat stále se opakující, pravidelné, impulsovité zvuky / hlasy. Nepravidelné intervaly. Projevuje se např jako volání jménem (na to reaguje člověk automaticky) + záměrné otravné, tupý (tedy otravné) zabarvení hlasu.

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze (což je mimochodem důvod, proč zuby často bolí právě večer/v noci) – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Souvislosti s mobilním telefonem

 • Pole, v okolí jen traktor, díky tomu bylo zřetelné, že dochází k odrazu zvuku (traktor na mě mluvil). Telefon na stativu. Při zakrytí všech vstupů a výstupů vše utichlo. (traktor nemluvil). Podrobněji v tomto příspěvku
 • Při stažení informační lišty (Android) problikla ikonka Nahrávání obrazovky
 • Časté pády aplikace, v které si přehrávám specifické šumy
 • Opakované zvláštní chování telefonu (samovolné minimalizování Aplikace, náhlé zpomalení apod.)
 • Minimálně ve dvou případech velice zvláštní hovor. Souvislosti jsem si uvědomil až následně.
  1. informování se ohledně pohovoru – povýšené, arogantní, nesmyslné chování
  2. oznámení na 112 – podobná situace. Viz příspěvek
 • Samovolné změny nastavení ekvalizéru
 • Záměrné komentování informací psaných do telefonu
 • Restart telefonu nemá dlouhodobější efekt
 • Pouštění zvuků podprahově > např během mluvení přidání pláče

Mám jich sepsáno mnoho. Víceméně nepovažuji za nutné zveřejňovat všechny. Na druhou stranu je však možné, že některý z nich řadě lidí něco připomene a celý problém se povede rychleji dořešit. Dokud se tedy něco nezmění, budu je postupně přidávat. 

Scénář / Oddalování řešení
Scénář / Vyvolávání negativních pocitů
Scénář / Napovídání
Scénář / Vytěžování informací
Scénář / Sranda, bagatelizace
Scénář / Nalezení řešení
Scénář / Toto dělá (nějaký subjekt který se má zesměšnit) = zejména tedy policie
Scénář / Toto je msta těch, které předtím takto otravovala policie a já jakožto slušný člověk v pozici „rukojmého“
Scénář / Toto se nahrává
Scénář / Ponižování / Ostatní to nebaví poslouchat
Scénář / Provokování / Teď mi pusť tohle / Co to je za hnusnou písničku
Scénář / Ponižování / Co tam tříkáš / Děláš hluk
Scénář / Vše co je značeno = bylo špatně pochopeno
Scénář / Nesmíš prozradit, že jim to funguje
Scénář / Já si to testuju
Scénář / Toto je vyšetřování, pomoze a poslouchejte (prasárny) > další varianta – v prasárnách jsou ukryty důležité detaily
Scénář / Nechoďte na ten web (tento) – je to past / je tam vir
Scénář / Skupina mladých nebo starších, co provádí psychologické testy ne primitivech a u oběti jakoby vždy dojde k omylu – plati pro normální jedince.

29.11.2021

 • prase pokračuje v „trestání“, vyhrožování. 
 • během cesty po dálníci jsem zjistil, že mám takřka úplně povolené všechny šrouby na předním kole. Auto stálo dva dny u kanceláře v FM.
 • věřím, že se jedná pouze o nedbalost během odvzdušňování brzd, které si kamarád dělal. Auto patří jemu. 
 • I tak lze nalézt zajímavé souvislosti – provokace, až nápadné utichnutí před výjezdem směr Ostrava. Jakoby tento fakt byl znám. Stejně tak několikrát opakující se scénář: provokace s předpokladem, že se po chvilce obtěžovanému něco nepovede, avšak ta si to neuvědomuje
 • Čas: 0:32 – vyhrožování: „Můžeš si hledat místo na hřbitově“ / prý dostanu rakovinu
 • Stejná situace se opakovala již několikrát (poprvé krátce před střelbou v Porubě)
 • Většinou ji předchází pískání v uších a tvrzení, že jde o mikrovlnné záření
 • Z tohoto šaška nemám absolutně strach. Píšu si zde víceméně jako případný důkaz.
 • 6:56 – narážka na nečekané úmrtí bratrance. Foto na počítači > „A hele, to je ten, co jsem ho zabřil?“  
 • Nejde o překlep. Toto se děje poměrně často. Vzhledem k nízké intenzitě těchto zvuků je záměrně řečeno jiné, ale stejně znějící slovo. Pachatel má být takto chráněn v případě, že si někdo pořizuje zvukovou nahrávku
 • Jedná se o mladé, tupé hlasy, které jen otravují a provokují. 

