Neustále se někdo vtírá

 • Retardovaný jedinec z předchozího boxíku je pro jiné, podobně rozvinuté idioty, vnímán jakožto něco mnohem horšího, než oni
 • Proto zpravidla situaci zkouší komentovat a vytvářet o sobě iluzi “šéfíků”, kteří jsou myšlenkově úplně jinde
 • Avšak stále jde pořád jen o kolotoč, kde se střídají jednotlivý tragédi ve snaze něco si dokazovat
 • Už jen fakt, že ačkoliv své oběti nadávají, tak se zároveň neustále vtírají a žadoní o pozornost

Hysterický magor a jeho dedukce

 • Lze vysvětlit jako dedukování mého rozpoložení na základě zvuků, které slyší
 • Mnohdy je přesvědčen o likvidačních účincích svého brblání
 • Poté uslyší zvuk “loupání kůže na palci” a ihned je přesvědčen, že hodlám vybuchnout, nebo něco rozbít
 • Začíná tedy křičet v naprostém tranzu a to tak, že nakonec jen prská, mumlá a ze svého pohledu “doráží” svou oběť
 • Je schopen reagovat na ohrané momenty jako:
 • Hluboký nádech = strach
 • Přemýšlení, utichnutí klávesnice = nerozhodnost, rozhodovací paralýza

Mletí a zase jen mletí

 • V podstatě nenacházím nic jiného ve spojení se skupinou ubožáků, které jde slyšet.

Jen cílený útok

 • Již se o tom někde zmiňuji.
 • Neustálá snaha vše spojit pouze s cíleným obtěžováním a automatickým systémem, který reaguje na již notoricky známé signály
 • Nic se však neděje, proto deviantní osoby zkouší neustále zjistit, jak udělat, aby ještě více lidi nadávali. To je strašně super. 

Retardované entity a jejich manipulační estráda

 • lze si představit jako totální tragédy, kteří mají přístup k zařízení vysílající podprahové zprávy
 • buď díky odcizení, či je jim někým umožněno
 • neustále si na mě (či jiných obětech) zkouší své techniky ve snaze ovládnout celý svět
 • 98% všeho co dělají spočívá v neustálem okřikování, nadávání, mluvení více hlasy zároveň, zahlcování myšlenek a následně pokud udělá roztržitá oběť nějakou chybku = “kámo, chápeš to?” “jooo, dívej se, už to umíme”
 • mění se jen hlasy
 • někteří jedinci z téhle party si nastavili hlas “klidný tajný agent, který teď všechny vyškolí”
 • zpravidla se ozvou hned, když jeden z debill udělá naprostý nesmysl A NEBO když se povede něco, z jejich pohledu, zajímavého. “Vidíte, takto se to dělá”