Gangstalking / Scénáře / Zabráněni. oddálení řešení

Cílem všech těchto schématek je pochopitelně zabránit zveřejňování jakýchkoliv podrobností o celém případu. A pokud už se tak děje, vynaložit max. usílí na to, aby se autor (zpravidla tedy cíl obtěžování) nemohl soustředit a příspěvek působil zmateně.

Výsledkem tak pravděpodobně bude diskreditace. A to následně spustí ještě aktivnější obtěžování a výsměch. 

Schématka jsou následující:

#1 / Už je to dávno vyřešené

neustále vnucovat: už se to řeší, jiní už to dávno mají sepsané

#2 / Kradou informace z tvého webu

 • informace z tvého webu jsou vykrádány a pachatelé si dělají kopii webu o které ty nevíš. Veškerou slávu tak slíéznou oni
 • pachatelé mají možnost mluvit na další oběti > říkají jim svůj web a tak si mohou hrát i na spasitele a to použít jako únikové entity

#3 / Úniková entita / Pachatel se změní na spasitele

 • úniková entita = v případě nouze se pachatel začne vydávat za někoho, kdo celou situaci řeší. Takové entity je třeba neustále průběžně zmiňovat / „udržovat“. Pochopitelně, že to zároveň omezuje poškozeného. A to zejména v počátcích, kdy nemá tak velký přehled o situaci a nechce si zpoůsobit ještě větší komplikace.

#4 / Prozradíš, že to jde slyšet / Pomůžeš pachatelům

 • scénář – tím, že vše podrobně sepíšeš, potvrdíš tím pachatelům, že to jde slyšet. Budeš za blbce, protože všichni ostatní umí přemýšlet a neudělali to. Musíš to řešit s policií – jenže, viz příspěvek Podniknuté kroky

#5 Oni mu to říkají / diktují

 • obtěžovaný, autor webu se má cítit nepříjemně, protože vnímá snahu neustále něco napovídat.
 • Tato snaha je fanatická, otravná a jejím cilem je především narušování soustředění
 • Snaha zahltit uvařování, nemožnost v myšlenkách napojovat souvislosti
 • Zároveň neustálá provokace / znechucení této činnosti
 • Mnohdy se také projevuje jako rychlé psaní, překlepy = vztek
 • Doplněno o řadu komentářů – většinou na téma: oni mu to diktují, on sám na nic nepřišel, on to má úplně jednoduché, on vůbec netrpí, on si to jen tak v klidu sepisuje atd. atd. 
 • Předchozí bod má být také vnucován okolí / případným svědkům („Já ho utýrám přímo před jejich očima“)
 • Okolí si vůbec nemá uvědomovat, že oběť slyší něco jiného, protože vůbec netuší, co vše je možné. 
 • To naopak tuší oběť – a teď pozor – všimněte si tohoto detailu. Já, jakožto oběť jsem se k veškerým informacím dopracoval tak, že jsem prostě tu a tam něco hledal, psal, poslouchal, přemýšlel, dedukoval. 
 • Jenže pokud by to teď nenapsal, opět by to vypadalo, že pachatelé oběti vše říkají. Nikoliv. Jde jen o snahu zabránit situaci, že oběť vše vyřeší. 

#6 / Pauza na cigaretu – on si jde něco poslechnout

a zase bod #5

#7 / On mi to všechno vyřeší / Skryté řešení

 • entita dement / debílek
 • rozumný poškozený řeší jednotlivé scénáře
 • snaha navodit nepříjemný pocit, že přichází na mnohem více, než entita debílek a takto vlastno nechtěně napomáhá pachatelům. 
 • Může následovat např . bod #2 a #3
 • Cílem také je donutit oběť ať si vše píše neveřejně / skrytě. Cíle,m pak je neustále zkoušet způsobit nějaký problém = na informace se nikdy nepříjde