Gangstalking / Podrobně

Cílený útok

 • nasnímání zvuků z místa, kde se oběť zdržuje (kancelář, domov apod.)
 • snímání pomocí mobilního telefonu / počítače, který se během dne pohybuje všemožně po interiéru (+ pískání) – viz sekce Technologie
 • využití vhodných šumů, opakujících se zvuků (ventilátor, počítač, opakující se ruchy města, topení, klimatizace, opakující se zvuky v okolí)
 • zvuk lze také pozicovat na zcela konkrétní místo v prostoru. či vytvořit iluzi, že zvuk vychází z určitého místa (sousedé za stěnou, tlumené hovory, hlasy z venku)
 • možné využití specifické sluchové vady
 • spuštěn sampl „Mhm, jasné“ > mladý, chlapecký hlas. Primárně vnímán jako nedůvěřivý, posměšný. Používán často. Umazáním části „Mhm“ ovšem změna vnímání.

Obecné obtěžování

 • využívání stálých zvuků
 • snímání zvuku pomocí telefonu / v určitých případech např diktafonem 
 • dopravní prostředky, ruch města
 • zvuk pneumatik
 • restaurace, kluby
 • místa, kde se zdržuje větší množství lidí

Projevy

 • Zneužití málo známého jevu. Možnost vytvářet specifické zvukové jevy
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.
 • Lze vnímat jako různé zvuky / ruchy / hlasy v okolí
 • Časté pískání v uších
 • Slyšitelné ve spojení s ruchy okolí (šum města, větru apod.)
 • Mnohdy se zdá, že se pachatel / -é baví tím, že obětem pouští nahrávky dalších / či předchozích obětí
 • Snaha narušovat, přemlouvat, vyrušovat, měnit význam jakékoliv informace / snahy pomoct. Časem se zdá spíše jako záměr (vždy jedna entita pozitivní, na kterou se má oběť “upnout”, či pachatel předpokládá že dává smysl, když mluví)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu. (předesílám znalost specifické zvukové metody na „vnitřní hlas“ od r. 1974. – viz dále)
 • Od určité doby velké množství scénářů (spíše nahrávek, kde hned při prvním argumentu dojde k neschopnosti reagovat), kde je evidentní zaostalost a primitivní uvážování “autorů”, kteří si jen léčí své komplexy tím, že se jim do rukou dostal specifický postup a mohou si tak dělat srandu z lidí: hry na duchy, zastrašovat, vyvolávat nepříjemné situace, hlasy mrtvých apod.
 • Různé entity (sousedé, okruh přátel, úřady, či nejpoužívanější – speciální exekutorský systém pro podporu vybraného jedince = oběti. Okolí vnímá jen jakoby pozitivní informace).
 • Stále se opakující schémata.
 • Počet nejvíce problémových hlasů je max 10. Často zní jako určité nastavení efektu chorus. Problémové hlasy, či spíše hlas (lze prakticky vnímat vždy jen jeden) se mění na ženské, mužské (různého věku). Je možné, že jde o snahu zmást případné svědky, slyšitelnost daných frekvencí v závislosti na poloze či prostoru. Viz: Německý výzkum z roku 2011 popsal, že při zvucích mezi 2000 až 4000 hertzy se u mnoha lidí nelibost projevuje i fyziologicky, tedy změnou tepu, ale třeba také vodivosti pokožky (tyto a jiné podrobnosti v další kapitole)
 • Mnohé projevy lze vysvětlit jinak – často jako nosný prvek provokace (např pískání v uších = tinnitus, ačkoliv to není pravda apod.)
 • Předpoklad (dá se říci až jistota), že se oběť sama zdiskredituje = bude označeno za psychickou poruchu / dignóza schizofrenie
 • Situace se komplikovaně řeší / Okolí má tendence podceňovat situaci, nevěřit poškozenému
 • VF zvuk
 • Předpřípravené scénáře
 • Předpřipravené nahrávky
 • Entity / Různé role
 • Deviantní chování
 • Pachatel zneužívá anonymity
 • Podprahové sdělení
 • Zneužití specifických metod
 • Manipulace
 • Snaha vyvolat paranoidní stavy
 • Souvislosti / mnoho variant
 • Vše se děje veřejně avšak mnoho dezinformací. Případní svědci mohou jen hádat. Je možné, že se vše vysílá na nějaké frekvenci. Vysílá se přes rádio? Jsem opakován pachatelem, který se vydává za mě? 
 • Pravdu zná jen pachatel a poškozený
 • Po celou dobu lze souběžně vnímat jakoby snahu pomoci. Něco ovšem nesedí.
 • Může jít o starší nahrávky / automatizovaný systém v rámci předešlé snahy o řešení. Oběť má však pocit, že vše probíhá v reálném čase
 • Pozitní prvek často zneužíván k vytěžování informací
 • Drtivá většina informací, které se jeví jako pomocné se po pár úvodních slovech utnou.
 • Občas lze slabě slyšet něco jakoby v pozadí. Urputně a fanaticky přehlušováno pachateli. Ti zároveň tyto rady využívají jen pro sebe.
 • Něco poradí spíše formou opakování toho, na co oběť již přišla (a to zpravidla hned poté, aby to vždy vypadalo, že nic nevyřešila a pachatelé radí #unikovaentita #ponizovani). V krajních případech opakují možná něco, co říkají jiní buď v domnění, že komunikují přímo s obětí, nebo doufajíc, že jsou nějak slyšet. A to může být záměrně vyvolaná situace díky tomu, že na krátko je vše opakováno jak po oběti, tak po těch, kteří radí. Vše tedy probíhá jakoby v reálném čase a po dobu nezbytně nutnou #mobily #pocitace #snimanizvuku
 • Mnohdy se také zdá, že žádná pozitivní strana neexistuje a vše slouží jako další způsob, jak oběť psychicky deptat či mít pokryté veškeré možnosti. Já od počátku s tímto počítám. Zároveň však také v rámci zábavnějšího průběhu považuji za nutné přítomnost pozitivních entit. Je-li to nutné, doplňuji je sám.
 • Také však obavy, že dochází ke zbytečnému úniku specifických informací nesprávným směrem.
 • Tak velké množství informací, že dochází k zapomínání i důležitých objevů / prvků

