Akustické postupy

Rozpracováno

Na této stránce dávám dohromady různé metody, s kterýma jsem se osobně setkal během obtěžování a které jsou používány i v jiných případech.

Nenápadný zvukový signál

 • Vše je postaveno na sotva zaznamenatelmých zvucích, šumech, zvucích, které vzniknou kombinací jiných
 • Primárně jde o fakt, že tyto zvuky neslyší zdaleka každý
 • Je tedy logické, že vše může z určitého pohledu vypadat jako snaha hledat záměrně problém tam, kde není.
 • Avšak  já moc dobře vím o čem mluvím.
 • Což bude zřejmé i z popisu jednotlivých zvukových metod
 • Mám spoustu nahrávek
 • Při zkoumání pomocí SPEKTRÁLNÍHO ANALYZÉRU si mnohdy lze všimnout nějakého signálu. Mnohdy taky dvou signálů takto u sebe.
 • Asi není náhodou, že pokud tyto 2 signály vyruším – dochází k okamžité změně.
 • Lze zaznamenat okamžité vyrušení některého hlasu, či lze pozorovat, do jaké míry je člověk tímto ovlivňován. Např. si ihned uvědomí, jak se někdo snaží neustále podsouvat informace ve formě zvuku a slov formou, kterou člověk příliš neregistruje. A to za situace, že o tomto ví.
 • Celkově je to však o něco složitější (podobný signál totiž vytvoří např ventilátor od počítače – jenže samozřejmě frekvence jsou dané. Podstatou je mnohdy kombinování dvou zvuků. VF a nějakého obyčejného – rozeberu více později)

Snímání zvuku z konkrétních míst

Cílené obtěžování

 • nasnímání zvuků z místa, kde se oběť zdržuje (kancelář, domov apod.)
 • snímání pomocí mobilního telefonu / počítače
 • pravděpodobně využit i VF zvuk
 • Každý prostor má svůj tón (podrobně později)
 • využití vhodných šumů, opakujících se zvuků (ventilátor, počítač, opakující se ruchy města, topení, klimatizace, opakující se zvuky v okolí)
 • zvuk lze také pozicovat na zcela konkrétní místo v prostoru. či vytvořit iluzi, že zvuk vychází z určitého místa (sousedé za stěnou, tlumené hovory, hlasy z venku)
 • možné využití specifické sluchové vady

Obecné obtěžování

 • využívání stálých zvuků
 • snímání zvuku pomocí telefonu / v určitých případech např diktafonem 
 • dopravní prostředky, ruch města
 • zvuk pneumatik
 • restaurace, kluby
 • místa, kde se zdržuje větší množství lidí

Namapování zvuku.
Příklad.

 • Takto vypadá nahrávka ze 3 různých míst
 • Pokud nahráváte delší dobu, ztratí se různé náhodné ruchy
 • Následně vyniknou stálé zvuky, případně ty, které se opakují. 
 • Mimochodem – myslím, že mám nápad na zajímavé obrazy 🙂
 • Pokud si všímáte určité shody v podobě pásu výraznějších frekvencí v horní části – to možná bude způsobeno použitím integrovaného mikrofonu (a tedy důsledek malé dirky).
 • Avšak zatím nemám jistotu
 • Pokud to tak ovšem bude – jde shodou okolností o jeden ze zásadních jevů v rámci celého problému 

Ostatní

Nádech / Výdech

 • Takto vypadá nádech / výdech
 • Jak vidno, minimálně nádech je relativně signifikantní prvek
 • Teoreticky na něj lze navázat automatické akce, či na základě sledování analyzéru
 • Opět nahráno integrovaným mikrofonem a běžnou hlasitostí
 • Právě k rytmice dýchání se rovněž váže řada obtěžujících scénářů

Iluze napovídání

 • Pomocí kombinace několika efektů (opět flanger, delay atd) se mi povedlo docílit zvláštního efektu
 • Pokud něco pošeptám do mikrofonu – je výsledkem pocit, že právě vyslovovany zvuk zazněl o něco dříve, než jsem jej vyslovil
 • A tedy v podstatě jako bych jej opakoval
 • V podstatě je to způsob, jakým často dochází k provokování
 • Oběť se brání, nadává pachateli a když začne něco vysvětlovat / popisovat, spustí se tento efekt (zpravidla se děje u mobilního telefonu) a pachatel začne tvrdit, že mu veškeré smysluplné argumenty někdo napovídá
 • Protože je tento efekt skutečně dost netradiční a tím pádem je takřka jisté, že o něm oběť neví – skutečně může. zejména v počáteční fázi, mít pocit, že to, co říká lze slyšet o něco napřed (tedy jakoby někdo napovídal)

