Iluze napovídání

 • Pomocí kombinace několika efektů (opět flanger, delay atd) se mi povedlo docílit zvláštního efektu
 • Pokud něco pošeptám do mikrofonu – je výsledkem pocit, že právě vyslovovany zvuk zazněl o něco dříve, než jsem jej vyslovil
 • A tedy v podstatě jako bych jej opakoval
 • V podstatě je to způsob, jakým často dochází k provokování
 • Oběť se brání, nadává pachateli a když začne něco vysvětlovat / popisovat, spustí se tento efekt (zpravidla se děje u mobilního telefonu) a pachatel začne tvrdit, že mu veškeré smysluplné argumenty někdo napovídá
 • Protože je tento efekt skutečně dost netradiční a tím pádem je takřka jisté, že o něm oběť neví – skutečně může. zejména v počáteční fázi, mít pocit, že to, co říká lze slyšet o něco napřed (tedy jakoby někdo napovídal)

Akordy a rytmus

 • Pustil jsem si nyní pár akordů. 
 • 140 BPM
 • A všímám si, že mě to nutí neustále zrychlit
 • Jakoby přes to byl puštěný ještě jiný zvuk, ale v jiném rytmu
 • Mimo jiné je zde zjevná snaha udělat tóny falešné

Hudba – pravděpodobně pomůže. Ideálně když také víte proč.

 • A právě s hudbou je opět spojeno množství neskutečně retardovaných “scénářů” 
 • Oběti je neustále vnucováno (a spustilo se VF pískání), že je pod kontrolou určitého systému, který vyhodnocuje také co poslouchá
 • Neposlouchá-li hudbu – není hoden pomoci
 • Pokud si hudbu vytváří sám – je nutno neustále postupovat vpřed. Nelze nechat hrát jen několik tónů. Takový jedinec je poté vyhodnocen jako neschopný, nehudebně založený
 • Stejně tak snaha komentovat každý falešný tón (který vzniká zejména díky zkoušení nástrojů na klávesnici)
 • Ačkoliv pravděpodobně vím, co se v hudbě skrývá – napíšu o tom o něco později. 
 • Dalším scénářem totiž je, že je neustále některé z prasat přilepeno na zvuk z mého počítače a díky tomu se dostává ke všem informacím

Frýdek Místek a topení

 • po vypnutí stanice na těžbu virtuální měny je nyní největším zdrojem zvuku “nosiče” topení. 
 • v místnosti lze poměrně zřetelně vnímat onen “plechový zvuk”, ke kterému nyní chystám příspěvek

Jeden zvuk příliš zahlcuje pozornost, jiný nikoliv.

Kmitající frekvence

 • zní jako neurčitý / tlumený hovor
 • jde v podstatě o (nyní zvuk snižující se rezonanční šum a následuje zvýšení) stejný zvuk jako ten, co se používán u vytváření hovoru / hlasů v okolí (zejména pocházejících z venku)
 • Rozumnět nelze logicky ničemu (neobsahuje slova). Mnohdy se však zdá, jako by nějaký dement naprosto 100% spoléhal, že řekne pár slov na úvod a oběť si vše dovykládá sama.
 • mezitím pustí jiný hlas, proběhne to stejné a pachatel se pak baví tím, jak si oběť vykládá (reálně jen sděluje, co to má jako být? Vždyť je jasné, že bylo řečeno jen pár slov)
 • U tlumených hovorů je to již něco jiného. A to zejména díky záměrnému upoutávání pozornosti pomocí jmen apod. > konkrétně tato část je dost nebezpečná a lze jednoduše vyvolat konflikt, který pak odnášejí zcela nevinní, nesouvisející lidé
 • (spuštěno klasické zesměšňování nějakou vnucovanou iluzí toho, že já jsem kriminálník – s čistým trestním rejstříkem – a někdo se baví, směje tomu, že píšu tak jakoby na oko, schválně slušně)

Krátké zvukové impulsy

 • frekvence se často pohybuje okolo 300 Hz
 • vytvářeno tak, aby působilo jako fragment hlasu (k tomu stačí často obyčejná sinusovka)
 • pouštěno v určitých sekvencích (snaha vnutit hlas, zkoušení co jde slyšet, upoutávání pozornosti)
 • např. sekvence která zní jako TRU TRU, tedy … …
 • (spouští se opět entita „starý deviant“, který pořád vnucuje nějaký svůj zvukový postup, pak se ptá na velikost přirození, pořád si myslí, že jediné, co oběť dělá na počítačí je touha toto prase slyšet)
 • následuje („Ne, já si nepřeju ať dneska něco dokončí“)

Změny hlasů v reálném čase, či s mírným zpožděním

 • pomocí aplikace

  • běžně dostupné
  • zdarma
  • velké množství úprav / různé efekty
  • zpomalování / zrychlování / změna pohlaví
 • pomocí DAV programu (program na tvorbu hudby)

  • modifikace hlasu pomocí různých základních efektů
  • takto lze v reálném čase upravovat kterýkoliv hlas (úprava je poměrně triviální)
  • vzhledem k tomu, jak se projevují hlasy v rámci celého problému (tedy sotva slyšitelná hlasitost, není třeba kvalitních / propracovaných úprav)
  • např chorus, flanger, phaser > lze dosáhnout efektu, kdy má hlas veselou, či smutnou náladu
  • pomocí rezonátorůcrasheru apod., lze docílit efektu křiku 
  • (spuštěn scénář: vše je jen hra – hry/ukázky metod na přípravu různých zvuků) > je klidně možné, že právě něco v tomto směru, co by mohlo skutečně být zajímavé, zábavné a přínosné (pokud se nyní nebudou řešit určité prvky spojené se způsobem sdělování) bylo odcizeno, zkopírováno. Je také možné, že tento soubor informací je právě, do čeho vždy nahlédnu a krátce poté nastává urputná fanatická snaha o rozhození pozornosti skupinou naprosto retardovaných prasat  a jejich úchylných, tupých nesmyslů.
  • Nicméně nikde není vyloučeno, že tyto informace nebyly původně určeny pro toto použití (ale např jako kniha)
  • Či je poskytl někdo, kdo se nechal oklamat
  • Stejně tak ale může prostě jít o retardovaného primitiva, který se neustále věnuje vykrádání, kopírování, zneužívání kdejakých zvuků – pomocí jednoduchých úprav, které dokážou vyvolat určité, poměrně jednoduché pocity – např. a zejména – pocit lítosti
   • je možné, že na toto reagují jen určití lidé
   • právě tento pocit je snad nejvíce zneužíván

Simulace konkrétních hlasů

 • opět kombinace základních efektu v DAV aplikaci
 • flanger, chorus, phaser, rezonator apod. 
 • lze nasimulovat jakýkoliv hlas. Poté stačí mít naučenou dikci či jen pár základních signifikantních prvků daného jedince a v podstatě lze mluvit za něj (aplikuje se na šepot)
 • možná proto se v počátcích neustále opakovala situace, kdy se někdo pokoušel zjišťovat, komu ten či onen hlas patří, či zda jej např lze využít pro více osob (a změní se jen styl projevu)