Gangstalking / Obtěžování pomocí několika hlasů zároveň / Vyřešeno

Tento příspěvek navazuje na Hlasový systém / Zajímavý nápad v nesprávných rukou

  • Všiml jsem si, že když přehrávaný zvuk zpomalím na na minimum, lze slyšet otravné hlasy, ale sekaně.
  • Dokonce jde o podobný zvuk cvakání, o kterém jsem již psal. 
  • Je tedy zřejmé, že se rychlost mluvení přizpůsobuje rychlosti puštěného zvuku dle zvukové stopy

Falešná nahrávka

  • Lze takto oběti mást v situacích, kdy se snaží pořídit si nějakou nahrávku jakožto důkaz
  • za určitých okolností je možné oběť zmást, že si nějakou nahrávku pořídila. Při zpětném přehrávání je vše tak, jak má být. Dokonce je občas možné zvuk zpomalit a zpomalí se i “fiktivní nahrávka”, což je ve skutečnosti VF zvuk, který se spojí se zvukem, který bude nahrán tak či tak (hlasy lze totiž slyšet jen ve spojení s nějakým zvukem)
  • Když je poté nahrávka pouštěna někomu jinému – nic není slyšet 

Další souvislosti

  • časté “tahání” do vyšších frekvencí. Tedy hlas, který upoutává pozornost se snaží zvyšovat tón 
  • lze takto oddělit oběť a případné svědky
  • v podstatě – všelijakých kombinací se najde spoustu
  • v případě, že je takový hlasový systém použit pro obtěžování ve spojení s konkrétním místem – lze připravit zvuky, které jako “nosič” využijí nějaký stálý / často se opakující zvuk na daném místě (ventilátor od počítače, šum topení, projíždějící auta)