28.11.2021

 • lze vnímat něco jako team deathmatch (tento výraz jsem chtěl následně opravit, protože mi už nepřišel tak vtipný jako při poslechu podprahové zprávy, ale nepřepsal, protože bylo – tentokrát slyšet – jak mi někdo chtěl pomoct, výraz nadiktoval aby zaujal mladé či tankisty, a jakožto starý pán, který nemá počítač si teď není jistý. V podstatě všichni ti, kteří mi prý pomáhaji jsou ty typy, které byste pořád jen litovali)
 • několik pachatelů co se střídá a já
 • další skupina pomáhá tak intenzivně, že rovněž obtěžuje. Ale umožňuje spouštět neustále soucitné nářky, po každé nadávce zkoušet vyvolávat lítost apod.
 • občas se zdá, že se angažují i další, kteří stejně jako já mluví např. s počítačem / telefonem / stěnou co má uši
 • vždy samozřejmě vše veřejně a je z toho takový pěkný skupinový hovor, kde mi všichni smějou, vůbec se jim nelíbí moje hudba, web mi dlouho trvá a tak. A ještě jsem negativní, ufňukaný, pořád si na něco stěžuju a jsem debil :D.
 • Předchozí bod mi samozřejmě nadiktovat zas nějaký borec, který má všechno pod palcem, pořád se rozhoduje, jestli vůbec bude pomáhat někomu jako já 
 • Následně samozřejmě budu idiot, že všechno tak popisuju a ztrácím čas
 • Navíc si budu moct poslechnout komentáře různých návštěvníků, kteří si už v životě nekoupí žádný obraz když jsem se zbláznil. Např sampl: „Slyšelas to? On….“
 • A na závěr: nikdo nepochopí, že body výše jsou jen některé z mnoha scénářů, kterýma jsem neustále zahlcován / zdržován, protože aby se mi pachatel pomstil, diktuje vše nějakému dementovi (z pohledu jiných jiných jsem to opět já a to hned na obou stranách – resp. je mi to takto tvrzeno + toto jako záminka pro další entity, které bojují proti pachateli. Tedy mě. )  ten už aktivně spolupracuje s vyšetřovacím týmem a je neskutečně obdivován za svou inteligenci. Za vyřešení případu poté získá věčnou slávu (tzn cíl toto případně znechutit mě, či mám být jako nástroj k opětovnému zesměšňování jiných poškozených)
 • Nyní lze slyšet, jak mi někdo diktuje text a „mám si to klidně psát tak jak říká. On se s tím totiž neskutečně trápil, zasvětil zmapování několik desítek let a má to napsané mnohem lépe než já“
 • Teď by většinou následovalo „Kámo, to fakt funguje“. Ale protože neustále opakuji, že je to už fakt směšné, když to 3 roky funguje, něco si zkouší, testuje, učí se na mě a nikam se neposunul – již vypnuto
 • Co je ovšem zajímavé – najednou doskakují na tyto stále se opakující krátké samply i souvislosti / situace, za jakých vznikly. 
 • Proto lze uvažovat i o něčem jako snaha mstít se tomu, kdo chtěl sdělovat podrobné informace o pachatelích a ti zneuživají jen specifické části, pomocí kterých obtěžují
 • Stejně tak jako Scénář / Úniková, záchranná entita – tzn. pachatel se začne prezentovat jakožto někdo, kdo pomáhá a poskytuje cenné informace. Nejvíce pomáhá, když hrozí, že na něco příjdu. 
 • Pravdou je, že pouze opět nechápu jednu věc. Takže jsem debil. 
 • A taky jsem debil, protože se neustále ponižuju :D. 
 • A nejvíc debil, protože jsem zase napsal, že někde jsou nějaké informace a paranoidní pachatelé mě opět, byť už dávno přestali, musí začít obtěžovat. „To si musím poslechnout“
 • Upřímně řečeno – na základě osobních zkušenosti, kdy jsem si připravil specifickým způsobem určitý zvuk podporující koncentraci + šumy, které u striktně daných nastavení, na které jsem naštěstí přišel (ale ve sportce podobný princip nefunguje) společně s rezonancí způsobí velice zajímavý efekt – přemýšlení. Ovšem opravdu mnohem koncentrovanější, efektivnější. Byť i zde platí, že to, co nevím, na to nepřijdu. Bohužel se někdy stane, že si pomocí několika jiných souvislostí vydedukuju / vysvětlím nějaký problém a ještě k tomu správně, což je jasný důkaz, že mi někdo něco diktuje.
 • A protože jsem to nyní napsal (ano, opět další z mnoha používaných scénářů jak u oběti vyvolat pozitivní náladu) – ti, co mi pomáhají na základě toho usoudí, že jsem pochopil tajnou šifru a začnou mi do onoho zvuku sdělovat veškeré tajné detaily o všem. Jenže to uslyší jen pachatelé. Navíc samozřejmě budu místo pachatelů šikanován opět já, protože „něco přepnuli“, což pomahači netuší. A jsou staři, hluší apod. (už jsem to někde psal). 
 • Dobrý bizár ne? Vše výše sepsané není nějaká přehnaná, ironická verze. To je OPRAVDU reálný průběh Gangstalkingu.
 • Proště borečci. 
 • A teď vykliďte prostor před kanceláří. Pan Popelka se jde projít, tak ať vás ani koutkem oka nezahlédne. 
 • „Kámo hej…“ / „Hej, on si moc dovoluje“
 • Už pomalu vycházím, tak koukej mazat.