Průběh

 • Narušování pozornosti / Pracovní činnosti / Snaha o materiální a psychickou destrukci
 • Rozhodovací paralýza
 • Snaha narušovat kontinualitu přemýšlení či možnost přemýšlet v delším horizontu.
 • Děje se dlouhodobě – má se jevit jako postupný úpadek (zdržování, nepozornost, nepřipravenost, zpoždění)
 • Nemá být vůbec známa pravá příčína
 • To stejné ale snaha způsobit úraz / vážné zranění > nabádání k nebezpečným činnostem > např. skok do vody s neznámou hloubkou, nepozornost (nerozhlídnutí + vstup do vozovky apod.)
 • Narušování soukromí
 • Zneužívání citlivých informací
 • Pachatel / -é reálně nezasahují do situací přímo spojených s obětí. V pozdější fázi spíše problém.
 • Vyvolávání agrese + následná snaha způsobit konflikt

Narušování soustředění

 • Jde o podstatnou část problému minimálně v mém případě
 • Živím se jako fotograf / grafický designer. Na práci tedy potřebuji klid a možnost soustředit se.
 • Lidi obecně si vůbec neuvědomují podstatu, důležitost, fungování soustředění
 • Já, jakožto laik v oboru psychologie / neurologie, si tento proces vysvětluji takto: pokud se člověk soustředí na nějaký problém, postupně se navazují různé souvislosti, vybavují různé zkušenosti / znalosti, všelijak se kombinují apod. Do toho nutno přidat ještě prvky jako abstrakce, kreativita, nekonkrétní představy (design). Když je tento proces narušen – vše se roztříští jako rozbité sklo, které spadne na zem. A je třeba začínat víceméně znovu (pokud se do té doby nepovedlo vytvořit nějaký „záchytný bod“).
 • Jde o klasické situace „Promiň, že tě ruším, zabere to jen chvilku“, otázky, hluk, bezohlednost ve smyslu hlasitá nepříjemná hudba atd.
 • A nyní přidejte do těchto běžných situaci obtěžování, o kterém píšu. Člověk jako já je teoreticky ideální oběť. Často je statický (práce na počítačí / pozicování zvuku), lze se nabourat do počítače = získávání mnoha informací, přehled o činnosti (a tu narušovat), modifikace ekvalizéru – podsouvání podprahových informací, zneužití stálých zvuků (větráček od počítače, VF pískání některých komponent – to je navíc možná způsobeno uměle – viz nahrávka)
 • V případě, že zrovna neprobíhá cílené obtěžování (mletí naprostých nesmyslů, provokování, přehrávání scénářů apod.) – lze vnímat stále se opakující, pravidelné, impulsovité zvuky / hlasy. Nepravidelné intervaly. Projevuje se např jako volání jménem (na to reaguje člověk automaticky) + záměrné otravné, tupý (tedy otravné) zabarvení hlasu.

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze (což je mimochodem důvod, proč zuby často bolí právě večer/v noci) – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Souvislosti s mobilním telefonem

 • Pole, v okolí jen traktor, díky tomu bylo zřetelné, že dochází k odrazu zvuku (traktor na mě mluvil). Telefon na stativu. Při zakrytí všech vstupů a výstupů vše utichlo. (traktor nemluvil). Podrobněji v tomto příspěvku
 • Při stažení informační lišty (Android) problikla ikonka Nahrávání obrazovky
 • Časté pády aplikace, v které si přehrávám specifické šumy
 • Opakované zvláštní chování telefonu (samovolné minimalizování Aplikace, náhlé zpomalení apod.)
 • Minimálně ve dvou případech velice zvláštní hovor. Souvislosti jsem si uvědomil až následně.
  1. informování se ohledně pohovoru – povýšené, arogantní, nesmyslné chování
  2. oznámení na 112 – podobná situace. Viz příspěvek
 • Samovolné změny nastavení ekvalizéru
 • Záměrné komentování informací psaných do telefonu
 • Restart telefonu nemá dlouhodobější efekt
 • Pouštění zvuků podprahově > např během mluvení přidání pláče