Gangstalking / Scénář / Zamezit setkání dvou poškozených

  • Děje se pomocí neustálého matení, že ta či ona osoba zažívá stejnou situaci a lze si vzájemně např podat svědectví či potvrdit fakta.
  • To samozřejmě rozhodí dlouhodobé scénáře (pokud se dějí)
  • Tak či onak jde o komplikaci pro pachatele
  • Proto takové navádění probíhá soustavně a neustále
  • Cílem je, aby oběť nemohla zjistit zda případně někdo nevnímá stejné zvuky, či dokonce nemá bližší informace
  • Samozřejmě také pachatelé doufají, že se oběť zdiskredituje snahou neustále se vyptávat na specifickou událost, která většinou evokuje něco nenormálního
  • Minimálně se však předpokládá, že to otupí snahu oběti pátrat po informacích