Odkazy na tento web

 • Pokud to dává smysl, přidávám do komentářů či diskuzí odkaz směřující zde
 • diskuze eMimino, videa Youtube, u článků zpravidla nelze

Aktivní sdílení

 • Původně bylo v plánu mít vše připravené tak, že nebude třeba již nic upravovat
 • To samozřejmě spustilo něco, co lze popsat asi takto: Pachatelé s cílem zabránit mi nějaké smysluplné činnosti a zdržovat mě tak co nejdéle nejen že vlastně obtěžují sami sebe. Ještě se vztekají, zní otráveně, neví co dál.
 • Jsem neustále nucen do poslechu důležitých informací
 • Jde zejména o neustálé poukazování na fakt, že neposlouchám. 
 • Alespoň tak je možné nalézt nějakou záminku

Pachatelé neví co dál

 • jednou snaha vykreslit jako cílené obtěžování (jen já a pachatel)
 • to, jak si vše vysvětluji je naprosto mimo realitu
 • následně zase opak

Mě osobně otravuje psát jakoukoliv poznámku navíc. Bohužel co zde není napsané, to zjevně nemá potřebnou váhu.

Tinnitus / Sluchové vady

 • (Opět spuštěno VF pískání ve sluchátkách)
 • Tinnitus = piskání v uších, šelest apod
 • Je možné, že je zneužíváno i této sluchové vady
 • Tinnitus reliéf je zjištěn např navedením na mobilní aplikaci, kde si jej každý může sám změřit
 • Pokud je známa specifická frekvence, lze poté různé nahrávky cílit na konkrétní osobu

Sluch / Zvukovod

 • Stojaté vlnění a zvuk, který lze slyšet v rouře / tubě. Vlastně je všude. Zvukovod je také „roura“ / tuba. Odkaz na konkrétní článek: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/17-5-sound-interference-and-resonance-standing-waves-in-air-columns/
 • V tomto článku se shodou okolností píše právě i u zvukovodu. Začal jsem tedy zkoušet tyto frekvence a najednou nacházím řadu prvků, které znám (různé zvukové jevy)
 • Možnost cílení na určitou skupinu lidí jen na základě velikosti zvukovodu
 • Nemluvě o bílém šumu / white noise, který je obecně doporučován jako pomoc při usínání / uspávání malých dětí. (spuštěn zvuk „Kámo, a o co mu pořád jde? Proč to řeší?“)
 • Několik retardovaných jedinců předpokládá, že mnohé nechutnosti nebudou nikdy zveřjněny. 

 • A protože by mělo být zřejmé, čeho jsou někteří lidé schopni jen tak pro zábavu – píšu o tom právě zde

 • Zároveň se tím taky trochu uvolním

Krátké schématka

 • buď je automatizováno pomocí nějakých podmínek a viru, který vysílá specifické zvuky (např do puštěné hudby, či ventilátoru počítače)
 • Nebo je pachatel takový ztroskotanec, že stejně jako já sedí každý večer u počítače, avšak veškerou energii věnuje do tupého sledování mé činnosti a neustálé pouštění „samplíčků“ tak, aby mě to postupně začlo co nejvíce štvát