Akordy a rytmus

 • Pustil jsem si nyní pár akordů. 
 • 140 BPM
 • A všímám si, že mě to nutí neustále zrychlit
 • Jakoby přes to byl puštěný ještě jiný zvuk, ale v jiném rytmu
 • Mimo jiné je zde zjevná snaha udělat tóny falešné

Krátké zvukové impulsy

 • frekvence se často pohybuje okolo 300 Hz
 • vytvářeno tak, aby působilo jako fragment hlasu (k tomu stačí často obyčejná sinusovka)
 • pouštěno v určitých sekvencích (snaha vnutit hlas, zkoušení co jde slyšet, upoutávání pozornosti)
 • např. sekvence která zní jako TRU TRU, tedy … …
 • (spouští se opět entita „starý deviant“, který pořád vnucuje nějaký svůj zvukový postup, pak se ptá na velikost přirození, pořád si myslí, že jediné, co oběť dělá na počítačí je touha toto prase slyšet)
 • následuje („Ne, já si nepřeju ať dneska něco dokončí“)

Změny hlasů v reálném čase, či s mírným zpožděním

 • Jde zejména o pozměňování hlasů těch, kteří vše moc řeší, či nejsou dostatečně podřízení. 
 • Konkrétně tedy např oběť, která toho ví už relativně dost, proto pachatelům nadává a pokládá otázky, na které nejsou schopni odpovědět
 • Dojde k pozměňování hlasu a případně pouštění dalších obětem. 
 • Taková oběť pak zní jako vystrašená, smutná, nejistá, zmatená, brečící
 • Nelze pak rozlišit, která situace je reálná (jistotu má jen oběť, která slyší sama sebe, ale jinak)
 • Mnohdy se zdá, jako by si skupina retardovaných dementů navzájem takto vytvářela pocit převahy

Tohoto lze docílit:

 • pomocí aplikace

  • běžně dostupné
  • zdarma
  • velké množství úprav / různé efekty
  • zpomalování / zrychlování / změna pohlaví
 • pomocí DAV programu (program na tvorbu hudby)

  • modifikace hlasu pomocí různých základních efektů
  • takto lze v reálném čase upravovat kterýkoliv hlas (úprava je poměrně triviální)
  • vzhledem k tomu, jak se projevují hlasy v rámci celého problému (tedy sotva slyšitelná hlasitost, není třeba kvalitních / propracovaných úprav)
  • např chorus, flanger, phaser > lze dosáhnout efektu, kdy má hlas veselou, či smutnou náladu
  • pomocí rezonátorůcrasheru apod., lze docílit efektu křiku 
  • (spuštěn scénář: vše je jen hra – hry/ukázky metod na přípravu různých zvuků) > je klidně možné, že právě něco v tomto směru, co by mohlo skutečně být zajímavé, zábavné a přínosné (pokud se nyní nebudou řešit určité prvky spojené se způsobem sdělování) bylo odcizeno, zkopírováno. Je také možné, že tento soubor informací je právě, do čeho vždy nahlédnu a krátce poté nastává urputná fanatická snaha o rozhození pozornosti skupinou naprosto retardovaných prasat  a jejich úchylných, tupých nesmyslů.
  • Nicméně nikde není vyloučeno, že tyto informace nebyly původně určeny pro toto použití (ale např jako kniha)
  • Či je poskytl někdo, kdo se nechal oklamat
  • Stejně tak ale může prostě jít o retardovaného primitiva, který se neustále věnuje vykrádání, kopírování, zneužívání kdejakých zvuků – pomocí jednoduchých úprav, které dokážou vyvolat určité, poměrně jednoduché pocity – např. a zejména – pocit lítosti
   • je možné, že na toto reagují jen určití lidé
   • právě tento pocit je snad nejvíce zneužíván

Simulace konkrétních hlasů

 • opět kombinace základních efektu v DAV aplikaci
 • flanger, chorus, phaser, rezonator apod. 
 • lze nasimulovat jakýkoliv hlas. Poté stačí mít naučenou dikci či jen pár základních signifikantních prvků daného jedince a v podstatě lze mluvit za něj (aplikuje se na šepot)
 • možná proto se v počátcích neustále opakovala situace, kdy se někdo pokoušel zjišťovat, komu ten či onen hlas patří, či zda jej např lze využít pro více osob (a změní se jen styl projevu)

Zvukové nahrávky

Pokračovat