Gangstalking / Vyrušování / Snaha hlasitě napovídat

  • Děje se zpravidla během psaní příspěvků
  • Cílem je však vyrušení
  • Podprahově spojeno s nějakou zapálenou entitou, která se mermomocí snaží pomáhat
  • Po určité době se tento způsob upravil a je snaha napovídat první slova vět tak, že to dává relativně smysl.
  • To použito jako argument, že jde vlastně o pomoc, kterou nikdy nevyužívám
  • Hlas je však podobný jako u negativních entit
  • Není znám konkrétní záměr
  • Pomoc navíc v danou chvíli nepotřebuji