 • Samozřejmě protože se tak neděje, začne se po krátké době vztekat zejména pachatel.
 • Tyto schématka, zvuky, se opakují stále dokola – všechny znám nazpaměť. Tím spíš vystupuje do popředí zjevná neschopnost / nemožnost docílit zvuků nových
 • Toto píšu zejména ve spojitosti se situacema:
  • Relax u hudby = „My potřebujeme, abys dodělal ten web“ / „Běž něco dělat proboha“
  • Tvorba webu = např během zapnutí počítače spuštění jiné entity + „Nechte ho už být, dnes je sobota, tak si může dělat co chce“ / „Slyšíte mě? Nechce toho a běžte relaxovat“
  • Hrubka / Překlep během psaní = „Dívejte se, on už je z toho totálně mimo“ / „Oni ho tak mučí“

Strach

 • neděle – 28.11.
 • Od rána intenzivní provokace
 • Děje se opět pomocí krátkých zvuků, fragmentů web, které jsou poskládané tak, aby vůbec nedávaly smysl (zcela rozdílné témata / seknutí / napojení ihned další věty bez pauzy)
 • Děje se tak pokaždé, co zveřejním nějaký moc pozitivní příspěvek, nebo hudbu, která dobře zní 
 • Zejména pokud chci pokračovat v rozpracované práci a je zřejmé, že mi ona hudba zvedne náladu natolik, že doslova vystřelím z pohovky
 • Najednou lze v hudbě slyšet záměrné pouštění falešných tónů, nadávky, provokaci, nesmyslné historky
 • Vše je vždy záměrně skládáno tak, aby člověka co nejvíce štvalo = např vnucování historky o tom, jak si nějaké alkoholické prase testuje co mi dělá radost, protože chce pro svého vnuka ukrást nějaké „schéma“. Jde o fanatika, který záměrně odpravuje kreativní lidi jen kvůli nějakým svým výzkumům. Ano, vždy jde o takové nesmysly, že jejich zveřejnění má obtěžovaného ztrapnit. 
 • Důležité je, že za celou dobu jsem si zřetelně všiml jednoho prvku – vždy se nejintenzivnější a nejfanatičtější snaha všechno „překřičet“ spustí krátce poté, co přijde řeč na STBácké prase, které tyto techniky (zvuky, vymývání mozku) zná z dob aktivní činnosti a dlouho obtěžuje několik vybraných cílů. Mnoho lidí také donutil až k odchodu z tohoto světa. Toto sadistické hovado naprosto nesnese, že je někdo schopen vše pochopit, rozepsat a ještě u toho dělat hudbu, která vyrušuje záměrně spouštěné rezonance způsobující negativní náladu.
 • Dlouhodobě spočíval problém zejména v tom, že se o tomto vůbec nevědělo. Já, jakožto v podstatě první člověk, který o tomto takto uceleně píše jsem zároveň naprosto ideální cíl pro takové prase, aby všem mohl dokazovat, jak je nepolapitelný a jak mě postupně zlikviduje. 

