Gangstalking / Syntaxe, tónina, melodie, rytmus a selekce

Jak jsem již psal – trestný čin se děje defacto veřejně, ale skutečnou pravdu zná jen oběť a pachatel. Díky množství dezinformací, či překrývajících se linek / větví / stop / informací mohou případní svědci jen hádat / dedukovat co se skutečně děje. 

Proto i když je třeba oběti neustále sdělováno velké množství detailů o právě probíhající činnosti ve snaze pachatelů být co nejotravnější, dát najevo, že mají kompletní přehled o tom, co oběť dělá, nemusí si toho nikdo všimnout. Což ostatně pachatelé taky rádi s posměchem zmniňují.

Jsou k tomu používány následující metody. U všech jde zejména o prací s podvědomím, podmíněnými reflexy.

#1 / Tónina. melodie

 • viz rezonanční šum, liparský tón
 • podprahové vnucování určitých tónů či melodii
 • má-li poškozený hudební sluch, drží se podvědomě určitého tónu / melodie
 • případní svědci však neví o jaký tón jde, či jim je dokonce vnucován podprahově tón jiný
 • pod každým tónem (frekvencí) se nachází zcela odlišené informace

#2 / Rytmus

 • dlouhodobě podsouvání nějakého rytmu
 • může se dít např díky zmiňovanému cvakání (zvuk podobný jiskře, elektrickému zapalovači)
 • může probíhat např přes noc, kdy oběť spí
 • rytmus … /. /.. /. /… / . /,. / .
 • oběť pak přednostně volí / hledá slova s tímto rytmem

#3 / Syntaxe, slovosled

 • poškozenému jsou po celou dobu neustále podsouvány stejné fráze
 • stále jedno a to stejné dokola
 • Nedávno jsem si všiml rozdílu: „Oni mu to říkají“ / A to stejné, ale řečeno úplně jinak. Nevybavím si teď jak. 
 • Výsledkem poté je, že jeden poškozený v podstatě „neslyší“ to, co mu sděluje nějaká případná pomocná strana, či co „slyší“ ostatní

 

Pokračujte na příspěvek