Grafická karta jako rádio jen pomocí softwaru / Researchers Turn AMD Radeon GPU Into a Radio Transmitter to Steal Data