Příklad jak tento šašek funguje:

 • několik hodin mletí do každého šumu
 • já se bráním, začnu nadávat. Ovšem naprosto cíleně, jasně, vecně 
 • to je samozřejmě pro výše zmíněné hovado něco nepochopitelného a začne si dokazovat svou moc
 • lze vnímat rychle přepínání různých signálů z různých směrů (děje se venku)
 • je třeba mě psychicky rozhodit, proto se spouští dívčí hlasy, které se směji tomu, jak se ztrapňuji (přitom vůbec nejsou schopny vysvětlit proč) 
 • Do toho rychle mužský hlas – „Já nechápu co pořád řeší, on je úplně mimo“ > všimněte si skladby věty > je neurčitá. Může se jednat jak o snahu mě ponižovat, tak o nahrávku / hlas jiného poškozeného / svědka a to směrem k pachateli. 
 • V danou chvíli navíc jde o nahrávku z dřívějška. Celá situace je totiž jen klasická víkendová zábavička tohoto prasete a jde o cílený útok za pomocí zvuků poskládaných do určitých sekvencí (již o tomto psal)
 • A taková je v podstatě každá věta. Vždy má více významů. 
 • Když oběť reraguje a je příliš dominantní, je neustále rozhazován vnucováním toho, že je vše jinak (+ zvuky / hlasy jakoby jiných zůčastněných – smutné ženy / staré paní, které slyší onu dominantní oběť – tedy mě jakožto muže = najednou je zde tedy situace, kde já „šikanuju“ naprosto nevinné osoby a napomáhám tak praseti)
 • Většinou také dochází k tomu, že je vše pouštěno „veřejně“. To je spojeno se situací, kdy já slyšel v šumu na počítači v noci několikrát urpiutné nadávání / ponižování jiných. Nelze však určit, zda jde o záměr, či následek provokace a nadávání sadistickým hovadům. 

Stratég

 • Následně začne prase dělat přednášky o tom, jak se neumím ovládat
 • Že píšu v afektu, což jasně dokazuje mou nevyzrálost
 • Že on to má jako zábavu a pomoci krátkých zvuků se snaži vnucovat některou z mnoha iluzí – pilného starce, který pomocí grafů, nákresů, studování atd atd připravuje a piluje strategii, vše si testuje, dělá poznámky, vylepšuje. 
 • Chápete to? Vždyť jde o stále jedno a to samé. Obtěžování zvukem
 • Když už nic, tak si samozřejmě ničím svou auru, web, jméno a působím trapně
 • Měl jsem vše dělat na anonymním webu, aby bylo mnohem jednodušší otravovat mě jakožto jeho autora, aniž by kdokoliv tušil, že to jsem já.

Takže ještě jednou ty pedofilní, homosexuální sadisto, co pořád potřebuje hekat do éteru jak má „tu nejlepší práci na světě“:

Fuck off. 

(nyní se spouští zvuky / hlasy, které se snaží vztekle tento text co nejvíce upozadit, zesměšňovat veškerou mou tvorbu atd atd.)

Připomínám, že populární seriál Myšlenky zločince se v jednom z dílů zabýval pacháním vražd pomocí rezonance, která způsobovala silnou agresi. Skutečně nejde o žádné sci-fi.